Top 1000 / 5.3 lista

Top 1000: 5.3 lista

Előző Következő

job /dʒɒb/ főnév: munka, dolog, tennivaló; állás, foglalkozás

join /dʒɔɪn/ ige: követ; kapcsol; összekapcsol; illeszt; összeilleszt; egyesít; egybeköt; csatlakozik; belép; beletorkollik; találkozik (ösvények); kapcsolódik; összekapcsolódik; összeforr főnév: illesztés; illesztési pont

judge /dʒʌdʒ/ főnév: bíró; szakértő ige: ítél; becsül; gondol; ítélkezik; következtet; kívül

just /dʒʌst/ melléknév: igazságos; ésszerű, helyes; jogos, helyénvaló; indokolható határozószó: pont, pontosan; épp/éppen most; nem sokkal ezelőtt; éppen csak, éppen hogy, alig; csak; egyszerűen, valóban (hangsúlyozás); csak ... (udvarias engedély/kérés); talán (módbeli segédigével); pontosan (egyetértés kifejezése)

keep /kiːp/ ige: tart, megtart, megőriz (magának); megtart, eltesz (későbbre); tart (vmiben, vhol); tart (raktáron); tart (vmilyen állapotban, helyzetben); marad (vmilyen állapotban, helyzetben); vmit folyamatosan/folyton tesz (+ -ing); eláll, nem romlik meg; tart, fenntart (helyet); tartja magát vhogy (egészségileg); feltart, feltartóztat (késleltet, akadályoz vmiben); csináltat vkivel vmit (+ -ing); (tovább) tart/halad (vhova); eltart vkit (pl. családot); (rendszeresen) ellát vkit vmivel; tart (állatot); fenntart (üzletet, vállalkozást); megvéd, megóv; kitart (nőt); megtart (ígéretet, esküt, stb.); megtart (vallási szokást); betart (törvényt, szokást, stb.); vezet (naplót, nyilvántartást, stb.) főnév: ellátás; élelmezés; ellátás költségei; felelősség; irányítás; vártorony

key /kiː/ főnév: kulcs; indítókulcs; kulcs, vminek a nyitja/titka; kulcs, megoldás, megfejtés; jelmagyarázat; billentyű; kulcs, rekordazonosító (adatbázisban); hangnem; pecek, csap; korallsziget melléknév: kulcsfontosságú; kulcs- ige: bebillentyűz, beír (számítógépbe); beékel, megékel; felérdesít; kulccsal megkarcol (autót); hangol, felhangol; kulccsal bezár

kid /kɪd/ főnév: kölyök, srác; gödölye; kecskebőr ige: ugrat, heccel, húz (vkit)

kill /kɪl/ ige: megöl; meggyilkol; öl; gyilkol; megbuktat; leszavaz; hatástalanít; üt; agyonüt; semlegesít főnév: elejtés (vadé); elejtett vad; elsüllyesztés; vadászzsákmány; teríték; lecsapás; megölés; patakocska; ér; csermely

kind főnév1: /kʌɪnd/ faj; fajta; válfaj; jelleg melléknév2: /kʌɪnd/ kedves; szíves

know /nəʊ/ ige: tud; tudomása van (vmiről); tud vmit, biztos vmiben; ismer vkit; tud, ismer (nyelvet, szakmát),; ért vmihez, képes vmire; megismer, felismer vkit/vmit; járatos, ismerős vmiben; ismer vmit (tapasztalt már vmit); vmilyennek ismert; meg tud különböztetni

knowledge /ˈnɒlɪdʒ/ főnév: tudás; tudomás; ismeret

lack /lak/ főnév: hiány; híja vminek; hiányérzet ige: hiányzik; híján van vminek

land /land/ főnév: föld, szárazföld, talaj; föld, földbirtok; ország, vidék, táj ige: partra szállít/tesz; hajóból kirak; letesz (repülőgépet); vmilyen helyzetbe hoz/juttat vkit; kihúz, kifog (halat); oszt, ad (ütést); partra száll, kiszáll (utas); kiköt (hajó); leszáll, landol, földet ér (repülőgép)

language /ˈlaŋɡwɪdʒ/ főnév: nyelv

large /lɑːdʒ/ melléknév: nagy, nagyméretű; terjedelmes, tágas; bőséges; nagybani (kereskedés); nagyszabású; nagy, széleskörű, kiterjedt, átfogó ige: nagyot szórakozik, elengedi magát (ivás/drog/zene, stb.)

last melléknév1: /lɑːst/ utolsó, legutolsó (sorrendben/időben/rangban); utolsó, végső (legkevésbé valószínű/alkalmas); legújabb, legutóbbi, legfrissebb; előző, megelőző; utolsó, legutolsó (ami maradt) határozószó1: /lɑːst/ utoljára, legutoljára; előzően, az utolsó/előző alkalommal; utoljára, utolsónak (sorrendben); végül, végezetül főnév1: /lɑːst/ az utolsó (dolog/ember); a vége (vminek); a maradéka vminek; az utolsó (említése/látása vminek) ige2: /lɑːst/ tart, eltart vmeddig (időben); eltart, kitart vmeddig; tart, fennáll, fennmarad, megmarad; tartós, maradandó; elegendő vmeddig főnév3: /lɑːst/ kaptafa

late /leɪt/ melléknév: késő, kései, késői (a várt/megfelelő/szokásos időpont utáni); késő, késői (az időszak végéhez közeli); késői (történelmi/kulturális korszakban); késői (napszakban/éjszakában); kései (későn virágzó/érő); néhai (már nem élő) (vki); egykori, volt, korábbi (pozíciót betöltő vki); utóbbi, legutóbbi; újabb, legújabb határozószó: későn (elkésve); későn (az időszak vége felé); későn; későig (napszakban/éjszakában); később, nemsokára; utóbb, egy idő múlva; azelőtt, régebben (vhol lakó/dolgozó vki) főnév: a legújabb (hír, divat)

later /ˈleɪtə/ indulatszó: viszontlátásra, majd még találkozunk

launch /lɔːn(t)ʃ/ ige: dob; hajít; vízre bocsát; kilő; indít; felbocsát; elindít; kezdeményez; tengerre száll; vízre ereszkedik főnév: motoros hajó; vízre bocsátás; kilövés; felbocsátás; dereglye; bárka; gőzbárka; kisebb hajó; felröppenés

law /lɔː/ főnév: törvény; jogszabály

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü