Top 1000 / 4.1 lista

Top 1000: 4.1 lista

Előző Következő

fact /fakt/ főnév: tény; valóság; tények; a tény; tényállás

factor /ˈfaktə/ főnév: tényező; alkotóelem; ügynök; bizományos; szorzótényező; együttható ige: tényezőkre bont

fail /feɪl/ ige: megbukik; nem sikerül; kudarcba fullad; hiányzik; elmarad; nem üti meg a mértéket; leromlik; meghibásodik; mulasztást követ el; megbuktat; cserbenhagy; meghiúsul

failure /ˈfeɪljə/ főnév: hiány, elégtelenség; kudarc, balsiker; bukás, megbukás, csőd; mulasztás, elmulasztás; romlás, leromlás (egészségé); szervi elégtelenség; hiba, meghibásodás; elromlás; pályatévesztett ember

fall /fɔːl/ ige: esik, leesik, lehull; elesik; elbukik; esik, süllyed (barométer); csillapodik (szél); csökken (ár); beomlik (épület); vmilyen állapotba kerül főnév: esés, leesés, hullás, lehullás; bukás; vki veszte, bukás, elbukás; tönkrejutás; esés, csökkenés (hőmérsékleté); vízesés (tsz.); csapadék (mennyisége); ősz (évszak) (US)

family /ˈfamɪli/ főnév: család; gyerekek (a családé); maffiacsalád; család, (törzsi) leszármazottak; család, osztály (besorolás) melléknév: családi (minden korosztálynak szóló)

fan /fan/ főnév: rajongó, rajongója vkinek/vminek; szurkoló; legyező; szellőztető készülék, ventilátor; gabonarosta ige: legyez, legyezget; rostál, kirostál (gabonát)

far /fɑː/ határozószó: messze, távol (térben); messzire, távolra (térben, időben) (átv. is); sokkal, jóval melléknév: távoli, messzi; túlsó, távolabbi; szélen levő, szélsőséges

fast melléknév1: /fɑːst/ gyors, sebes; szilárd, rögzített, erős; zárt, bezárt; szilárd (átv.), megbízható, igaz; tartós, színtartó (textília); kicsapongó, könnyűvérű határozószó1: /fɑːst/ gyorsan; erősen, szilárdan ige2: /fɑːst/ böjtöl; koplal főnév2: /fɑːst/ böjt

father /ˈfɑːðə/ főnév: apa; atya; páter; atya (kat. pap megszólítása) ige: nemz (gyermeket); feltalál, kigondol (vmit); örökbe fogad; apaságot/szerzőséget elismer/vállal; apaságot/szerzőséget tulajdonít vkinek

fear /fɪə/ főnév: aggodalom; félelem; rettegés; tisztelet; törvénytisztelet ige: fél; aggódik; tart vmitől; tart vkitől; tisztel; félve tisztel

feature /ˈfiːtʃə/ főnév: vonás, jellegzetesség, sajátosság; jellemvonás, tulajdonság; arcvonás; (egy adott témával foglalkozó) érdekes/színes cikk/műsor; fő film, játékfilm; főműsor, attrakció ige: vmilyen kiemelkedő tuladonsággal/jellemzővel rendelkezik; vmilyen kiemelkedő színész/résztvevő főszerepel benne; jelentős/kiemelkedő szerepet kap vmiben; jelentős/kiemelkedő vonása vminek

feel /fiːl/ ige: érez; érzékel; tapint, megtapint; kitapogat, végigtapogat; tapogatózik, kotorász; vmilyen tapintása van, érződik vmilyennek; kipuhatol; tapiz vkit; érez (lelkileg); érzi magát vhogy; erőt érez vmihez; jól érzi magát; érzékeny vmire; együtt érez vkivel, részvéttel van vki iránt; érez vhogy vmit; vmilyen véleménye van főnév: tapintás, fogás; érzés, érzékelés, érzet; érzés, benyomás

female /ˈfiːmeɪl/ melléknév: nőstény; női főnév: nőstény

few /fjuː/ determináns, névmás, melléknév: néhány; kevés, nem sok főnév: a kevesek, a kisebbség; a kiválasztottak

field /fiːld/ főnév: mező, szántóföld; tér, terület; csatatér; pálya, mezőny (sportban); tér, terület (átv.); tér, erőtér, mező (villamosságban, fizikában); háttér (képé); képmező (tévében); adatbázis mező ige: összeállít (csapatot); megfog és visszadob (krikettben, baseballban); mezőnyben játszik

fight /fʌɪt/ ige: verekszik; verekedik; harcol; küzd; küzd vki ellen; vki ellen küzd főnév: küzdelem; harc; ütközet; verekedés; harcképesség; küzdeni akarás; bokszmérkőzés

figure /ˈfɪɡə/ főnév: szám, számjegy; számolás, számtan (tsz.); alak, megjelenés, termet; ábra, illusztráció; diagram; szókép, metafora ige: elképzel, képet alkot magának; becsül, vél (US); gondol, vél; számol (vmivel) (átv.); szerepel

file /fʌɪl/ főnév: reszelő; ráspoly; akta; iratcsomó; kartoték; iratgyűjtő; sor; oszlop; állomány, fájl, adatállomány (számítógépen); iratrendező ige: reszel; ráspolyoz; iktat; irattároz; irattárba helyez; menetel

fill /fɪl/ ige: tölt; megtölt; kitölt; teljesít; eleget tesz; megtelik; dagad; telik; betölt; töm; betöm főnév: feltöltés; bőség; töltőanyag; töltet; töltés; vasúti töltés

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü