Top 1000 / 9.3 lista

Top 1000: 9.3 lista

Előző Következő

strike /strʌɪk/ ige: üt, megüt; csap; odavág (vkinek), megver; nekiütődik (vminek); megfeneklik (vhol); ver (pénzt); leenged, bevon (zászlót, vitorlát); ráakad, rábukkan (vmire); hirtelen vmilyen hatással van (vkire); vmi ellen támad; vmire hirtelen szert tesz; elcsen, megcsap (vmit); sztrájkol; megadja magát; vmi ellen támad; vmire hirtelen szert tesz főnév: ütés; csapás; sztrájk, munkabeszüntetés; légi csapás; telérlelet

strong /strɒŋ/ melléknév: erős

structure /ˈstrʌktʃə/ főnév: rendszer, struktúra (vminek a felépítése); szerkezet, építmény ige: szervez, felépít, strukturál

struggle /ˈstrʌɡ(ə)l/ ige: küzd; harcol; erőlködik; igyekszik; erejét megfeszíti főnév: küzdelem; harc; igyekezet

student /ˈstjuːd(ə)nt/ főnév: hallgató; diák; egyetemi hallgató

study /ˈstʌdi/ főnév: tanulás, tanulmányozás, stúdium; vkinek a tanulmányai; (tudományos) tanulmány; tudományág, tudományszak; tanulmány, vizsgálat, elemzés; művészi portré, elemzés; figyelem, gond; cél, szándék; szerepet betanuló; dolgozószoba; művészeti tanulmány (rajz, stb.); etűd, gyakorlat (zene); vminek a megtestesítője, iskolapéldája; szórakoztató/feltűnő vki/vmi ige: tanul; tanulmányoz, vizsgál, elemez; tanulmányokat folytat; átvesz vmit, felkészül (vizsgára); betanul (szerepet); (közelről) tanulmányoz, (alaposan) megfigyel, megvizsgál; igyekszik, törekszik vmire, gondoskodik vmiről

stuff /stʌf/ főnév: anyag; nyersanyag; szövet; gyapjúszövet; ruhaanyag; dolog (átv. is); vacak ige: töm, megtöm; zsúfol, teletölt vmivel; zabáltat; kipárnáz, kárpitoz; zabál, mohón fal

style /stʌɪl/ főnév: stílus, írásmód; mód; ízlés; divat; elegancia, sikk; modor; fajta, típus, jelleg; modell (autóé, stb.); karcolótű; cégnév; megszólítás (cím); bibeszál; szövegstílus (szövegszerkesztőben) ige: címez, nevez

subject főnév: /ˈsʌbdʒɛkt/ állampolgár; alattvaló; tárgy; téma; tantárgy melléknév: /ˈsʌbdʒɛkt/ alárendelt ige: /səbˈdʒɛkt/ leigáz; legyőz; alávet; kitesz vminek; alávet vkinek; előterjeszt; feltár; bemutat

success /səkˈsɛs/ főnév: siker

successful /səkˈsɛsfʊl/ melléknév: sikeres (elérte célját); jól sikerült, eredményes; sikeres (pl. munkában, üzleti életben); sikeres (híres, népszerű)

such /sʌtʃ/ determináns, névmás: ilyen, olyan; olyan ... hogy; olyan (nagyon) (hangsúlyozás)

suffer /ˈsʌfə/ ige: szenved; elszenved; elvisel; eltűr; enged; megenged; kárt szenved; veszteséget szenved; kárt vall

suggest /səˈdʒɛst/ ige: javasol; ajánl; tanácsol; felvet; indítványoz; állít; sugalmaz; sugall; szuggerál; látszatot kelt; emlékeztet vmire; hasonlít vmire; érzik vmin

supply /səˈplʌɪ/ ige: ellát; kielégít; szállít vmit; felszerel; szolgáltat; pótol; bepótol főnév: kínálat; ellátás; beszerzés; szállítmány; utánpótlás; ellátmány; készlet; helyettes; hajlékonyan; ruganyosan; simulékonyan; szolgáltatás

support /səˈpɔːt/ ige: tart, megtart (súlyt); megtámaszt, alátámaszt; támogat, segít (anyagilag); eltart (pl. családot); támogat, pártfogol; gyámolít, bátorít; szurkol (sport); alájátszik a főszereplőnek, mellékszerepet játszik; kísér, előzenél (másodzenekar/zenész); igazol, alátámaszt; megalapoz; fenntart (élelemmel/vízzel ellát); eltűr; elvisel; támogat (számítógép/operációs rendszer programot, nyelvet, eszközt, stb.) főnév: támasz, támaszték; alátámasztás; tartó; talp, talpazat; karó; oszlop; támogatás; támogatottság; anyagi támogatás; támogatás, pártfogás; gyámolítás, bátorítás; (technikai) támogatás (számítógépes rendszerhez, stb.); alátámasztás, igazolás; előzenekar, másodzenekar (popkoncerten)

suppose /səˈpəʊz/ ige: feltételez; megkíván; feltesz; képzel; gondol

sure /ʃɔː/ melléknév: biztos; bizonyos határozószó: bizonyosan; biztosan; minden bizonnyal

surface /ˈsəːfɪs/ főnév: felszín; felület; látszat; külszín; felületi; terület; terep; útburkolat; útburkolás; takaró; takarás; külső; formazáró lap ige: kikészíti a felületét vminek; simít; csiszol; állandó útburkolattal ellát; felszínre emelkedik; felmerül; kikészíti vminek a felületét

surprise /səˈprʌɪz/ főnév: meglepetés; váratlan dolog; rajtaütés; rajtakapás; tettenérés; meglepődés; rárohanás; elképedés; megdöbbenés; ámulat; zavar ige: meglep; meghökkent

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü