Top 1000 / 9.4 lista

Top 1000: 9.4 lista

Előző Következő

system /ˈsɪstəm/ főnév: rendszer; a szervezet rendszerei (immun-, emésztési-, keringési-, stb.); szervezet (emberi, állati); rendszer, alkalmazás; rendszer, módszer, szisztéma; politikai/társadalmi rendszer

table /ˈteɪb(ə)l/ főnév: asztal; asztaltársaság; táblázat; tábla; jegyzék; mutató; fennsík, táblavidék, plató; sima lap/lemez felület; terített asztal; adattábla (adatbázisban) ige: asztalra tesz; kártyát kijátszik; előterjeszt (törvényjavaslatot); egymásba illeszt (gerendákat)

take /teɪk/ ige: fog, megfog vmit; vesz, kézbe vesz; megragad; elfog (vkit/vmit); elfoglal (várost, stb.); elvisz, elvesz (engedély nélkül); foglal, elfoglal (helyet); bérel, kibérel, bérbe vesz (házat); megvesz vmit; van már vkije, foglalt (már házas/kapcsolata van); vesz (használatba); vesz (példaként, stb.); előfizet (újságot); mér, megmér (lázat, stb.); lejegyez, feljegyez; (fényképet) készít; elkap (betegség); közösül, szexel vkivel; kivesz, elővesz (vhonnét); elvisz (vhova); kivon (számot); magával visz/hoz; visz, elvisz vkit vhova (étterembe, játszani, stb.); vmilyen állapotba hoz; igénybe vesz (útvonalat, közlekedési eszközt, stb.); elfogad (állást, stb.); elfogad (megért, érvényesnek tekint) (álláspontot, stb.); elnyer (pozíciót, címet, stb.); elér, kap (fizetést, bevételt); elér (eredményt, győzelmet); alkalmat megragad, él az alkalommal; tapasztal vmit, vmi hat rá; fogad vmit vhogy, reagál vhogy vmire; vesz vhogy (akadályt, pályát); tekint/vesz vmit vhogy; megfog, elragadtat vkit vmi; beletörődik, elfogad, elvisel; feltesz, feltételez, vél/vesz vhogy; elfogyaszt (ételt, italt); bevesz (gyógyszert); csinál, végez vmit; levezet (tanácskozást, stb.); tantárgyat felvesz/tanul; vizsgára készül/tanul, vizsgázik vmiből; tudományos fokozatot elér; igénybe vesz (időt, stb.); igényel vkit/vmit (feladat, helyzet); befogad vmennyit vmiből (kapacitás); vmilyen méretű ruhát/cipőt hord; megered, gyökeret fog (növény); megered (növény, oltás, stb.); vonz vmit (nyelvtan) főnév: felvétel, filmfelvétel, hangfelvétel; megközelítés, verzió; fogás (vadé, halé); bevétel, nyereség; színházi/filmszínházi bevétel

talk /tɔːk/ ige: beszél; beszélget; tud beszélni; cseveg, társalog; rábeszél, rávesz vkit vmire, meggyőz vkit vmiről; beszél vmiről (hangsúlyozás); fecseg, elfecseg, kifecseg vmit; pletykál; megbeszél, tárgyal, megtárgyal; beszél (vmilyen nyelven) főnév: beszéd; beszélgetés; társalgás; (komoly) beszélgetés; szóbeszéd, pletyka, mendemonda; üres beszéd, fecsegés, hencegés; beszédtéma, szóbeszéd/pletyka tárgya; megbeszélések, tárgyalások; előadás, beszéd

target /ˈtɑːɡɪt/ főnév: cél; céltábla; célpont (átv. is); célkitűzés ige: céloz, megcéloz (átv. is) (piacot, közönséget, stb.)

tax /taks/ főnév: adó; teher; adóteher; adónem; adózás; díj; díjszabás; rovásadó; kötelezettség; igénybevétel; szemrehányás ige: megadóztat; adót kivet; kiszab; megállapít; igénybe vesz; próbára tesz

teach /tiːtʃ/ ige: tanít; oktat; előad; előadást tart

teacher /ˈtiːtʃə/ főnév: tanár; oktató; előadó

team /tiːm/ főnév: csapat; fogat; csoport; munkaközösség; brigád; legénység; sportcsapat ige: befog

technology /tɛkˈnɒlədʒi/ főnév: technológia; technika; műszaki tudományok

television /ˈtɛlɪvɪʒ(ə)n/ főnév: televízió

tell /tɛl/ ige: mond; elmond; megmond; kijelent; utasít vmire; tanácsol vmit; elbeszél, elmesél, elmond (történetet, stb.); elmond, felfed vmit (átv.) (írás, tett, stb.); elmond, kifecseg vmit; árulkodik vkire; tud, kitalál, megfejt; megismer, felismer; megkülönböztet; megmutatkozik, kijön vkin (vminek a hatása); hat, hatása van, hatással van; megszámlál, megolvas

ten /tɛn/ számnév: tíz; tízes; tízes szám; tíz lóerős kocsi; tízfontos bankjegy; tízdolláros bankjegy; tíz perc szünet; tízperc; tízes nagyság

term /təːm/ főnév: időszak; határidő; kifejezés; szó; időtartam; határnap; nap; félév; szemeszter; ülésszak; szakszó; szakkifejezés; tag; havibaj; menstruáció ige: nevez; mond

test /tɛst/ főnév: teszt, próba, kipróbálás; anyagvizsgálat, anyagpróba; mérték; ismérv; kísérlet; analízis; (kémiai) reagens; vizsga, teszt ige: próbál, kipróbál; próbára tesz; megvizsgál; ellenőriz; analizál (vegyileg); vizsgáztat

than /ðan/ kötőszó, elöljárószó: mint, -nál, -nél (összehasonlítás); (inkább) mint, minthogy (ellentét/kivétel kifejezése); (alighogy ...) azonnal ...

that /ðat/ névmás: ez, emez (rámutatás); az, amaz (távolra ámutatás); ez, az (visszautalás); az a, az az (kiemelés); ez az (egyetértés); aki, akit; ami, amit; ami, amely (vonatkozó mellékmondatban 'who', 'whom' és 'which' helyett) determináns: ez a ... (rámutatás); az a ... (távolra mutatás); ez a .., az a ... (visszautalás); az a ..., az az ... (kiemelés); az a ..., ez a ... (már ismert/meghatározott személy/dolog) határozószó: olyan, annyira (nagyságra, mennyiségre, állapotra hivatkozás) kötőszó: /ðat/ hogy ... (ok, eredmény, szándék kifejezése); bárcsak ... (óhaj, megbánás)

the /ðə/ determináns: a, az (határozott névelő); minél ..., annál ... (két középfok előtt)

their /ðɛː/ determináns: az ő vmijük/vmijeik; velük kapcsolatos vmi/vmik; az ő vmije/vele kapcsolatos vmi (nem meghatározott nem); (címekben, rangokban használva)

them /ðɛm/ névmás: őket, azokat, nekik, azoknak (már említett/ismert dolgok neve helyett); ('him' és 'her' helyettesítése) (pl. a főnév neme nem ismert); maguk, magukat, maguknak determináns: azok

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü