Top 1000 / 9.2 lista

Top 1000: 9.2 lista

Előző Következő

sport /spɔːt/ főnév: sport; sportág; testgyakorlás; mulatság; szórakozás; időtöltés; játék; tréfa; rendellenesen fejlődött növény; rendellenesen fejlődött szerv; rendellenesen fejlődött ember; fair ember; jó pajtás; jó haver; stramm fickó ige: mulat; szórakozik; sportol; tréfál; gúnyolódik; felvág; játszik; feltűnően visel; feltűnően hord; rendellenes fejlődés alakul ki

spot /spɒt/ főnév: folt; paca, pecsét, szennyfolt; szégyenfolt, hiba; pötty, petty, pont (kockán, dominón, stb.); hely, helyszín, pont; (vmilyen jellemző) pont; tizenegyes pont (futball); (rangsorolási) pont; (rövid) műsorrész, reklámrész; pattanás, pörsenés (bőrön); egy csepp, egy cseppnyi vmi; egy kis szeszes ital; fizetés ellenében azonnali áruátadás; azonnali/helyben fizetés, készpénzfizetés; spotlámpa; simítólap; (vmilyen) pénzcímlet (tizes, huszas, tb.) ige: észrevesz, meglát; kiszúr, kiszemel; felismer, felfedez (tehetséget vkiben); figyel, megfigyel vmit (hobbiként); felderít, bemér (légi ellenséget); figyel, vigyáz (sportolóra); foltot ejt, pecsétet ejt (vmin); foltos lesz, pecsétes lesz; gyéren/ritkásan befed/borít; szégyenfoltot ejt; csöpög (eső); kezdőpontra helyez (billiárdgolyót); ad, kölcsönad (pénzt); előnyt ad (sportban, játékban)

staff /stɑːf/ főnév: bot; pálca; rúd, zászlórúd; mérőléc; támasz (átv.), erősség; személyzet; alkalmazotti állomány; törzskar; vezérkar; vonalrendszer, kotta öt vonala (tsz.) ige: személyzettel ellát

stage /steɪdʒ/ főnév: színpad; színház (mint művészet); színhely, színtér; állvány, munkaállvány; állványzat; munkaállás; emelvény; dobogó; állapot; fejlődési fokozat; szakasz, fok; útszakasz; lépcső, fokozat (rakétáé); megállóhely, állomás, pihenő ige: színpadra alkalmaz; színre visz; dramatizál; előad (színpadon); megrendez

stand /stand/ ige: áll; feláll; vhova áll; tesz, odatesz, állít vmit vhova; áll vmi vhol (épület, tárgy, stb.); áll (nincs lerombolva) (épület); áll, fennáll, érvényes, érvényben van (döntés, rekord, stb.); álló helyzetben van, (mozdulatlanul) áll (jármű); áll (folyadék vhol); áll vmiben (étel); vmilyen útvonalat tart (hajó); áll vhogy (vmilyen szinten, állapotban, helyzetben); vmilyen állásponton van (egy kérdésben); vmilyen magas; vmilyen szinten/értéken áll/van; kilátása van vmire (átv.) (nyereségre, stb.); bír, kibír (vmit) (károsodás nélkül); elvisel, eltűr vmit; áll, kiáll (vmit); jelölteti magát (választáson); áll, vállal (költséget), fizet vkinek vmit főnév: álláspont, állásfoglalás; kiállás vmi mellett/ellen; ellenállás; állvány; tartó; pult; elárusítóhely, bódé, stand; kiállítóhely, stand (kiállításon); emelvény, dobogó; állomás; taxiállomás; tanúk padja (US); tribün, lelátó; állás, megállás; alsó/felső vízállás (apály, dagály); (színházi) turnéállomás; növendék növényállomány, faállomány; vadmadár csapat

standard /ˈstandəd/ főnév: hiteles mérték; standard, minta, szabvány; minőség, mérték, színvonal; nívó, kívánalom; általános iskolai osztály; oszlop, (álló) gerenda; finomság (nemesfémé); valutaalap; zászló, lobogó melléknév: mértékadó, irányadó, alapvető; szabványos; szabvány-; szabályos, standard; típus-

star /stɑː/ főnév: csillag; csillagzat; sztár ige: csillagokkal díszít/tarkít; csillaggal megjelöl (nevet, stb.); főszerepet/sztárszerepet játszik; remekel

start /stɑːt/ ige: kezdődik, elkezdődik (pl. esemény); kezd, elkezd vmit; elindul, beindul (gép, stb.); indul, elindul (vhova); belekezd, belefog vmibe; kezd vmiként (munkát); kezdődik (vmilyen árnál); okoz, létrehoz vmit, késztet vmire; útnak indít, elindít (életpályán); indít, elindít, megindít, beindít (gépet, stb.); indít, indulásra jelt ad (versenyen); összerezzen, összerázkódik; megrezzen, megriad; megriaszt; (hirtelen) megjelenik/megmozdul főnév: kezdet; kezdőpont, kiindulópont; kezdés, indítás; indulás, rajt, start; rajthely, rajtvonal; kezdeti előny; összerezzenés, megrezzenés; megriadás, összerándulás; meglepő esemény/eset

state /steɪt/ főnév: állapot, helyzet, körülmények; (fizikai) állapot, halmazállapot; izgatott/nyugtalan/zaklatott állapot; koszos/rendetlen állapot; kvantumállapot; ország; állam; az Államok (USA); állam, kormányzat; állami tiszteletadás/pompa/ceremónia; rang, méltóság; államfői szertartás ige: kijelent, megállapít, állít; kifejez, kimond, kinyilatkoztat, bejelent; kifejt, előad, ismertet; kijelöl, megállapít; feltüntet (nevet, címet, árat, stb.); adatszerűen és összefüggően kifejti/ismerteti az ügyet

statement /ˈsteɪtm(ə)nt/ főnév: állítás; nyilatkozat; kijelentés; megállapítás; közlés; bejelentés; vallomás; számadás; kimutatás

station /ˈsteɪʃ(ə)n/ főnév: állomás; pályaudvar; megálló, megállóhely; állomáshely (katonai); hivatal, foglalkozás, állás, rang ige: odaállít; helyez, kihelyez; állomásoztat

stay ige1: /steɪ/ marad, időzik, tartózkodik vhol; lakik, megszáll vhol (átmenetileg); marad (vmilyen állapotban); támaszt, támogat, megtámaszt; visszatart, tartóztat, feltartóztat; leállít, megállít; késleltet; elhalaszt, felfüggeszt; megáll, szünetet tart; kitart, bírja az iramot főnév1: /steɪ/ tartózkodás; tartóztatás; elhalasztás, felfüggesztés; tartó, támasz; kitartás, állóképesség

step /stɛp/ főnév: lépés; lépcső, lépcsőfok; létrafok; lábnyom; nyomdok; eljárás; előléptetés; járás; járásmód ige: lép; jár; lépked; kilép; táncot lejt; lépéssel kimér; beilleszt; behelyez; lépcsőzetesen elhelyez

still melléknév1: /stɪl/ nyugodt; mozdulatlan; csendes; halk, lágy (hang); nyugodt, csendes (levegő, víz, időjárás); szénsavmentes, nem szénsavas (innivaló) főnév1: /stɪl/ nyugalom; csend; állókép határozószó1: /stɪl/ még; még mindig; még (lehetséges); mégis, mindazonáltal; ennek/annak ellenére; még (középfok hangsúlyozása) ige1: /stɪl/ megnyugtat; lecsendesít; elcsendesít; enyhít; lecsendesedik; megnyugszik főnév2: /stɪl/ lepárló, szeszfőző készülék

stock /stɒk/ főnév: készlet, árukészlet; raktárkészlet; raktárállomány; állatállomány; törzsállomány; törzs, fatörzs; tuskó; cövek; nyél; törzs, származás, eredet; fajta; alapanyag, nyersanyag; tőke, alaptőke, részvénytőke; részvény; értékpapír; államkötvény; sárga viola; talon (kártyában); sűrített húsleves; alany (oltáshoz) melléknév: raktáron levő, raktári; megszokott, szokványos, szabvány-; állandó ige: raktáron tart; felszerel; áruval ellát; bevet (földet); kalodába zár

stop /stɒp/ ige: megszüntet; megszűnik; megáll vhol; megakadályoz vkit vmiben; megáll, megállít (vmi működő dolgot) főnév: megálló, megállóhely; megállás, leállás

store /stɔː/ főnév: készlet; bolt; raktár; üzlet; depó; tartalék; áruraktár; kereskedés; hízó marha; hízó jószág; hizlalásra való sovány marha ige: felszerel; készlettel ellát; tárol; elraktároz; beraktároz

story /ˈstɔːri/ főnév: történet; elbeszélés; mese; sztori; anekdota, vicc; tréfás történet; újságcikk; tudósítás; mese, füllentés; (ártatlan) hazugság; história; emelet, szint (US)

strategy /ˈstratɪdʒi/ főnév: stratégia

street /striːt/ főnév: utca; út; újságírók világa; pénzvilág; úttest; kocsiút

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü