Top 1000 / 5.2 lista

Top 1000: 5.2 lista

Előző Következő

indicate /ˈɪndɪkeɪt/ ige: jelez; mutat; jelez, indexel

individual /ɪndɪˈvɪdʒʊ(ə)l/ melléknév: egyéni; egyes; egyedi főnév: egyén

industry /ˈɪndəstri/ főnév: ipar; iparág; szorgalom

influence /ˈɪnflʊəns/ főnév: hatás; befolyás ige: befolyásol; rábír; kihat

information /ɪnfəˈmeɪʃ(ə)n/ főnév: információ; tájékoztatás; felvilágosítás; értesítés; tájékoztatás; értesülés; hír; közlemény; vád, panasz; feljelentés; (közvetített/hordozott) információ; (számítógépes) információ, adat

injury /ˈɪn(d)ʒ(ə)ri/ főnév: kár; sérelem; hátrány; sértés; sérülés; sebesülés; kártétel; rongálás

inside főnév: /ɪnˈsʌɪd/ vminek a belseje; emésztőszervek melléknév: /ˈɪnsʌɪd/ belső, benn levő elöljárószó, határozószó: /ɪnˈsʌɪd/ -ban; -ben; vmi belsejében; belül

instead /ɪnˈstɛd/ határozószó: helyette; inkább

interest /ˈɪnt(ə)rɪst/ főnév: érdeklődés; érdekesség; érdeklődési terület, vkit érdeklő dolgok; kamat, kamatteher (a kölcsönre fizetendő kamat); kamat (pénzbetétre kapott kamat); előny, haszon; érdek; érekeltség, részesedés; tulajdonosi érdekeltség; érdekcsoport (politikai/gazdasági) ige: érdekel vkit vmi; érdekeltté tesz vkit vmiben

interesting /ˈɪnt(ə)rɪstɪŋ/ melléknév: érdekes

international /ɪntəˈnaʃ(ə)n(ə)l/ melléknév: nemzetközi

interview /ˈɪntəvjuː/ főnév: interjú, felvételi beszélgetés (állás, továbbtanulás); riport, interjú (Tv-ben, újságban, stb.) ige: meginterjúvol vkit (sajtóban); felvételi beszélgetést folytat vkivel

into /ˈɪntʊ/ elöljárószó: -ba, -be (egy helyre); vminek neki-, vmibe bele- (ütődés, csapódás, stb.); -ba, -be (egy érkezési célhoz); -ba, -be (egy témába); -ra, -re, -vá, -vé, vmibe, vmivé (egy állapotba); (osztás kifejezése); (vkit érdekel vmi)

introduce /ɪntrəˈdjuːs/ ige: bevezet; bemutat; telepít; behoz; bevisz; betesz; behelyez; beilleszt; elfogadtat; meghonosít; divatba hoz; felterjeszt; megkezd

investment /ɪnˈvɛs(t)m(ə)nt/ főnév: befektetés; beruházás; beiktatás; felruházás

involve /ɪnˈvɒlv/ ige: magában foglal; begöngyöl; becsavar; belebonyolít; belekever; magával hoz; maga után von; hatványoz; beburkol; körülteker; összegöngyöl; összeteker; összezavar; vele jár; hatványra emel

issue /ˈɪʃuː/ főnév: pont, vitapont, kérdés; személyes problémák/gondok; problémák, gondok (szolgáltatással); kibocsátás; forgalomba hozatal; kiadás, kiadott széria; kiadás (könyvé); kiadvány, példány (folyóiraté); kimenet, kimenetel; következmény; eredmény, végeredmény; kifolyás, kiömlés; kijövés, kibocsátás; utód, leszármazott ige: kibocsát, forgalomba hoz; kiad, megjelentet (újságot, könyvet); kioszt (élelmiszert); kiad (útlevelet, jegyet); ellát vkit vmivel; felszerel vkit vmivel; (hivatalosan) kiad (pl. engedélyt, nyilatkozatot); kifolyik, kiömlik; kijön, kiáramlik; keletkezik, származik, ered (vhonnan/vmiből)

it névmás1: /ɪt/ ő, az, őt, azt, neki, annak (1. szám, 3. szem. névmás, semleges nem); általános alany (idő, dátum, időjárás, távolság, stb.); az/ez a (egy mondatrész kiemelése, hangsúlyozása); (általános alany egyes igék esetén) (pl. vmilyennek látszik/tűnik/kinéz); pontosan amire szükség van/ami kívánatos; szexuális vonzerő, szex; a nagy vmi/vki (népszerű/divatos, stb.); a fogó, hunyó (játékban) főnév2: /ɪt/ olasz vermut

its /ɪts/ determináns: (az ő/annak a) -ja, -je, -jai, -jei (semleges nem)

itself /ɪtˈsɛlf/ névmás: maga, önmaga; magát, önmagát (semleges nem); maga (hangsúlyozás)

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü