Top 1000 / 8.5 lista

Top 1000: 8.5 lista

Előző Következő

shop /ʃɒp/ főnév: bolt; üzlet; kereskedés; műhely; munkahely; iroda; hivatal; lakás; színház; színházi szerződés; üzleti dolgok; ügyes-bajos dolgok; részvények tőzsdei bevezetői ige: bevásárol; járja a boltokat; javítóműhelybe ad; javítóműhelybe küld; üzletbe visz; szerződtet; alkalmaz; felfogad; elküld; elbocsát; hűvösre tesz; börtönbe zár; börtönbe juttat

short /ʃɔːt/ melléknév: rövid, kurta, tömör; alacsony; nem teljes, hiányos; nem elegendő; kifogyva; ropogós, omlós, porhanyós határozószó: röviden, kurtán; hirtelen, gyorsan főnév: rövidítés, rövid összefoglalás; rövid hangzó/szótag; rövidített név, becenév; rövidnadrág, sort (tsz.); alsónadrág (US) (tsz.); rövidfilm, kisfilm; rövidzárlat ige: rövidzárlatot okoz

should /ʃʊd/ módbeli segédige: mit/hogyan kellene (tenni) (mi lenne a legjobb/leghelyesebb) (ált. kritizálás); kellene (kívánátos/elvárható lenne); kellene (vmit tenni) (tanács kérése/adása); én ...-nák/-nék (a te helyedben) tanács adása; valószínű, várható, feltételezhető, lehetséges vmi; (feltételes mód kifejezése); (1. személyben elképzelt esemény következményének kifejezése); (lehetséges helyzet/esemény kifejezése); (,) hogy ... (érzéseket kifejező főmondat utáni mellékmondatban that után használva); (,) hogy ... (mellékmondatban that-el szándék/cél kifejezése); (1. személyben udvarias kérés/elfogadás kifejezése); (1. személyben sejtés/bizakodás kifejezése); ...-od kellett volna (meglepetés hangsúlyozása); ki/mi mást mint ... (meglepetés hansúlyozása)

show /ʃəʊ/ ige: mutat, megmutat; látszik, meglátszik; bemutat, kiállít; ábrázol vmit; mutatkozik (vhol); megjelenik (vhol); kinyilvánít, tanúsít; kimutat (érzelmet, tulajdonságot, stb.); látszik rajta (terhesség); kimutat, igazol; bizonyít, bebizonyít; mutatkozik vmilyennek; megmagyaráz, szemléltet; vezet, kalauzol; harmadiknak/az első háromban végez (versenyen) főnév: bemutató; kiállítás; látványosság; parádé, felvonulás; színpadi zenés vígjáték, musical; szórakoztató műsor, show; (állat/termék, stb.) -bemutató, -verseny; vállalkozás, intézmény; kimutatás (érzelemé, stb.); látszat, külszín; színlelés, csalóka látszat; nevetséges látvány; menstruációs/szülési kezdeti vérzés; alkalom, lehetőség

side /sʌɪd/ főnév: oldal; egyik fele vminek; a test egyik fele; oldalsó rész; oldal, oldallap; (írott) oldal; oldal, mellette levő hely/terület; széle/szegélye vminek; párt, oldal (vkinek az érdekköre); csapat, oldal (sportban a szemben álló felek); oldal (egy helyzet/jellem része, vetülete); származási oldal/ág; (televíziós) oldal, csatorna; mellék-; (vízszintes) csavar (labdáé); fals (golyóé); elbizakodottság, nagyhangúság, felvágás ige: vmilyen oldalra áll; oldalaz; szegélyez

sign /sʌɪn/ főnév: jel; jegy; tünet; nyom; jelzőtábla; cégtábla; címtábla ige: aláír; jelöl; megjelöl; jellel ellát; szignál; jelt ad; jelez; jelel (süketnéma)

significant /sɪɡˈnɪfɪk(ə)nt/ melléknév: alapvető; fontos; jelentős; lényeges; kiemelkedő; kifejezésteljes; kifejező; nevezetes

similar /ˈsɪmɪlə/ melléknév: hasonló

simple /ˈsɪmp(ə)l/ melléknév: egyszerű; mesterkéletlen; együgyű; bamba; valóságos

simply /ˈsɪmpli/ határozószó: egyszerűen; világosan, érthetően; csak, csupán; mindenképpen, feltétlenül; teljesen, tökéletesen

since /sɪns/ elöljárószó, kötőszó, határozószó: óta, azóta; azóta hogy, amióta; -tól, -től (vmilyen időponttól); attól fogva/kezdve; mivel (ok, indok megadása); minthogy; miután; mert; ezelőtt

single /ˈsɪŋɡ(ə)l/ melléknév: egyes, egyetlen, egyedüli; egyszeri; egyszerű; szimpla; magában álló; szóló; egyedülálló, egyedül élő; egyszerű, becsületes, őszinte főnév: egyes (játék); egyszeri utazásra szóló jegy ige: egyel (répát)

sit /sɪt/ ige: ül; ülésezik; ülést tart; tartózkodik; időz; fúj (szél); áll (ruha vkin); megül

site /sʌɪt/ főnév: telek; fekvés; helyzet; házhely; hely ige: telepít

situation /sɪtjʊˈeɪʃ(ə)n/ főnév: helyzet; elhelyezkedés

six /sɪks/ számnév: hat; hatos

size /sʌɪz/ főnév: méret; nagyság; szám; alak; formátum; terjedelem; enyv; ragasztóanyag ige: nagyság szerint osztályoz; enyvez; enyvvel kezel

skill /skɪl/ főnév: készség; szakértelem; ügyesség; szakképzettség

small /smɔːl/ melléknév: kicsi, kis, kicsiny, apró; kicsi, nem elég nagy; kis, kevés, nem sok, csekély; kicsi (nem kifejlődött, fiatal); jelentéktelen, lényegtelen; kis, halk, gyenge; kis (vállalkozás, üzlet); kis, nem előkelő főnév: alsónemű, fehérnemű határozószó: apróra, kis darabokra; kis/csekély méretben/terjedelemben

so /səʊ/ határozószó: annyira, olyan; olyan ... (mint ...) (összehasonlítás); (visszahivatkozás); úgy van (az a helyzet/igaz/egyetértés); hasonlóképpen, éppúgy, szintén, is; de igen (határozott ellentmondás tagadó kijelentésre); így; ekképpen, ennélfogva kötőszó: ezért, következésképpen, emiatt; ebből kifolyólag, ebből következően; azt eredményezve; azért hogy; és aztán, azután; (kérdés bevezetése); így hát/tehát ...? (előzőekre vonatkozó kérdés); és aztán/mi van ha ... (lényeges?); tehát ... (következtetés levonása); ugyanúgy, (annak) megfelelően

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü