Top 1000 / 7.3 lista

Top 1000: 7.3 lista

Előző Következő

popular /ˈpɒpjʊlə/ melléknév: népszerű; népi; népies; nép-; közkedvelt; könnyen érthető

population /pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/ főnév: lakosság; népesség; anyagsokaság

position /pəˈzɪʃ(ə)n/ főnév: helyzet; fekvés; állapot; pozíció; állás, pozíció (munkahely); elhelyezkedés

positive /ˈpɒzɪtɪv/ melléknév: pozitív, határozott, kifejezett; igenlő; állító, helyeslő; feltétlen, biztos; valós, tényeken alapuló; pozitív (előjelű) (szám); alapfokú (melléknév) főnév: diapozitív; alapfok (melléknévé); pozitív mennyiség

possible /ˈpɒsɪb(ə)l/ melléknév: lehetséges (megtehető/valóra váltható); lehetséges, jövőbeni; potenciális; a lehető leg ...-bb (felsőfokkal); a lehetséges/maximális (pontszám); lehetséges, elképzelhető (nem túl valószínű) főnév: lehetséges/esélyes jelölt/tag; a lehetséges, az elérhető (dolog); az elérhető/maximális pont (pl. céllövőversenyen)

post főnév1: /pəʊst/ posta; postahivatal; levélgyűjtő szekrény; cölöp, karó, jelzőkaró; oszlop, pillér; ajtófélfa; kapufa; őrhely; őrszem; megerősített katonai állás; állás, elhelyezkedés; állás, álláshely ige1: /pəʊst/ felad, bedob (levelet); postán küld, postáz, postára ad; értesít; elkönyvel; gyorsan jár/utazik; kiragaszt, plakátol; közzétesz; állít, felállít (őrszemet); (parancsnoki tisztségre) kinevez

potential /pə(ʊ)ˈtɛnʃ(ə)l/ melléknév: lappangó; rejtett; lehetséges; helyzeti; potenciális; feltételes; lehetőség főnév: elektromos feszültség

power /ˈpaʊə/ főnév: képesség, tehetség vmire; hatalom; befolyás, uralom; tekintély; felhatalmazás; jogkör, hatáskör; haderő, fegyveres erő; erő (katonai, gazdasági); hatalmasság; földöntúli hatalom; fizikai erő; teljesítmény, teljesítőképesség; nagyítás (lencséé), nagyítóképesség; (gépi) erő, energia, gépesítés; villamos energia, elektromos áram; elektromos meghajtású; teljesítmény; hatvány; sok, rengeteg vmi ige: (elektromos/mechanikus) energiával ellát/meghajt; bekapcsol/kikapcsol; energikusan halad; nagy erővel irányít vhova (pl. labdát)

practice /ˈpraktɪs/ főnév: gyakorlat; szokás; gyakorlás; edzés; trenírozás; gyakorlati alkalmazás; praxis; pacientúra; klientéla ige: gyakorol; alkalmaz; gyakorlatba átvisz; űz; folytat; próbál; szoktat; gyakoroltat; gyakorlatot folytat; praktizál

presence /ˈprɛz(ə)ns/ főnév: jelenlét; előfordulás; megjelenés; egyéniség; jelenlevő lény; láthatatlanul jelenlevő lény; kihallgatási terem; fogadó terem; uralkodó jelenléte; uralkodó megjelenése

present melléknév1: /ˈprɛz(ə)nt/ vhol jelenlevő; vhol/vmiben előforduló/létező; jelen, jelenlegi; mostani; jelenleg tárgyalt/mérlegelt; jelen idejű főnév1: /ˈprɛz(ə)nt/ a jelen; a jelen pillanat; jelen idő ige2: /prɪˈzɛnt/ átad (díjátadón díjat, címet); megajándékoz; előad, tálal, prezentál, ismertet (témát, kérdést); csekket, váltót bemutat; benyújt, bead (panaszt, keresetet, bizonyítékot); (formálisan) bemutat vkit vkinek; (formálisan) megjelenik vhol; (papot/papjelöltet püspök elé terjeszt kinevezésre); (beteg vmilyen tünetekkel) kivizsgálásra megjelenik; ismertet, vezet (showműsort); közönség elé visz, bemutat; (problémát, nehézséget) felvet, okoz; vmilyen állapotot/megjelenést mutat; vmilyennek mutatkozik; adódik, mutatkozik, felmerül (lehetőség, ötlet); vmilyen betegség jelentkezik; ráfog, rászegez (fegyvert) főnév2: /prɪˈzɛnt/ célra tartás, tüzelőhelyzet főnév3: /ˈprɛz(ə)nt/ ajándék

president /ˈprɛzɪd(ə)nt/ főnév: elnök; rektor; egyetemi rektor

press /prɛs/ ige: nyom, megnyom, összenyom; sajtol, kisajtol; présel, kiprésel; szorít, megszorít; ölel, átölel; vasal, kivasal; kényszerít, sürget, siettet; nyomul, tolong, szorong; sürgős, sietős; befolyással/hatással van; erőszakkal besoroz/verbuvál főnév: nyomás; prés; sajtó; könyvnyomtatás; nyomda, könyvnyomda; tolongás, szorongás; tömeg, csődület; hajsza; szekrény, ruhásszekrény; fehérneműs szekrény

pressure /ˈprɛʃə/ főnév: nyomás; kényszer; szorítás; feszültség; sürgősség; sanyarúság; nyomóerő; nyomófeszültség; átnyomódás

pretty /ˈprɪti/ melléknév: szép; csinos; bájos; meglehetős határozószó: eléggé; meglehetősen; nagyon

prevent /prɪˈvɛnt/ ige: megakadályoz, meggátol (lehetetlenné tesz); megelőz, elhárít

previous /ˈpriːvɪəs/ melléknév: előző; megelőző; előzetes; előbbi; túl korai; elsietett; korábbi

price /prʌɪs/ főnév: ár ige: árat megállapít; beáraz; becsül; értékel

principle /ˈprɪnsɪp(ə)l/ főnév: alap; alapelv; elv

private /ˈprʌɪvət/ melléknév: magántermészetű, magán-; titkos, bizalmas; nem nyilvános, zártkörű főnév: magányosság, egyedüllét; közkatona

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü