Top 1000 / 6.4 lista

Top 1000: 6.4 lista

Előző Következő

no /nəʊ/ determináns: semmi, nincs; semmilyen; egyáltalán nem; szinte semmi; tilos (tiltó táblákon); ne legyen ... (elutasítása vminek) indulatszó: nem (tagadás, ellentmondás); nem (egyetértés negatív/tagadó kijelentéssel); na ne! ne mond! (meglepetés/elégedetlenség) határozószó: egyáltalán nem ...-bb (középfokú összehasonlításban) főnév: nemleges válasz/döntés; nemleges szavazat

normal /ˈnɔːm(ə)l/ melléknév: szabályos; szabályszerű; természetszerű; szabványos; rendes; közönséges; normális; normál; merőleges főnév: merőleges vonal

not /nɒt/ határozószó: nem

note /nəʊt/ főnév: jegyzék; megjegyzés; hangjegy; hang; hangnem; jegyzet; széljegyzet; magyarázat; feljegyzés; rövid levél; néhány sor; figyelem; adóslevél; kötelezvény; bankjegy ige: megjegyez; feljegyez; figyelembe vesz; tudomásul vesz; jegyzetekkel ellát; megfigyel

nothing /ˈnʌθɪŋ/ névmás: semmi; semmiség; csekélység; jelentéktelen dolog; nulla, zéró, semmi melléknév: kilátástalan; értéktelen határozószó: egyáltalán nem; semmiféle ... (határozott ellentmondás)

notice /ˈnəʊtɪs/ főnév: értesítés; bejelentés; felszólítás; figyelmeztetés; felmondás; tudomás; figyelem; rövid újságcikk; közlemény; kiírás; értesítő; hatósági értesítés; hatósági felszólítás ige: észrevesz; tudomásul vesz; megfigyel; figyelemre méltat; megemlít; megjegyez; tapasztal

now /naʊ/ határozószó: most, jelenleg; most, mindjárt, azonnal; most már, ilyen körülmények között, az adott helyzetben; most meg ...; vmikortól mostanáig, vmennyi ideje; akkor, abban a pillanatban/időben (elbeszélésben); na már most, márpedig; na, nahát, nos kötőszó: most hogy ..., most már hogy ... melléknév: divatos; modern, időszerű

number /ˈnʌmbə/ főnév: szám; számjegy; (azonosító) sorszám; számtan; (vmekkora) szám, mennyiség; sok, számos; csoport, társaság; sokaság, számosság; szám (folyóiraté); műsorszám, zeneszám, táncszám; csodálatos darab (ruha, autó, stb.); (nyelvtan) szám ige: kitesz, számlál vmennyit; megszámoz; megszámlál; besorol, számít vhova

observe /əbˈzəːv/ ige: megfigyel; észlel; észrevesz; felfedez; észrevételt tesz; megjegyzést tesz; megünnepel; megjegyez; betart; megtart; figyel; tapasztal

obtain /əbˈteɪn/ ige: megkap; hozzájut; fennáll; érvényben van; elér; kap

occur /əˈkəː/ ige: előfordul; megtörténik; megesik; bekövetkezik; akad; felbukkan; szerepel

of /ɒv/ elöljárószó: -nak, -nek (a része vminek); vmiből/vkiből, vmi/vki közül (részmennyiségek megadása); (vmilyen számú/mértékű/korú) (számok, dátumok, kor megadása); vminek/vkinek a valamije (birtokviszony kifejezése); (művek szerzőinek megjelölése); (relatív irány megadása); (egy kategóriához/típushoz tartozás kifejezése); -ról, -ről (róla, rávonatkozóan); -tól, -től (viselkedés vkitől); (ok kifejezése); (alkotóanyag megadása); (vmit tartalmaz, vmiből készült); (a következő óráig hátralevő idő megadása)

off /ɒf/ határozószó: el, le (egy helyről, helyzetből); vmilyen távol, vmilyen messze (időben/térben); vhonnan nyílva/leágazva, vmi mellett levő; el, le (vmit eltávolítva); vmennyivel leárazva; el, távol (munkahelyről, iskolából); el (távozás, utazás); elstartolva (verseny); befejezve, végére járva; elmarad, nem lesz megtartva (esemény); (a menüből átmenetileg) nem kapható; üzemen kívül; kikapcsolva, elzárva; vhogy ellátva vmivel elöljárószó: le vmiről; vmiből nyílva/leágazva, vmi mellett levő; kint a tengeren, a part mentén; le vmiről (eltávolítva); el, távol (munkahelyről, iskolából); tartózkodva vmitől; (átmenetileg) nem kedvel vmit; elmegy a kedve vmitől; undora van vmitől melléknév: nem jól megy (vmi); elégtelen, alkalmatlan; nem jól van (vki); állott, romlott (élelmiszer); felezővonal felőli (úton); bosszantó; igazságtalan; barátságtalan, ellenséges főnév: start, kezdet (versenyé, utazásé, stb.) ige: elmegy, távozik; megöl, meggyilkol

offer /ˈɒfə/ ige: ajánl, felajánl; kínál, felkínál; ajánlkozik vmire; eladásra kínál; ajánl, felajánl (istenségnek imát/áldozatot); kínál, nyújt (hozzáférést, alkalmat); megkísérel vmit, próbálkozik vmivel (erőszakkal/ellenállással); mutat, nyilvánít (ellenállást); harcra hív (ellenfelet); helyére próbál/illeszt főnév: ajánlat (állás, segítség, stb.); kínálat; árajánlat; kedvezményes ár; házassági ajánlat

office /ˈɒfɪs/ főnév: hivatal; iroda

officer /ˈɒfɪsə/ főnév: tiszt; közhivatalnok; köztisztviselő; katonatiszt ige: tisztekkel ellát; vezényel

official /əˈfɪʃ(ə)l/ melléknév: hivatalos; hatósági főnév: tisztviselő; hivatalnok; hatósági közeg

often /ˈɒf(ə)n/ határozószó: gyakran, sokszor; sűrűn, gyakorta; többször; több ízben; nem egyszer; sok esetben (szokásosan, rendszerint)

oil /ɔɪl/ főnév: olaj; kőolaj; vízhatlan vászon; vízhatlan ruhaanyag; vízhatlan ruhanemű; kenetes beszéd; sima duma; hír; információ; értesülés ige: olajoz; ken; bezsíroz; zsíroz; megolajoz

old /əʊld/ melléknév: öreg, idős; vén, régi (régen készült); régi, ósdi (régóta meglevő/használt); unalmas, fárasztó; volt, egykori; régóta tartó, régóta létező/ismert; vmilyen idős, vhány éves; a jó öreg/régi ...

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü