Top 1000 / 6.3 lista

Top 1000: 6.3 lista

Előző Következő

music /ˈmjuːzɪk/ főnév: zene; énekóra; kotta

must módbeli segédige1: /mʌst/ kell (tagadva: nem szabad); muszáj; bizonyára, bizonyosan főnév1: /mʌst/ kötelező dolog, követelmény; elkerülhetetlen/elengedhetetlen feltétel főnév2: /mʌst/ must, szőlőmust főnév3: /mʌst/ dohosság; penész, penészesedés főnév4: /mʌst/ (párzási időszakban) megvadult hím állat

my /mʌɪ/ determináns: az én vmim/vmijeim

myself /mʌɪˈsɛlf/ névmás: én/saját magam; önmagamat, engemet; (saját) magam (hangsúlyozás)

name /neɪm/ főnév: név; elnevezés; híres ember; hírnév; nagy név ige: nevez; elnevez; nevet ad; megnevez, nevén nevez (pl. tettest); vmilyen címet ad vminek, kinevez vminek (az év ...-ja, stb.); nevén említ; kinevez (pozícióra, feladatra); (pontosan) megjelöl, megnevez (összeget, időpontot, helyet stb.) melléknév: neves, jól ismert nevű

nation /ˈneɪʃ(ə)n/ főnév: nemzet

national /ˈnaʃ(ə)n(ə)l/ melléknév: nemzeti; nemzeti, állami (irányítás, finanszírozás, stb.) főnév: állampolgár; országos (újság); Nemzeti Nagydíj

natural /ˈnatʃ(ə)r(ə)l/ melléknév: természetes; természeti; természet-; vele született; magával hozott; előjegyzés nélküli hangjegy; feloldott hangjegy; feloldójel; nem erőltetett

nature /ˈneɪtʃə/ főnév: természet; sajátosság; jelleg; minőség; fajta

near /nɪə/ határozószó: közel (távolságban/időben); közel (egy állapothoz/helyzethez) melléknév: közeli (térben, időben), közel fekvő; közeli (rokonság); meghitt, szoros, intim (barátság); bal oldali (járda, stb.); majdnem (vmilyen) (összetételekben); hajszálon múló; közelről érintő; fukar ige: közelít, megközelít; közeledik (vkihez/vmihez)

nearly /ˈnɪəli/ határozószó: majdnem; csaknem; közel; közelről

necessary /ˈnɛsəs(ə)ri/ melléknév: szükséges, nélkülözhetetlen; szükségszerű főnév: szükséges dolog; szükségleti cikkek (tsz.); életszükségletek (tsz.)

need /niːd/ ige: szüksége van; megkíván; megkövetel; igényel; nincs szüksége vmire, nem akarja kitenni magát vminek; (szükség/kötelesség kifejezése) (módbeli segédigeként tagadásban/kérdésben); szükség van rá, szükséges főnév: szükség; szükségszerűség; szükséglet; szükség, ínség, nélkülözés; baj, nehéz helyzet, nehézség

network /ˈnɛtwəːk/ főnév: hálózat (út-, telefon-, stb.); számítógépes hálózat; hálózat (baráti-, munkatársi-, stb.); hálózat (TV-, rádió-, cég-, stb.)

never /ˈnɛvə/ határozószó: soha; sohasem; egyáltalán nem; semmit sem; no de ilyet! hallatlan! (meglepődés)

new /njuː/ melléknév: új; újszerű; friss; új, ismeretlen; új, járatlan, tapasztalatlan; új, másik; új, mai, modern határozószó: újonnan; újabban, mostanában

news /njuːz/ főnév: hír; hírek

next /nɛkst/ melléknév: a következő (időben); a legközelebbi, szomszédos (hely); következő (sorrendben, rangban) határozószó: legközelebb, a következő/legközelebbi alkalommal; ezután, azután, azt/ezt követően; következően (sorrendben) (felsőfokkal) főnév: a következő dolog/személy

nice /nʌɪs/ melléknév: kellemes, barátságos; helyes, kedves; csinos, szép (lány); jó, finom (étel); szép (szín, szövet); apró, csekély, finom; érzékeny; kényes, igényes, válogatós; szabatos, pontos

night /nʌɪt/ főnév: éjszaka, éj, éjjel (napszak); éjjeli sötétség; esteledés, alkonyat; este (időszak sötétedéstől elalvásig); (vmilyen) est (vetélkedő, stb.) indulatszó: jó éjszakát! (rövidítés) határozószó: éjjel; az éjszaka folyamán

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü