Top 1000 / 9.1 lista

Top 1000: 9.1 lista

Előző Következő

social /ˈsəʊʃ(ə)l/ melléknév: társadalmi; szociális; társadalmi helyzettel kapcsolatos; társasági; társas; társas, csoportban/kolóniákban élő főnév: társasági összejövetel; társadalombiztosítás (röv.)

society /səˈsʌɪɪti/ főnév: társadalom

solution /səˈluːʃ(ə)n/ főnév: oldat; megoldás; oldás; feloldás; megfejtés

some /sʌm/ determináns: egy kevés/kis, némi; néhány; valami, (egy) bizonyos; körülbelül, mintegy; (jó) néhány, meglehetős (hangsúlyosan); legalább egy kevés/kis (hangsúlyosan); igazi, egész, komoly, pompás (hangsúlyosan); igazi, komoly ... (ironikusan) névmás: néhány, némi; legalább egy kevés/kis (hangsúlyosan) határozószó: némileg; meglehetősen

someone /ˈsʌmwʌn/ névmás: valaki

something /ˈsʌmθɪŋ/ névmás: valami; mintegy, valami olyanféle/hasonló (kifejezésekben) határozószó: meglehetősen, szörnyen, borzasztóan (hangsúlyozás); egy kissé, némileg, valamivel

sometimes /ˈsʌmtʌɪmz/ határozószó: néha

son /sʌn/ főnév: fiú

song /sɒŋ/ főnév: dal; ének; költemény

soon /suːn/ határozószó: nemsokára; hamarosan; hamar; korán; inkább, semhogy

sort /sɔːt/ főnév: fajta, -féle; mód; rendezés (számítógépen) ige: kiválaszt; válogat; szétválaszt; rendez (sorba); szortíroz; csoportosít; rendez (számítógépen adatot)

sound főnév1: /saʊnd/ hang; zaj; tengerszoros; úszóhólyag (halé) ige1: /saʊnd/ hangzik, hallatszik, hangot ad; vmilyen benyomást tesz; vmilyennek hangzik/hallatszik; megszólaltat (hangszert); kimond, hangoztat; hirdet, kihirdet; kiejt (hangot) melléknév2: /saʊnd/ egészséges, ép, sértetlen; igaz, becsületes, megbízható; józan, logikus, helytálló; alapos; fizetőképes, megbízható; egészséges, szilárd (gazdasági helyzet) határozószó2: /saʊnd/ mélyen (alszik); becsülettel, józanul, alaposan

source /sɔːs/ főnév: forrás, eredet; forrás (folyóé), kútfő (szökőkúté); infromációforrás (személy); forrásmunka, adatforrás; forrás (energiáé, stb.); bemenet (tranzisztoron) ige: vmilyen forrásból szerez/kap; vminek a forrását megtalálja

space /speɪs/ főnév: hely; tér; térköz, táv, távolság; kiterjedés; időszak; időköz; űr, világűr; betűköz, szóköz ige: elhelyez; (térközökkel) feloszt, szétoszt; ritkít

speak /spiːk/ ige: beszél

special /ˈspɛʃ(ə)l/ melléknév: egyedi; speciális; különleges; sajátos; sajátságos; rendkívüli; alkalmi; kitűnő főnév: különkiadás; különvonat

species /ˈspiːʃiːz/ főnév: fajok; fajták

specific /spəˈsɪfɪk/ melléknév: különleges; sajátos; jellegzetes; specifikus; fajlagos; közelebbről meghatározott; speciális

speed /spiːd/ főnév: sebesség; gyorsaság; sebesség, sebességfokozat (gépkocsié); fényérzékenység; fényerő (lencséé) ige: siettet; gyorsít; sebességet szabályoz; siet; halad; száguld; boldogul, prosperál

spend /spɛnd/ ige: kiad; tölt (időt); költ (pénzt); eltölt

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü