Top 1000 / 7.2 lista

Top 1000: 7.2 lista

Előző Következő

perhaps /pəˈhaps/ határozószó: talán; esetleg; lehet hogy; talán (kijelentés árnyalása); esetleg (udvarias kérés, ajánlat, javaslat)

period /ˈpɪərɪəd/ főnév: tartam, időtartam; idő, időszak; kor, korszak; ismétlődő/visszatérő időköz; szakasz; fázis; ciklus, keringési idő, periódus; lezajlási idő; menstruáció (tsz.); mondat; pont (írásjel); tanítási óra melléknév: korabeli; stíl-; történelmi (regény, stb.)

person /ˈpəːs(ə)n/ főnév: személy; egyén; ember; valaki; szereplő

personal /ˈpəːs(ə)n(ə)l/ melléknév: személyes; egyéni; individuális; saját; magán-; személyeskedő; személy-; személyi

phone /fəʊn/ főnév: telefon ige: telefonál; felhív (telefonon)

physical /ˈfɪzɪk(ə)l/ melléknév: fizikai; testi; természeti; természettani; gyógyító; gyógyhatású; orvoslásra szoruló

pick /pɪk/ ige: csipked; szúr, váj; szed, kiszed; piszkál, kipiszkál; szed, leszed, tép, letép (gyümölcsöt, virágot); kopaszt (baromfit); gondosan megválogat/kiválaszt; kikeres, kiszemel; csipeget, szedeget; eszeget, csipeget (ember) főnév: vminek a java/színe; válogatás, kiválogatás; csákány; fogpiszkáló

picture /ˈpɪktʃə/ főnév: kép; film; tévékép; ábra ige: ábrázol; lefest; leír; érzékeltet

piece /piːs/ főnév: bábu (társasjátékban); darab; munkadarab; árucikk; alkatrész; vég (szövet); tekercs; színdarab; zenedarab; kompozíció; műtárgy; ritka példány; pénzdarab ige: foltoz; megfoltoz; toldoz; hozzátold; megtold

place /pleɪs/ főnév: hely; helység; (adott) hely (egy nagyobb felületen); helye/helyszíne vminek; az otthona vkinek; rész, hely (pl. könyvben, szövegben); a helye vkinek/vminek; ülőhely, állóhely; (üres) álláshely, beosztás, felvételi hely; a (szokásos/rendes) helye vminek; megillető hely, rang; vkit illető dolog, jog, kiváltság; a helye/szerepe vminek vmiben; helyezés (versenyen, stb.); rangsorban elfoglalt hely; tizedeshely; -tér, (rövid) -utca (helyek neveiben); (vidéki) -ház (telekkel) ige: helyez, elhelyez, tesz vhova; vmilyen helyzetbe hoz; helyez, állít, szerepeltet, sorol (átv.); vmilyen helyzetben van vmihez; elhelyez vkit (munkahelyet/otthont talál vkinek); kihelyez (részvényt, pénzt); elhelyez, felad (rendelést, fogadást, stb.); helyez, besorol; felismer, megállapít; vmilyen helyezést ér el (versenyen)

plan /plan/ főnév: terv; előtakarékossági rendszer (nyugdíj, biztosítás, stb.); terv, elgondolás, szándék; térkép; tervrajz; tervezet, vázlat; alaprajz; ülésrend, elrendezési terv ige: tervez vmit, készül vmire; tervet készít; tervrajzot készít; megtervez vmit

plant /plɑːnt/ főnév: növény; palánta; üzem, gyár, gyártelep; (gépi) berendezés, felszerelés, géppark; svindli, trükk ige: ültet, elültet, vet, palántál; elültet, plántál (átv.) (eszmét); beüt, bever; üt; telepít, letelepít, elhelyez; elrejt (lopott holmit, stb.) (vkinél)

play /pleɪ/ ige: játszik; játszadozik (vmivel); játszik (játszmát, szerencsejátékot, stb.); kijátszik (kártyalapot); együttműködik; játszik, alakít (szerepet); szerepel (filmben, színházi darabban); előad, bemutat (filmet, koncertet, stb.); eljátszik, előad vmit; viselkedik, bánik vkivel vhogy; játszik (hangszeren); játszik, előad (zenedarabot); lejátszik (rádióban, lejátszón, stb.); szól (hangszer, rádió, stb.); zenével kísér (menet közben vkit); játszik, játszadozik, játékosan mozog, táncol, vibrál (fény, mosoly, stb.); csörgedezik (szökőkút, stb.); fáraszt, kifáraszt (horgász halat) főnév: játék; játszás; tréfa, tréfálkozás; játék- (nem valódi); játék (sport); szerencsejáték, fogadás; színjáték, darab, színdarab, színmű; (színi) előadás; játék, holtjáték, kotyogás, szabad mozgás; mozgástér (cselekvésre); játszadozás, játékos mozgás, vibrálás (fény, mosoly, stb.); gyors váltakozás

player /ˈpleɪə/ főnév: játékos

please /pliːz/ ige: örömet szerez, örömet okoz vkinek; kedvére van, kedvére való vkinek; kedvére tesz, kedvében jár; kedveskedik vkinek; tetszetős, mutatós, szemrevaló; a saját kedvére, a saját kedve szerint; ahogy tetszik, ahogy jónak látja vki; ahogy kedve van, ahogy akar; vkinek a kedvére való vmi, vkinek a választása vmi (tevékenység) határozószó: kérem (udvarias kérés/kérdés kifejezése); kérem (a kérés sürgetése, erőteljesebbé tétele); hogyne, (csak) tessék (kérés udvarias teljesítése); (igen) kérem (felajánlás, ajánlat udvarias/határozott elfogadása); (de) kérem, legyen szíves (ne) (vmi abbahagyásának kérése); (de) kérem (kétkedés, ingerültség kifejezése)

point /pɔɪnt/ főnév: hegy (tűé, stb.); pont; tizedes pont; pont, hely; pont (időben, folyamatban); döntő pillanat; csatlakozási pont (elektromos, hálózati, stb.); pont, kérdés (vitában); szempont/kérdés; értelem, cél; vélemény, nézet; pont, oldal, vonás; pont, ponteredmény, pontérték; az iránytű fokjelzése; pont (nyomdai betűnagyság) ige: mutat; jelez (időt, irányt, stb.); céloz, ráirányít, ráfog; mutat/néz vmerre (jezőtábla, nyíl, stb.); rámutat, hivatkozik vmire; mutat vmire, utal vmire; nyomatékot ad vminek; kihézagol (falat), fugáz; hegyez (ceruzát, stb.); írásjelekkel ellát

police /pəˈliːs/ főnév: rendőrség; rendőr; közrendőr; körletrend; szobarend; laktanyarend; táborrend; takarítás és rendcsinálás ige: fenntartja a rendet; biztosítja a rendet; rendszabályoz; rendet csinál; rendbe tesz

policy főnév1: /ˈpɒlɪsi/ irányelv, vezérelv, célkitűzés; irányvonal, politika; eljárásmód; okos/bölcs vezetés/ügyvitel; bölcsesség, előrelátás, okosság főnév2: /ˈpɒlɪsi/ biztosítás, biztosítási kötvény

political /pəˈlɪtɪk(ə)l/ melléknév: politikai

poor /pɔː/ melléknév: szegény; szegényes; rászoruló; egyes osztályzat

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü