Top 1000 / 4.2 lista

Top 1000: 4.2 lista

Előző Következő

film /fɪlm/ főnév: film (film/fénykép készítéséhez); filmszerű anyag; film, hártya, vékony réteg; finom fonal/szál; film, játékfilm; filmműfaj; filmipar ige: filmez, filmet forgat; filmre alkalmaz, megfilmesít; filmszerű réteggel vonódik be; hártyásodik, párásodik

final /ˈfʌɪn(ə)l/ melléknév: utolsó, végső; végleges (döntés, válasz, stb.) főnév: döntő (verseny, sport); záróvizsga (egyetemi, főiskolai)

finally /ˈfʌɪnəli/ határozószó: végül

financial /fʌɪˈnanʃ(ə)l/ melléknév: anyagi; pénzügyi

find /fʌɪnd/ ige: rátalál, rábukkan, felfedez (véletlenül/váratlanul); talál, megtalál (kereséskor); lel, meglel; találja magát (vhol); előteremt, megszerez; összeszed (bátorságot); vadat meglát (vadászaton); jelenlevőnek/fellelhetőnek azonosít vmit vhol; talál/tapasztal vmit vhogy; kiderít, megállapít (tanulmányozással, stb.); megtudakol, megérdeklődik; magára talál; vmilyennek talál; vmilyennek nyivánít, dönt, ítél (bíróság); elér/megérkezik vhova; eljut vhova; eljut vkihez (levél) főnév: (régészeti) lelet; felfedezett (érdekes/tehetséges vki)

fine /fʌɪn/ melléknév: finom, szép; kitűnő (minőségű); derült, szép (idő); jó, nagyszerű; tiszta, finom, finomított, szennyeződésektől mentes; divatos, elegáns; éles, hegyes; finom, előkelő főnév: bírság; vég határozószó: finomra, apróra; kitűnően, jól (érzi magát) ige: megbírságol; pénzbüntetéssel sújt; derít, tisztít (bort); finomít, dúsít (ércet); kitisztul, leülepszik (folyadék); kiderül (idő)

finish /ˈfɪnɪʃ/ ige: befejez; véget vet; lezár (vitát); bevégez; tökéletesít; elsimít; kidolgoz; kikészít; eldolgoz; befejeződik; bevégződik; végez főnév: vég; befejezés; hajrá; felület; simaság; jó kidolgozás; jó kivitelezés; kikészítés; megmunkálás

fire /ˈfʌɪə/ főnév: tűz; tűzvész; tűzeset; tűzkár; tűz, tüzelés (puskából, ágyúból); hév, szenvedély ige: gyújt, meggyújt, felgyújt; éget (téglát); fűt (mozdonyt); elsüt, kilő (puskát, ágyút); robbant; elbocsát (állásból); meggyullad, kigyullad, tüzet fog; kipirul, hevül; elsül (puska, ágyú); gyújt, robban (motor); tüzel, lő

firm melléknév1: /fəːm/ szilárd; kemény; erős; biztos; határozott ige1: /fəːm/ szilárdít; megszilárdít; erősít; megerősít; megszilárdul; megerősödik főnév2: /fəːm/ cég; vállalat

first /fəːst/ sorszámnév: első

fit /fɪt/ melléknév: megfelelő, alkalmas, használható, jó (vmire); helyes, illendő, illő; célszerű; egészséges, fitt ige: megfelel, alkalmas, jó vmire; illik vkire/vmire/vmihez; jól áll (ruha); illeszt; összeillik, beleillik, odaillik, hozzáillik; elfér, belefér főnév: roham, görcs; szeszély

five /fʌɪv/ számnév: öt

fly ige1: /flʌɪ/ repül, száll, szálldos; siet, rohan; fut, elfut, elmenekül, szökik, megszökik; lebeg, lobog (haj, zászló, stb.); elereszt, felröpít (sólymot); vezet (repülőgépet); repülőgépen visz/szállít; elmenekül, megszökik (országból) főnév1: /flʌɪ/ légy; konflis; (rejtett) hasíték, slicc; gombolás (nadrágon); sátorlap; himba, himbakar melléknév2: /flʌɪ/ fortélyos; agyafúrt

focus /ˈfəʊkəs/ főnév: fókusz; középpont; összpontosítás ige: összpontosít; koncentrál; gyújtópontba állít; fókuszál; összefut, konvergál; összpontosul

follow /ˈfɒləʊ/ ige: utána megy; utána jön; követ (vkit/vmit); igyekszik, törekszik vmit megtenni; (útvonalat) követ; nyomon követ; követ (időben, sorrendben); következik (vmiből); folytat vmit vmivel; követ (ital, étel, fogás); követ (utasítást, előírást, tanácsot, stb.); alkalmazkodik vmihez; összhangban van vmivel; (példát/tanítást) követ; követ, figyelemmel kísér; követ, támogat; követ (történetét/fejlődését vkinek/vminek); követ (személyt/szervezetet a szociális médiában); követ, megért vmit/vkit; folytat, űz (foglalkozást, kereskedelmet); vállalkozik vmire, kivitelez, végrehajt vmit

food /fuːd/ főnév: étel; élelmiszer; élelem; ennivaló; táplálék

foot /fʊt/ főnév: láb, lábfej; lábazat; talp; talpazat; alsó rész; gyalogság; versláb; láb (hosszmérték, 0,3048 m); lerakódás

for /fɔː/ elöljárószó: vki/vmi mellett/érdekében/oldalán; vki/vmi iránt; -ért (elvárásra vonatkozóan) (felel vmiért); számára, részére, -nak, -nek; -nak, -nek, javára; -nál, -nél (alkalmazásban); -ért, helyett, képviseletében; -ul, -ül, -ra, -re, -nak, -nek, vmilyen célra; -ért, miatt, okából, céljából, végett; felé, irányában (egy célállomásra); -ra, -re, vminek a jelentésére; -ért, helyett (vmit reprezentálva); -ért (viszonzásként, ellenszolgáltatásként, cserében); (egy elváráshoz) viszonyítva/képest; -ra, -re, -ig (időtartam); vmennyi ideje/ideig/időre; -ra, re (vmilyen távolságra); -ig (távolságig); (egy sorozatban előforduló) vmelyik alkalommal; -ra, -re (vmilyen alkalomra) kötőszó: mert, mivel, minthogy

force főnév1: /fɔːs/ (fizikai) erő; energia; -erősség (szélé); erőszak; kényszer; kényszerítés; erőltetés; (mentális) erő; hatalom; befolyás, tekintély; hatásosság, hatékonyság; érvény, érvényesség; (vmilyen) erő (csoport/szervezet); katonai erő; katonai erőnemek; a rendőrség ige1: /fɔːs/ erővel keresztültör vmin; erővel betör vhova; erőszakkal felnyit/feltör; (vmilyen helyzetbe/állapotba) erőltet vmit; kieerőltet vmit; kierőszakol vmit; (üvegházban) hajtat, meghajtat (növényt); rákényszerít vkit vmire; beleerőltet vkit vmibe főnév2: /fɔːs/ vízesés

foreign /ˈfɒrɪn/ melléknév: külföldi

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü