Top 1000 / 6.5 lista

Top 1000: 6.5 lista

Előző Következő

on /ɒn/ elöljárószó: -on, -en, -ön, -ra, -re (egy felületen/felületre); -on, -en, -ön (egy konkrét helyen); -val, -vel, -ba, -be (beütve vmibe, megérintve vmit); -on, -en, -ön, -ra, -re (fed, érint vmit, lóg vhol, vmihez rögzített); -ra, re (vmire rá); nála, vele (birtokában/hordozva); -ról, -ről (vmilyen témáról); vmin alapulva, alapozva; vminek tagjaként; -ra, re (vmire célozva, fókuszálva); -on, -en, -ön, -ban, -ben (műsorszórás, információtárolás/-közvetítés); -on, -en, -ön, -ra, -re (utazás közben/néhány tömegközlekedési eszközön); vmelyik napon, vmelyik dátumon; (vmilyen tevékenység közben, vmivel elfoglalva); (vmilyen orvosságot/gyógyszert szedve); (vki által fizetve); (vmihez hozzáadódóan) határozószó: rajta, rá, fel (egy felületen/felületre); rajta, rá, fel (vmilyen ruhát visel); tovább, előre (haladás/folyamat); folyamatban van; tervben van; be van kapcsolva, működik; színpadon van (színész); munkában/szolgálatban van

once /wʌns/ határozószó: egyszer, egy ízben; egykor, valaha, régen, hajdan, azelőtt kötőszó: mihelyt, rögtön amint

one /wʌn/ számnév: egy (szám); egy (vki/vmi); egyetlen; egyik (a többi közül); egy bizonyos (név előtt); egy (hangsúlyozás); ugyanaz; történet, vicc; egy ital névmás: egy (előzőleg említett vki/vmi); (az a/olyan) valaki; az ember (a beszélő/általában)

only /ˈəʊnli/ határozószó: csak, csupán (senki/semmi más); egyedül, kizárólag; csak, csupán (kevesebb a vártnál); csak (nem régebben mint); csak (nem előbb mint); csak azért hogy, csak hogy végül ... (rossz/nem szerencsés kimenetel) melléknév: egyetlen; egyedüli; egyedül megfontolásra érdemes kötőszó: csak, de, azonban

open /ˈəʊp(ə)n/ melléknév: nyitott; nyitva levő; nyitott, fedetlen; nyílt, szabad (terület, tenger stb.); nyílt, felhasított (seb, stb.); vminek kitett; vmire érzékeny/hajlamos; vminek alávetett; védtelen (sportban, játékban kapu); védtelen, feladott (háborúban város); kinyílt (virág, stb.); nyitott, kinyitott (könyv, mappa, stb.); nyitott (kéz, tenyér); nyitott, széthúzott, szétszórt (sport, játékstílus); nyitva van (üzlet, hivatal, stb.); nyitott, megnyitott (bankszámla); hívható (telefonvonal); nyitott, szabadon elérhető; nem korlátozott; nyitott, elérhető (ajánlat, lehetőség); nyilvános (verseny, stb.); nyílt (halmaz); nyitott, őszinte; nyílt, leplezetlen; nyílt, nyitott (vitára, kritikára, stb.); nyitott, nem eldöntött/megoldott, eldöntetlen; nyitott, újra fogékony (gondolkozás); fogékony/hajlamos vmire; vmire alkalmat adó; vmit lehetővé tevő/megengedő; nyílt (hangzó, szótag); szabad, akadálymentes; nyitott (áramkör); laza, nem szoros/tömött (ruhaanyag, textil) ige: nyit, kinyit (ajtót, ablakot); kinyílik; felnyit, felbont, kibont (levelet, csomagot, stb.); felnyílik, kibomlik; nyílik vhova; szétnyit, kitár (szárnyat, stb.); szétnyílik, kitárul; kinyit (könyvet); kiszélesedik; feltárul, kitárul (látvány, kilátás); előtárul; kinyit (üzletet, stb.); (hivatalosan) megnyit, felavat; megnyit (forgalomnak); nyit, megnyit, megalapít (üzletet, mozgalmat, stb.); megnyit (számlát, adatállományt, stb); kezdődik vmivel (könyv, zeneszám, stb.); kezdődik, indul (folyamat); megnyit (lehetőséget); felfed, feltár; megnyílik, kitárulkozik (közlékenyebb lesz); nyitottabb lesz (vki vmire); kitesz vkit vminek; érzékennyé/sebezhetővé tesz; megszakít (áramkört); megszakad (áramkör) főnév: szabad ég/levegő; nyilvánosság; nyílt bajnokság/verseny; megszakadás (áramköré)

operation /ɒpəˈreɪʃ(ə)n/ főnév: operáció; műtét; művelet; üzemeltetés

opinion /əˈpɪnjən/ főnév: vélemény; nézet; szakvélemény

opportunity /ɒpəˈtjuːnɪti/ főnév: lehetőség; alkalom; kedvező alkalom; alkalmas idő

option /ˈɒpʃ(ə)n/ főnév: választás; elővételi jog; opció

or kötőszó1: /ɔː/ vagy (lehetőségek); vagy másképpen (fogalmazva); vagy, különben (tanács/figyelmeztetés); ,vagy ...? (utókérdés); mind a ..., mind a ... (mindkettő) főnév2: /ɔː/ arany/sárga (címer színezet)

order /ˈɔːdə/ főnév: rend; rendszer; sorrend; rendelet, határozat; parancs, utasítás; szabály; rendelés, megrendelés; megbízás; utalvány; érdemrend, rendjel; rend, rang; (társadalmi) osztály; szerzetesrend, lovagrend; (élővilágban) rend ige: rendel, elrendel; parancsol, megparancsol; vezényel; rendel, megrendel (árut, stb.); előír, rendel (orvos); rendez, elrendez, igazgat; pappá szentel, felszentel

organization /ɔːɡ(ə)nʌɪˈzeɪʃ(ə)n/ főnév: szervezet; szervezés

organize /ˈɔːɡ(ə)nʌɪz/ ige: szervez, megszervez, rendez, megrendez vmit; rendez, elrendez vmit (vmilyen elrendezésben)

original /əˈrɪdʒɪn(ə)l/ melléknév: eredeti, ősi, -ős; eredeti, újszerű; egyéni, sajátos; rendkívüli (ember) főnév: eredeti (példány, nyelv); vminek az eredetije

other /ˈʌðə/ melléknév, névmás: más, másik, egyéb (ezen felül/más különböző); (kettő közül) a másik; a többi/többiek (a csoport többi része); más, többi, további ige: másként/idegenként tekint/kezel

our /aʊə/ determináns: a mi -unk, -ünk, -(j)aink, -(ei)nk

out /aʊt/ határozószó: ki, kifelé; kinn, kint; kinn a szabadban; szabadlábon; vmilyen távolságra/messzire (vmitől); kinn, messze, messzire (a parttól, hazától, stb.); apály, a legkisebb apályszint; vmilyen messze a célvonaltól/gólvonaltól; távol, házon kívül (nem otthon/munkahelyen); ki vhova, kinn vhol (társaságban/szórakozik vhol); ki-, kikerül, kiderül, ismertté válik; hangosan, hallhatóan; vége; végig; kiég, kialszik (tűz); kijön, kimegy (folt, pecsét, stb.); kiesik, kikerül (versenyből, helyzetből, tevékenységből, stb.); kivonul (döntésre esküdtek) elöljárószó: (out of összevont alakja) (nem standard használat) melléknév: távol/házon kívül levő (nem otthon/munkahelyen); kikerült, kiderült; ismertté/nyilvánossá vált/tett; megjelent, publikált; létezik, használatban van; társaságba bevezetett (fiatal nő); nyíltan homoszexuális; nem égő/világító; kialudt, kihunyt; vége van; befejeződött; kiment a divatból; nem jöhet szóba; nincs magánál; ki van ütve; eltér, téves (számítás, becslés); kint van, vonalon túl van (labda); virágzásban van, nyílik (virág) főnév: kiút (problémából); kiállítás; hatalmon nem levő párt ige: kiüt (vkit); felfedi a homoszexualitását; elbocsát, kirak, kiteszi a szűrét

outside főnév: /aʊtˈsʌɪd/ külső rész, felszín; külseje vminek; külső oldal; külső felület; külszín, látszat melléknév: /ˈaʊtsʌɪd/ külső (felszíni); külső, kinti (nem az épületben levő); külső (nem a csoporthoz/szervezethez tartozó); csekély, kismértékű (esély, lehetőség) elöljárószó, határozószó: /aʊtˈsʌɪd/ kint, kinn, odakint; kívül, előtt; vmin kívül (időben/térben)

over /ˈəʊvə/ elöljárószó: felett, fölött (elnyúlva); rá, rajta, fölött (vmit befedve); rá (rátekintés, rálátás); fölött (szintben, rétegben); fölött (rangban); fölött (ellenőrzés/irányítás vmi/vki felett); vmi helyett (választás, preferencia); többségben (vmihez képest); túl (nagyobb hangerővel); felett (számban, mennyiségben), több mint; fölött, át (egyik oldalról a másikra); vmin át, keresztül (-esve/-lógva); vmin túl, a másik oldalán; (vmennyi időn) át, vmi közben/alatt/folyamán; (egy közvetítőeszközön) át, keresztül; vmi által/révén; -ról, -ről (vmilyen témáról); (vmilyen témával) kapcsolatban határozószó: át (egyik oldalról/helyről a másikra); odaát, odaátra; vmin át, keresztül (-esve/-lógva); át, fel, hátra, hanyatt (másik oldalára); át-, meg- (cselekvés/történés befejezettsége); elmúlt, vége; ismételten

overall melléknév: /ˈəʊvərɔːl/ átfogó; teljes; általános határozószó: /əʊvərˈɔːl/ összességében, mindent összevetve főnév: /ˈəʊvərɔːl/ munkaköpeny; otthonka; iskolaköpeny; (szűk) katonai egyenruhanadrág; kezeslábas, overall

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü