Top 1000 / 4.5 lista

Top 1000: 4.5 lista

Előző Következő

he /hiː/ névmás: ő (hímnem) (férfi/hímnemű állat) főnév: hím (állat); férfi

head /hɛd/ főnév: fej (testrész); fej (átv.), ész, értelem; jó fej/adottság/tűrés (vmihez); fejfájás; fejhossz; fej (érmén); szarvasagancs; fej, fejrész; vágó-/ütő-, stb. rész (szerszámé, fegyveré); (csavar-, szeg-, gyufa-, stb.) -fej; oszlopfej; korona (fáé), kalász; fej (káposztáé, salátáé, stb.); elülső rész, vminek az eleje/éle; vminek a felső része/vége; (asztal)fő, (ágy)fej; ablak/ajtó felső széle; (hordó/dob)fej; (sor/menet) eleje/éle; oldal teteje; lapfej, fejcím, rovat; lépcsőfej; sör habja, tej színe; forrás (pataké, folyóé); tó vége/beömlés helye; hegyfok; árbocfő; hajóorr; hengerfej (röv.); vezető (vállalaté, osztályé, stb.); feje vminek (családnak, vállalkozásnak, stb.); igazgató (iskoláé); vhány fő/személy/darab (ember/állat); felvevőfej, lejátszófej; nyomtatófej; vízmagasság; víznyomás, gőznyomás; toalett, illemhely (hajón); fő rész, alapszó (kifejezésé); gleccserhordalék, moréna melléknév: fő-; vezető- ige: vezet, vmi élén van/áll (listának, stb.); vezet, irányít (vállalatot, csoportot, stb.); fejléccel/címmel ellát; felirattal ellát; megy, halad (egy irányba); igyekszik, útban van (vhová); vmi felé tart (átv.) (vminek elébe néz); irányít, kormányoz vmerre; fejel; letetejez, felső részt levág (fáét, növényét); fejesedik (káposzta, saláta)

health /hɛlθ/ főnév: egészség

hear /hɪə/ ige: hall, meghall; hallgat, meghallgat; végighallgat; tárgyal, letárgyal, meghallgat (bíróság ügyet); maghallgatásra talál (ima); hall vmit/vmiről, értesül vmiről, megtud vmit; hallott vmiről, tud vmiről; hírt/levelet/telefonhívást kap vkitől; hallani sem akar vmiről (nem enged vmit/nem ért egyet vmivel)

heart /hɑːt/ főnév: szív; belső rész; mag; ér (kábelé); bátorság; lelkiállapot; kőr

help /hɛlp/ ige: segít; segédkezik; segítségére van; elősegít vmit; használ vminek, orvosol vmit; támogat (vkit a járásban/mozgásban); segít felvenni/levenni (ruhát); (étellel, itallal) kiszolgál vkit; kiszolgálja magát (étellel); elemel, elvesz, elcsen, ellop; nem tehet vmiről; nem tud ellenálni vminek főnév: segítség; támogatás, támasz; segítő, segéderő, támogató; háztartási alkalmazott; segédlet indulatszó: segítség!

her /həː/ névmás: őt, neki, őneki (nőnem); az ő vmije (nőnem); ('to be', 'than' és 'as' után) determináns: az ő ... -ja, -je, -jai, -jei; (címekben, rangokban)

here /hɪə/ határozószó: itt; ide; itt (bemutatás); itt (tessék) (odaadáskor); itt, ezen a ponton (beszélgetésben, írásban, stb.) indulatszó: itt vagyok! hé! (figyelemfelhívás); jelen!

high /hʌɪ/ melléknév: magas; magasan fekvő/levő; nagyfokú, nagymérvű, erős; emelt; erős, világos; élénk, rikító (szín); fő; vezető, előkelő; magasztos, fenséges; emelkedett, felemelő; magas, vékony (hang); feldobott, euforikus, kábult (kábítószertől, italtól, stb.); (erősen) szagos, romlásnak induló (hús, étel); megpuhult (vadhús); magas (magánhangzó) főnév: csúcs, csúcsérték; magas hang; csúcsteljesítmény; magas légköri nyomás, anticiklon; csúcs, csúcsérzés; feldobottság, eufória; középiskola (felső tagozat); legfelső fokozat, csúcsfokozat (sebességváltóé) határozószó: magasan, fent, felül; magasra; nagyon, igen, erősen, roppant; magas áron; magasan, magas hangon

highly /ˈhʌɪli/ határozószó: magasan, magas szinten; nagyon, igen

him /hɪm/ névmás: őt, neki, őneki (hímnem)

himself /hɪmˈsɛlf/ névmás: önmaga, saját maga, önmagát, saját magát (hímnem); saját maga (hangsúlyozás) (hímnem)

his /hɪz/ determináns: az ő -ja, -je, -jai, -jei (hímnem); (rangokban, címekben) névmás: az övé, az övéi (birtokos névmás) (hímnem)

history /ˈhɪst(ə)ri/ főnév: történelem

hit /hɪt/ ige: üt, megüt; talál, eltalál; nekiütődik (vminek); elüt (vkit); kitalál (megoldást); rátalál, ráakad vmire; érint (vmi vhogyan), sújt; elér (eredményt); ér, odaér (vhova); lök főnév: célba találó ütés/csapás; találat; találó kifejezés; telitalálat; gúnyos/éles megjegyzés; siker; sláger

hold ige1: /həʊld/ fog, megfog, tart (kézben), hord; tart, megtámaszt, rögzít; karjában tart; megtart, elbír; (jól) tartja az utat (jármű); tart (útirányt, útvonalat) (repülő, hajó, stb.); fogva tart (vkit); megtart, megvéd, birtokában tart; leköt (figyelmet); kitart (hangot); megtart, megtartat (szintet, értéket); döntetlent kiharcol (sport); (szilárdan/biztosan) tart, fog (kötél, stb.); kitart, tovább tart; (továbbra is/válzozatlanul) fennáll/érvényes, érvényben van/marad, áll (vmi vmire); megállja a helyét, meggyőző (érvelés, elmélet, stb.); kitart, ragaszkodik (állásponthoz, elvhez, stb.); betartat vmit vkivel; tartalmaz; belemegy, belefér (edénybe, stb.); (jól) bírja az alkoholt; magában rejt, tartogat (jövőt, lehetőséget, stb.); birtokában van vmi, birtokol vmit; birtokosa/tulajdonosa vminek; kábítószert birtokol; betölt (állást), visel (címet); tart, vél vmit; (felelősnek) tart; vmire tart, becsül; ítél, dönt (bíróság); megőriz, fenntart, tartalékol, vmire; tart (telefonvonalat); visszatart, feltartóztat; gátol, megakadályoz, féken tart; tartózkodik vmitől (ételtől, italtól, stb.); vár vmivel, abbahagy vmit; fékezi magát; tart, rendez (tanácskozást, stb.), folytat (beszélgetést); megtart, megül (ünnepet) főnév1: /həʊld/ fogás, markolás, szorítás; fogás (birkózásban, stb.); fogódzkodó, kapaszkodó; befolyás, hatalom; erőd, vár főnév2: /həʊld/ rakodótér (hajón, repülőn)

home /həʊm/ főnév: otthon; ház, lakóház; haza, hon, szülőföld; az otthona/hazája vminek (átv.); lelőhely (állaté, növényé); hely vminek; otthon, menhely; cél, kapu (játékoknál); hazai mérkőzés melléknév: családi; otthoni, házi; hazai, honi, belföldi; hazai (csapat, pálya, stb.); központi (iroda, irányítás, stb.) határozószó: haza; otthon; célba/célban; a helyén/helyére ige: visszatér (állat az élőhelyére); hazarepül (galamb); célra irányul, cél felé tart, célba tart; figyelmet ráirányít/koncentrál; (háziállatnak) otthont nyújt , befogad

hope /həʊp/ főnév: remény, reménykedés; reménység; kilátás; várakozás; számítás; valószínűség; bizakodás ige: remél; reménykedik; vár, elvár,; bizakodik vmiben; szándékozik, óhajt, kíván (tenni vmit)

hospital /ˈhɒspɪt(ə)l/ főnév: kórház

host /həʊst/ főnév: házigazda, vendéglátó; műsorvezető (Tv-, rádióműsorban); kiszolgáló számítógép ige: otthont ad vminek (rendezvénynek); weboldalakat kiszolgál/működtet

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü