Top 1000 / 3.4 lista

Top 1000: 3.4 lista

Előző Következő

effort /ˈɛfət/ főnév: erőfeszítés; erőkifejtés; fáradozás; törekvés

eight /eɪt/ számnév: nyolc; nyolcas

either /ˈʌɪðə/ kötőszó, határozószó: sem; nem is (tagadó értelmű mondatban) determináns, névmás: egyik, akármelyik, bármelyik (a kettő közül); mindkét, mindkettő

election /ɪˈlɛkʃ(ə)n/ főnév: választás

element /ˈɛlɪm(ə)nt/ főnév: elem

else /ɛls/ határozószó: más; egyéb; vagy; különben; másként; másképpen

email /ˈiːmeɪl/ főnév: e-mail, elektronikus posta; e-mail, elektronikus küldemény (üzenet/dokumentum) ige: e-mail-t küld

employee /ɛmplɔɪˈiː/ főnév: alkalmazott; tisztviselő; dolgozó; munkavállaló

encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/ ige: bátorít; felbátorít

end /ɛnd/ főnév: vég; befejező rész; befejezés, végződés; a vég (halál); vég (egy helyé/dologé); vég, maradék; határ, végpont; térfél (sport); rész, vkinek a része; cél, végcél, célkitűzés ige: befejez; véget vet (vminek); befejeződik; véget ér; végződik, vége van (nem folytatódik); befejez vmivel; végződik vmiben/vhogy; végzi vhogy, kiköt vhol (átv.), végül eljut (helyre/állapotba)

energy /ˈɛnədʒi/ főnév: energia

enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ ige: élvez

enough /ɪˈnʌf/ determináns, névmás: elég; elegendő; elégséges határozószó: eleget; eléggé

ensure /ɪnˈʃɔː/ ige: biztosít; gondoskodik

enter /ˈɛntə/ ige: belép; bemegy; bejön; bevezet; behatol; benevez; beír; bejegyez; feljegyez; idomítani kezd

entire /ɪnˈtʌɪə/ melléknév: teljes; egész; hibátlan; ép

environment /ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/ főnév: környezet

especially /ɪˈspɛʃ(ə)li/ határozószó: különösen

establish /ɪˈstablɪʃ/ ige: alapít; létesít; létrehoz; kiépít; meghonosít; megállapít; kimutat; megalapoz

estimate ige: /ˈɛstɪmeɪt/ felbecsül; értékel; felmér főnév: /ˈɛstɪmət/ becslés; felbecsülés; megállapítás; értékelés; értékmegállapítás; vélemény; véleményezés; számítás; kiszámítás; költségvetés; államháztartás költségvetési előirányzata; árvetés; előkalkuláció

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü