Top 1000 / 3.3 lista

Top 1000: 3.3 lista

Előző Következő

door /dɔː/ főnév: ajtó; kapu; bejárat; ajtónyílás

doubt /daʊt/ főnév: kétség ige: kételkedik; kétségbe von

down határozószó1: /daʊn/ lenn, lent (térben); le, lefelé (térben); dél felé, délen; le (szint, mennyiség, méret, stb.); lenn, lent (szint, mennyiség, méret, stb.); sorrendben/időben egy korábbitól vmeddig; le (gyengébb/rosszabb hangulatba, feltételekbe, stb.); lenn, lent (gyengébb/rosszabb hangulatban, feltételekben, stb.); letudva (egy feladatsorban); üzemen kívül (számítógép); írásba, írásban; szél/áramlás irányában elöljárószó1: /daʊn/ le, lefelé vhova; le (folyón); vmi mentén/során egy helyen/végig; egy helyen/helyre; egy időszak során, egy időszakon keresztül melléknév1: /daʊn/ lefelé mozgó/irányuló; csökkent, csökkenő; szomorú, rosszkedvű; üzemen kívüli, nem elérhető (számítástechnikai rendszer); vkivel együtt menő; vki/vmi mellett levő, vmiben benne levő (támogató); egy stílust/divatot követő ige1: /daʊn/ leteper, leterít, leüt; földre tesz/küld/kényszerít; lehajt, lehúz (italt) főnév1: /daʊn/ viszontagságok, rossz/kedvezőtlen események; rosszkedv, lehangoltság főnév2: /daʊn/ pihe, tollpihe, tollpehely; pihés szőrzet; szőr, molyhosság (levélen, gyümölcsön) főnév3: /daʊn/ (lankás) dombvidék/dombok

draw /drɔː/ ige: rajzol; lerajzol; vonalat húz; húz, vontat; húz, kihúz (dugót, szöget, kártyát); magával húz vkit vhova; lassan halad/húz/húzódik vhova; eljut/elér vmeddig; elhúz (függönyt); (drótot) húz (készít); vételez (anyagot, felszerelést, stb.); csapol, lecsapol; fürdővizet enged; merít (erőt, ihletet, információt, stb.); felvesz (pénzt, stb.); szív (cigarettát); huzata van, húz, szelel (kémény); (levegőt) szív, beszív, lélegzetet vesz; leforráz (teát); kibelez; kivált, maga után von (következményt); vonz (pillantást, tömeget); magára von (figyelmet); (következtetést) levon; döntetlenre végződik, döntetlent ér el főnév: sorsolás, sorshúzás; sorsjáték; döntetlen játék/mérkőzés; vonzó dolog; vonzerő, vonzóerő; előhúz (fegyvert)

drink /drɪŋk/ ige: iszik; vedel; italozik; részegeskedik főnév: ital; szeszes ital; ivás

drive /drʌɪv/ ige: hajt, űz; vezet (járművet); működtet (gépet); elsodor, útjából kitérít; bever (szeget, cölöpöt)); ösztönöz; üt (labdát); sodródik (hajó); kocsizik, vezet, hajt; (autón) megy (vhova) főnév: kocsikázás, autózás; hajtás, meghajtás; hajtómű; kocsiút, kocsifelhajtó; hadjárat; (katonai) támadás; ütés, labdaütés; mozgalom; kampány, propagandakampány; energia; hajtóvadászat, hajtás; meghajtó (számítógéphez)

driver /ˈdrʌɪvə/ főnév: vezető, gépkocsivezető, gépjárművezető, sofőr; mozdonyvezető; kocsis; hajtó; hajcsár; gépész; golfütő

drop /drɒp/ ige: csepeg, csöpög; összeesik, elesik; csökken, süllyed (hőmérséklet); abbamarad, vége lesz; cseppent; ejt, leejt, elejt; dob, ledob (bombát); bedob (levelet); elejt (megjegyzést, ügyet); ellik, borjazik; letesz; abbahagy, felad (vmit), felhagy (vmivel) főnév: csepp, csöpp; cseppek (gyógyszer) (tsz.); pirula; cukorka; esés, leesés; visszaesés; hanyatlás; csapóajtó; süllyesztő

drug /drʌɡ/ főnév: kábítószer; drog; gyógyszer; gyógyáru ige: kábítószert ad be; bódít; elbódít; kábítószert szed; elhalmoz; eláraszt; kábítószerrel él; elkábít

due /djuː/ melléknév: lejáró; esedékes; kellő; megfelelő főnév: követelés; járandóság; jutalék; jogcím

during /ˈdjʊərɪŋ/ elöljárószó: folyamán/idején, alatt (az egész időszakban); folyamán, közben (valamikor a megadott időszakban)

each /iːtʃ/ determináns, névmás: mindegyik, minden egyes; mindenki, ki-ki határozószó: egyenként; mindegyiknek

early /ˈəːli/ melléknév: korai, idő előtti; korai, kezdeti (egy időszak elejéhez közeli) határozószó: korán, idő előtt, hamar; korán, elején, kezdetén (egy időszak elejéhez közel); korán (a nap elején); korábban, ezelőtt/azelőtt főnév: korai burgonya; korai műszak

easy /ˈiːzi/ melléknév: könnyű, egyszerű, nem nehéz; kényelmes; gondtalan; könnyed; fesztelen; könnyű (célpont, stb) (védtelen, sebezhető); könnyed, laza erkölcsű (nő) határozószó: könnyen, könnyedén indulatszó: lassan! óvatosan!

eat /iːt/ ige: eszik; kieszik; kimar; étkezik

economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/ melléknév: gazdasági; közgazdasági; gazdaságos

economy /ɪˈkɒnəmi/ főnév: gazdaság; takarékosság; gazdaságtan; közgazdaság; gazdasági élet; gazdasági rendszer; megtakarítás

education /ɛdjʊˈkeɪʃ(ə)n/ főnév: oktatás; tanítás; képzés, iskolázottság

effect /ɪˈfɛkt/ főnév: hatás, eredmény, következmény; kihatás, okozat; érvény, hatály; megvalósulás; hatékonyság; teljesítmény; effektus, jelenség, hatás; értelem; (színpadi) hatás, effektus; ingóságok, ingó vagyon ige: okoz, eredményez; életbe léptet; eszközöl, foganatosít; kivitelez, létrehoz, megvalósít; véghezvisz, végrehajt

effective /ɪˈfɛktɪv/ melléknév: hatásos; hathatós; hatékony; eredményes; célravezető; találó; tényleges; valóságos; effektív; hatályban levő; érvényes

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü