Top 1000 / 7.4 lista

Top 1000: 7.4 lista

Előző Következő

probably /ˈprɒbəbli/ határozószó: talán; várhatóan

problem /ˈprɒbləm/ főnév: gond, probléma; (megoldandó) kérdés, feladat; problémás vmi; (matematikai) probléma; feladvány (sakk)

process /ˈprəʊsɛs/ főnév: folyamat; eljárás ige: feldolgoz; megmunkál; kikészít; tartósít; kidolgoz; perel; beperel; klisíroz; lenyomtat; vonul; felvonul

produce ige: /prəˈdjuːs/ termel; létrehoz; terem; szül; hoz (kamatot); létesít; előállít; gyárt; előidéz; okoz; bemutat; színre hoz; kiad; felmutat; alkot főnév: /ˈprɒdjuːs/ termény; termék; termés; terméshozam

product /ˈprɒdʌkt/ főnév: termék; termény; készítmény; gyártmány; szorzat

production /prəˈdʌkʃ(ə)n/ főnév: termelés, gyártás

professional /prəˈfɛʃ(ə)n(ə)l/ melléknév: profi; szakmai; szakmabeli; szakértői; szakszerű; hivatásos; diplomás; szabad foglalkozású főnév: szakember; szakértő

programme /ˈprəʊɡram/ főnév: értesítő; célkitűzés

project főnév: /ˈprɒdʒɛkt/ terv, tervezet; tervrajz; (nagy) beruházás; (kutatási) téma, feladat ige: /prəˈdʒɛkt/ tervez, kigondol, vázol; dob, vet, hajít; kirepít; kilő (lövedéket, stb.); vetít (fényt, képet); vetít, kivetít, vetületet készít (rajzban); átél (lélekben); beleképzeli magát (jövőbe, stb.); kiáll, kinyúlik

promise /ˈprɒmɪs/ főnév: ígéret ige: ígér

promote /prəˈməʊt/ ige: előléptet; előmozdít, segít, elősegít; támogat

property /ˈprɒpəti/ főnév: vagyon; birtok; tulajdonság; tulajdon; ingatlan

propose /prəˈpəʊz/ ige: indítványoz; ajánl; tervez; javasol; proponál; célul kitűz; előterjeszt; feltesz; felvet; felad; tervet sző; megkéri vki kezét; házassági ajánlatot tesz

protect /prəˈtɛkt/ ige: megvéd; oltalmaz; megóv; védővámmal véd

protein /ˈprəʊtiːn/ főnév: fehérje

prove /pruːv/ ige: bebizonyít; bizonyít; bizonyul; igazol; próbára tesz; kipróbál; érvényesít; dokumentál

provide /prəˈvʌɪd/ ige: nyújt, ad, szolgáltat vmit; ellát, felszerel vmivel; gondoskodik vmiről, felkészül vmire; gondoskodik vkinek az eltartásáról, pénzt biztosít vki eltartására; intézkedik/rendelkezik vmiről, lehetővé tesz vmit, lehetőséget ad vmire (törvény); kiköt, előír (hivatalos dokumentum); egyházi javadalmat adományoz

public /ˈpʌblɪk/ melléknév: köz-, általános (vélemény, érdek, élet, hír, stb.); közös; köz-, nyilvános (épület, oktatás, szolgáltatás, stb.); közösségi; nyilvános; állami főnév: közösség; közönség; nyilvánosság; vmilyen közönség (olvasó, vásárló, stb.); vkinek a közönsége (művészé, stb.); kocsma; vendéglő

publish /ˈpʌblɪʃ/ ige: közzétesz; kiad; megjelentet

pull /pʊl/ ige: húz, meghúz; ránt, megránt; von; húz, cibál (hajat, stb,); kihúz, kiránt; húz, vontat (kocsit, stb.); tép, szakít, szed (átv. is); evez főnév: húzás, rántás; vonzás, vonzóerő; evezés; evezőcsapás; (nagy) korty, slukk; fogantyú, húzófogantyú; előny; kefelevonat

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü