Top 1000 / 4.4 lista

Top 1000: 4.4 lista

Előző Következő

get /ɡɛt/ ige: kap vmit; kap, elszenved vmit (betegséget, büntetést, stb.); szerez, megszerez; vesz, vásárol vmit; szert tesz vmire, nyer; hoz, elhoz; (ételt) készít; utazik vmivel; elér (buszt, vonatot); eredményül kap; válaszol (telefonhívásra, csengetésre, kopogtatásra); (vmilyen állapotba) jut, juttat; lesz, válik (vmivé, vmilyenné); (passzív képzése); végeztet, csináltat (műveltetés); rávesz, rábír (vkit vmire); lehetősége van vmire; elkezd vmit; jut, eljut vhova; kerül vhova; juttat, eljuttat vmit/vkit vhova; eljut egy pontra/állapotba; van neki; elfog, elkap (vkit); elejt, leterít, lelő; elintéz vkit; ráfizet, ellátják a baját; megkapja a magáét; kikészít, bosszant vkit vmi; összezavar, zavarba ejt vkit; ért, megért vkit/vmit; tudást szerez, megtanul főnév: ivadék (állaté); (ellenszenves/semmirekellő) alak

girl /ɡəːl/ főnév: lány, leány, kislány; lánya/leánya vkinek; fiatal nő; -lány (eladó-, stb.); barátnők, lányok (nőtársaság); barátnő (partnere vkinek); cselédlány

give /ɡɪv/ ige: ad, ajándékoz; adományoz; átad, odaad; ad, fizet vmennyit vmiért; megad vmit vmiért; rábíz vmit vkire; szentel/fordít vmire vmit; okoz, kivált vmit; nyújt vmit; nyújt vmit (szeretetet, érzelmi támogatást, stb.); időt ad/enged vmire; átad (betegséget, fertőzést) (vkinek); átad (üzenetet); ad vkit (telefonon); tesz/csinál vmit; vmilyen hangot ad; vmilyen benyomást/megjelenést mutat/kelt; (partit, vacsorát, stb.) ad, tart; (eredményül/produktumként) hoz, ad, szolgáltat; áraszt, kibocsát (szagot, párát, stb.); (érvényesnek/megérdemeltnek) tart; tart/értékel vmire; megad, közöl; (ígéretet/granciát) ad; (döntést) hoz; ad/jósol (vmennyi időt vminek); hajlik, nyúlik, megvetemedik; enged (nyomásnak); felad, elismeri a vereséget főnév: rugalmasság, hajlékonyság (átv. is)

global /ˈɡləʊb(ə)l/ melléknév: világ-; teljes; globális; világméretű; össz-; egész világra kiterjedő; egész földfelületet behálózó

go /ɡəʊ/ ige: megy; vmennyi utat megtesz; megy (vmilyen céllal vhova); terjed, elnyúlik, húzódik (vmerre); megy, változik (érték, mennyiség); elmegy, elindul; múlik, telik (idő); eltűnik, elvész; elmegy, leáll (nem működik); elmegy (meghal); elveszik, ellopják; eladják, elkel, átadják; költik vmire; (szándék, valószínűség kifejezése); vmivé válik; vmilyen állapotba kerül; vmilyen hangot ad, mozog vhogy (pl. állat); halad, folyik vhogy; megy vmi, elfogadott/megengedett; megy vmihez, jól illik vmihez; együtt jár/kapcsolatos vmivel; megy, jár, működik (gép, óra, stb.); belemegy (felhasználásra kerül vhova, vmibe); futja/elég vmire; való vhova; befér vhova; hangzik/szól vhogy (pl. történet, dal, stb.); hívják/ismert vhogy; WC-re megy; elvégzi a kis/nagy dolgát; megy és ... (bosszankodás kifejezése) főnév: próbálkozás, kísérlet; soron levés, következés; forduló, adag, alkalom; elevenség, lendület, energia; nyüzsgés; tényállás, helyzet; vmilyen betegség támadása; jóváhagyott vállalkozás/kezdeményezés melléknév: megfelelően működő

goal /ɡəʊl/ főnév: cél; gól; kapu

good /ɡʊd/ melléknév: jó,; örvendetes; jó, helyeslő; jó minőségű; jó vmiben, ért vmihez; jól van, egészséges; jó, hasznos, előnyös; jó, alkalmas vmire; jó, erényes; jó, kedves; jóravaló, derék; jó, jól viselkedik; jó, tiszteletreméltó (név, hír, stb.); jó, magasabb társadalmi helyzetű (család, stb.); jó, élvezetes; tetszetős, szép; elegáns (ruha); jó, alapos; jó (sok, nagy, stb.) (nyomatékosítás); jó, érvényes; mindig kész vmire; elegendő vmire (pénz) főnév: a jó, a helyes; előny, haszon; áruk, árucikkek; javak, ingóságok, vagyon; teheráru; eredeti áru határozószó: jól

government /ˈɡʌv(ə)nˌm(ə)nt/ főnév: kormány, kormányzat (országé); államhatalom, közigazgatás; hatalom, uralkodás; kormányzati rendszer; irányítás, vezetés, kormányzás; vonzat, vonzás

great /ɡreɪt/ melléknév: nagy; terjedelmes, jókora; nagy, kiváló, kimagasló; klassz, csodás, nagyszerű; nagy, fokozott, átlagon felüli; jelentékeny, számottevő; fő, kiemelkedő; nagy- (-apa, -anya, stb.) (rokonsági fok); nagyon közeli, meghitt (kapcsolat) főnév: a nagyok, a nagy emberek határozószó: nagyszerűen, kitűnően

ground /ɡraʊnd/ főnév: talaj; föld; terület; terep; tengerfenék; alap; ok; indíték; alapozás; földelés; őrölt; tér ige: földre tesz; földre fektet; földre dob; megfenekeltet; felszállást lehetetlenné tesz; alapoz; földel; megfeneklik; zátonyra fut

group /ɡruːp/ főnév: csoport; csapat; gazdasági csoport; (zenei) együttes; elemcsoport ige: csoportosít; csoportokba sorol/oszt; csoportosul

grow /ɡrəʊ/ ige: nő; növekszik; termeszt

growth /ɡrəʊθ/ főnév: növés, növekedés; fejlődés, kifejlődés; gyarapodás; szaporulat; hajtás; termés; termelés; daganat, tumor

guy /ɡʌɪ/ főnév: pasas; pacák; hapsi

half /hɑːf/ főnév: fél, az egyik fele (kettéosztott vminek); félév; félidő; térfél; feles (ital); félárú menetjegy (gyereknek); fele mennyisége vminek; jelentős/jó része vminek határozószó: félig, részben, felerészben

hand /hand/ főnév: kéz; kézfej; kéz, mancs (állaté); kézi-; taps; kézírás; (kezet formázó) fürt, csomó; egy fürt banán; (első) csülök (disznóé); mutató (óráé, jelzőkészüléké); jelző, jelzőkar, útjelző; vki kezei (átv.) (hatalom, irányítás); vkinek a keze (átv.) (aktív szerep); (segítő) kéz, segítség; vki keze munkája/műve; szakavatott ember; munkás, segédmunkás; napszámos; leosztás, kártyaleosztás; marok (lómérték, 10,16 cm) ige: átad, átnyújt, odaad; eljuttat, kézbesít; kézen fogva vezet; bevon, felteker (vitorlát)

happen /ˈhap(ə)n/ ige: történik; megtörténik; előfordul; megesik; előadódik; adódik

happy /ˈhapi/ melléknév: vidám; boldog

hard /hɑːd/ melléknév: kemény; nehéz, fáradságos; kemény (átv.); éles (hang); szigorú, rideg; kegyetlen; kedvezőtlen, nehéz, rossz (idők, stb.); zord, kemény (tél); erős (csapás); szilárd (árfolyam, piac) határozószó: erősen, keményen; keményre; nehezen (él, alkot); erősen (havazik); gyorsan (fut)

have /hav/ ige: van vmije, birtokol vmit; vmi/vki vele/nála van; vmilyen tulajdonsága/jellemzője van; vmiből áll, magában foglal; vmi rendelkezésre áll; átmegy vmin, átél vmit; vmilyen baja/betegsége van; vmilyen állapotot előidéz; vmit csináltat, megcsináltat; (érvelésben, vitában) megfog vkit (átv.); rászed, becsap; szexel vkivel; kell, szükséges, muszáj; biztosan, bizonyára; csinál vmit (főnévvel együtt); szervez, tart (rendezvényt); eszik/iszik vmit; szül; vmilyen viselkedést mutat; eltűr, tolerál; tesz vmit vhova, tart vmit vhol; fog/tart vmit vhogy; kap vmit; vendégül lát, meghív vkit segédige: (segédige a perfect igeidők és a feltételes mód képzéséhez) főnév: a gazdagok, birtokosok; becsapás, csalás, svindli; ugratás, beugratás, tréfa

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü