Top 1000 / 7.1 lista

Top 1000: 7.1 lista

Előző Következő

own /əʊn/ melléknév, névmás: saját; saját maga készítette; sajátságos, egyedi ige: birtokol, tulajdonában van vmi; elismer; beismer, bevall; felelősséget vállal vmiért; sajátjának elismer/vállal vmit; teljesen legyőz, fölébe kerekedik

owner /ˈəʊnə/ főnév: tulajdonos

page /peɪdʒ/ főnév: oldal; lap; apród; kisinas; szállodai kisinas; egyenruhás kifutófiú; szoknyafelkötő zsinór; szoknyafogó tű; szoknyafogó csat ige: apródként szolgál; nevét kiáltva keres vkit; kerestet vkit; lapszámmal ellát; lapszámoz; betördel

paper /ˈpeɪpə/ főnév: papír; újság; dolgozat

parent /ˈpɛːr(ə)nt/ főnév: szülő; ős; forrás; kútfő; apa; anya; ok; eredet; kezdet; alapító

part /pɑːt/ főnév: rész; alkotórész; alkatrész; rész (könyvben/rádiósorozatban, stb.)); részarány; egy része vminek; területrész; vidék, tájék; szerep (film, színház); szólam; szerep vmiben (átv.); részvétel, szerepvállalás; feladat, kötelesség, dolog; adottság, képesség; választék (hajban) ige: kettéválik, különválik; kettéválaszt; elválik, szétválik; elválaszt, szétválaszt; elválik, elbúcsúzik; szétválnak (nem folytatják a kapcsolatot); megválik vmitől; átad vmit; elválaszt (hajat) határozószó: részben

particular /pəˈtɪkjʊlə/ melléknév: különös; különleges; egyéni; pontos; részletes; bizonyos; szokatlan; részleges; részbeli főnév: részlet

particularly /pəˈtɪkjʊləli/ határozószó: különösen; kiváltképpen; főleg

partner /ˈpɑːtnə/ főnév: társ; partner; részes; üzlettárs; táncpartner ige: partnerként szerepel; társul

party /ˈpɑːti/ főnév: vendégség, összejövetel, buli, parti; párt; csoport, gyülekezet, társaság (közös tevékenység céljából összejött); fél (szerződő, tárgyaló, stb.); (érdekelt, érintett, stb.) fél; vki akinek része van vmben; (az/egy) illető, szóban forgó személy; egyén, személy, alak, pasas ige: élvezi a társaságot, szórakozik

pass /pɑːs/ ige: megy; halad, elhalad, továbbhalad; vonul, elvonul; átmegy; átmegy (vizsgázó); határozatba megy; történik, megtörténik, előfordul; múlik, elmúlik; telik, eltelik; eltűnik, elmúlik; meghal; passzol (kártyában, stb.); áthalad (vmin); elhalad, elmegy (vki/vmi mellett); előz, megelőz (járművet); átmegy, keresztülmegy (vizsgán, vizsgálaton, stb.); nem vesz észre, átsiklik (vmin); elszalaszt, elpasszol vmit; túlhalad, túljut vmin; meghalad, felülmúl (vmit); átad; továbbad (labdát, stb.); elfogadtat, továbbad (hamis bankjegyet); bevezet, elkönyvel (tételt); tölt, eltölt (időt); elfogad, megszavaz (törvényjavaslatot); jóváhagy, engedélyez (számlát) főnév: szoros, hegyszoros, hágó; igazolvány, engedély; sikeres letétel (vizsgáé); levizsgázás; átadás, leadás, passz (futballban); kézmozdulat (bűvészé); passzolás (kártyában); beszállókártya (repülőn)

past /pɑːst/ melléknév: múlt; elmúlt; régi főnév: történelem; előélet; múlt idő határozószó: túl; el; után; mellett; mellette el; el vmi mellett; vmin túl

patient /ˈpeɪʃ(ə)nt/ melléknév: türelmes főnév: páciens

pattern /ˈpat(ə)n/ főnév: példa; minta; sablon; séma; motívum

pay ige1: /peɪ/ fizet, kifizet vmit; megfizet, lefizet vmit; fizetést ad (munkáért); fizet, jövedelmez vmit; kifizetődik; fizet vmivel vmiért (átv.); megfizet/meglakol vmiért, ráfizet vmire (átv.); fordít vmit vmire (figyelmet, stb.); tanúsít vmit vmi iránt (tiszteletet, stb.); (látogatást) tesz; leró , ad, nyújt (vkinek vmit) főnév1: /peɪ/ fizetség; fizetés (munkáért kapott pénz); illetmény; bér ige2: /peɪ/ kikátrányoz, kátránnyal/szurokkal beken (hajót)

people /ˈpiːp(ə)l/ főnév: emberek; népesség, lakosság; köznép; a vád képviselője, ügyészség; nép (nemzet, etnikum); alkalmazottak; munkások; vkinek az emberei/támogatói; rokonság, család, hozzátartozók ige: benépesít

per /pəː/ elöljárószó: vminek révén

per cent /pə ˈsɛnt/ határozószó: vhány százalékosan főnév: százalék

perform /pəˈfɔːm/ ige: előad; eljátszik; megtesz; véghezvisz; végrehajt; teljesít; elvégez; játszik; szerepel

performance /pəˈfɔːm(ə)ns/ főnév: előadás; teljesítmény; véghezvitel; teljesítés; eljátszás; megtétel; végrehajtás; elvégzés; játék; teljesítőképesség; működés; kialakítás; működési adatok; minőség

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü