Top 1000 / 8.3 lista

Top 1000: 8.3 lista

Előző Következő

room /ruːm/ főnév: hely (vminek/vmihez); férőhely; tér, mozgástér, alkalom, lehetőség vmire; szoba; terem; a szobában levő emberek; (bérelt) lakás ige: társbérletben lakik; társbérletet/szobát nyújt

round /raʊnd/ melléknév: kerek, kör alakú; kör-; kerekített, lekerekített; előre hajló (vállak); gömbölyű; gömbölyded, kerekded, kövérkés, dundi; gömbölyített, legömbölyített; gazdag, telt (hang); kerekített (szám); kereken/pontosan vmennyi (szám); kerek, jelentős (pénzösszeg); őszinte, nyílt, kerek főnév: karika, kör; kerek tárgy; kerekpecsenye, felsálszelet; körbelátogatás; (szolgálati) körút, szemleút; ellenőrző körút; (kórházi) vizit; áruterítő túra/körút; kör, forduló (egy sorozat része); menet (pl. bokszban); forduló, játszma; körforgásban végzett tevékenységek; rund, kör (ital); kördal, körének, kánon; kenyérszelet; (két kenyérszelettel készített) szendvics; lőszer, lövedék (egy lövésre); lősorozat határozószó: körbe, körben (körmozgás); körül, körbe, mindenfelé; körbe, körül (körbe mindenhova/mindenkinek); körbe, ellenkező irányba; elfordulva (más irányba); (vmihez viszonyított) irányba; vmit körbevéve; körben (kerület megadása); át (a másik végére/felére vminek); (tájékozódási képesség kifejezése); át (látogatóba vkihez); mindenfelé, céltalanul; köré/mellé állva (támogatást nyújtva/közösséget vállalva vmiben) elöljárószó: körül, köré (köralakban elhelyezkedve); vmi körül/köré (átv.); körbe, körben (vmit/vkit körülvéve); vki köré (átölelve); körben (elhaladva) (sarkon, akadály mellett, stb.); túl, a másik oldalán (saroknak, akadálynak, stb.); vhol megütve, megcsapva; körbe, körül (szerte, mindenfelé) ige: megkerül vmit; kerekít (számot); gömbölyít, legömbölyít; kerekít, lekerekít, kikerekít; kerekedik, kikerekedik; gömbölyödik; kerekítve ejt (hangot)

rule /ruːl/ főnév: szabály; szokás; uralkodás; uralom; vonalzó; szokvány; előírás ige: szabályoz; kormányoz; irányít; vezet; dönt; megvonalaz; uralkodik; fennáll; érvényben van; vonalaz

run /rʌn/ ige: fut, szalad, rohan; fut (sportol/versenyez); hátszéllel vitorlázik; vonul (ívó hal); fut, futtat vmerre; rohangál, szaladgál; fut, futtat, jár, járat (vmi céllal/eredménnyel); átmegy (piros jelzésen); navigál (sodráson, vízesésen); folyik; folyat; vizet folyat vmire; elönt, eláraszt; folyat, csepeg (csap, stb.); megolvad; árad; színt ereszt, fog (mosáskor); húz (vezetéket, stb.), húzódik, elnyúlik (vmerre) (út, stb.); leszalad (szem harisnyán); jár, közlekedik (rendszeres járat); (új) járatot indít; elvisz vkit vhova (autóval); futtat, vezet (üzletet, stb.); irányít, igazgat; kezel, vezet (ügyeket); megszervez, elrendez, kivitelez; üzemben tart (járművet); jár, működik, megy, üzemel (gép); járat, működtet, üzemeltet (gépet); teker, tekeredik (felvevőszalag); tart vmeddig; érvényben/működésben van/marad vmeddig; műsoron/bemutatás alatt van (darab, kiállítás, stb.); vmilyen szintre/állapotba jut/kerül; általános, gyakori, öröklött, veleszületett (tulajdonság); indul (választáson); támogat (választáson jelöltet); közöl, lehoz (cikket); közlik, lehozzák; szól vhogy, hangzik vhogy (mondás, stb.); csempészik; kerül vmibe (vmennyi pénzbe) főnév: futás, rohanás, szaladás; vándorlás, ívás (halaké); járat; út, túra, kirándulás (járművel); megtett út (hajóval); bombázójárat (repülővel); alkalom, lehetőség vmire; kísérlet vmire; előzetes próba/teszt; indulás politikai pozícióért; sorozat, széria (szerencse-, stb.); előadássorozat; gyártássorozat; folyamatos/egybefüggő hossz; zenei futam; színsorozat (kártya); (hirtelen) nagy kereslet; lerohanás (banké), (hirtelen) nagy betét kivétek; a tipikus/szokásos/átlagos/normális vki/vmi; az általános irányzat/tendecia; (havas) pálya (sí-, ródli-, bob-, stb.); csapa (állaté); udvar, kifutó (háziállatoknak); szabad járás/bejárás (házba), szabad/korlátlan használat/hozzáférés; legelő; találat (krikettben/baseball-ban egy pont); felfutott szem (harisnyán); megfolyás (festéké); csermely, patak; hasmenés; hajlat (hajó víz alatti részéé)

sale /seɪl/ főnév: kiárusítás; vásár; értékesítés; eladás; árusítás; elárusítás; áruba bocsátás; engedményes vásár; eladott árumennyiség

same /seɪm/ melléknév: ugyanilyen, ugyanolyan; változatlan; ugyanez, ugyanaz; azonos névmás: ugyanaz (már említett); (fent) említett, nevezett; azonos, egyforma (személy, dolog)

sample /ˈsɑːmp(ə)l/ főnév: minta; kóstoló; mutató ige: mintát vesz; válogat; kipróbál; kóstolgat

save /seɪv/ ige: megment, megóv, megvéd (vmitől); életet megment; kárhozattól megment; megvált, üdvözít; egészségben megtart (formális kifejezésekben); megtakarít, megspórol, gyűjt (pénzt, stb.); spórol vmivel/vmennyit; takarékoskodik vmivel; megtart, félretesz (későbbre); fejezd be! (beszédet); elment, lement (adatot számítógépen); megkímél vmitől; pontot ment; játékot ment (sportban); véd, kivéd (kapus futballban) főnév: megtakarítás; védés, kivédés (sp.)

say /seɪ/ ige: mond; közöl; elmond, kifejez; mutat (óra időt); azt mondják, úgy hírlik; szól vki mellett; felmond (szöveget); mondjuk (hogy) (feltevés/lehetőség) indulatszó: mondd, mondd csak (figyelem felhívás, meglepetés kifejezése) főnév: szólási lehetőség; beleszólás vmibe; beleszólási jog vmibe

scene /siːn/ főnév: táj; színhely; színtér; szín; jelenet; kép; heves jelenet; ingerült jelenet; díszlet; kulissza; színpadkép; látvány; színpad; játékszín

scheme /skiːm/ főnév: terv, tervezet; vázlat; táblázat; összeállítás, elrendezés; cselszövés, cselszövény ige: vázol; tervez, tervbe vesz; rosszban sántikál; intrikál, mesterkedik

school főnév1: /skuːl/ iskola; iskolai oktatás; iskolaépület; (az egész) iskola (tanárok és diákok); tanítás, tanítási idő; oktatóintézmény; egyetem; tagozat; kar, fakultás; iskola, irányzat; vizsgáztató- és előadóterem/-épület; záróvizsga; szerencsejátékos csapat, kártyatársaság; ivótársaság ige1: /skuːl/ iskolába járat, iskoláztat, taníttat; tanít, nevel, oktat vmire; lovat iskoláz/idomít főnév2: /skuːl/ raj, halraj ige2: /skuːl/ rajzanak, vonulnak (halak)

science /ˈsʌɪəns/ főnév: tudomány

score /skɔː/ főnév: bevágás, rovás, rovátka; adósság, számla; ok, indíték; húsz; pont, ponteredmény, pontarány (sportban); partitúra; talpraesett válasz ige: bevág, bemetsz, vonalakkal megjelöl; felró, felír (adósságot); megjegyez, felró (sérelmet); jegyez, számol (pontokat, eredményt); nyer (játékot, stb.); szerez, elér (pontokat); hangszerel; leszid (US)

search /səːtʃ/ ige: keres; kutat; fürkész; nyomoz; vizsgál; megvizsgál; átkutat; motoz; megmotoz; próbára tesz főnév: kutatás; keresés; nyomozás; motozás; vizsgálat

season /ˈsiːz(ə)n/ főnév: évszak; időszak; évad; idény; szezon ige: hozzászoktat; hozzáedz; akklimatizál; fűszerez; ízesít; hozzászokik; hozzáedződik; akklimatizálódik; megérik

second sorszámnév1: /ˈsɛk(ə)nd/ második (sorrendben); második (adag/fogás) (étel); második, új, másik; másodrendű, másodrangú; másodosztályú/leértékelt áru; tartalék, utánpótlás (sport); durván őrölt (liszt); segéd, segítő, támogató ige1: /ˈsɛk(ə)nd/ támogat, mellette szólal fel; csatlakozik (vkinek a véleményéhez); támogat vkit, segít vkinek főnév2: /ˈsɛk(ə)nd/ másodperc; egy pillanat; szögmásodperc ige3: /sɪˈkɒnd/ (ideiglenesen) áthelyez (hivatalnokot, katonatisztet); rendelkezési állományba helyez

section /ˈsɛkʃ(ə)n/ főnév: metszés, metszet, keresztmetszet; szelet; szelvény, profil; szakasz; szakasz, paragrafus, bekezdés, rész; körzet, rész, negyed; darab; osztály, részleg; szekció ige: részekre/szakaszokra oszt

sector /ˈsɛktə/ főnév: körcikk; körzet, szektor; szakasz; gazdasági szektor, ágazat

security /sɪˈkjʊərɪti/ főnév: biztonság; biztosíték; állami kötvény

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü