Top 1000 / 3.2 lista

Top 1000: 3.2 lista

Előző Következő

design /dɪˈzʌɪn/ főnév: tervezés; tervezet; tervrajz; vázlat; elgondolás; szerkesztés; megszerkesztés; kivitel; kivitelezés; konstrukció; terv; szándék; minta ige: tervez; szándékol; kigondol; rajzol; megrajzol; vázol; felvázol; szerkeszt; megszerkeszt; tervezőként dolgozik; rajzolóként dolgozik

despite /dɪˈspʌɪt/ elöljárószó: vminek ellenére

detail /ˈdiːteɪl/ főnév: részlet; részletezés; eligazítás; rész; alkatrész; gépelem; napi munkaterv; osztag; részleg ige: részletez; osztagot kirendel; eligazítást kiad

determine /dɪˈtəːmɪn/ ige: meghatároz; megállapít; eldönt; elhatároz; határoz; dönt; véget ér

develop /dɪˈvɛləp/ ige: fejleszt, kifejleszt; kifejt (érveket); kiaknáz (természeti kincseket); hasznosít; parcelláz, felparcelláz (területet); kap, megkap (betegséget); előhív (filmet); fejlődik, kifejlődik, kibontakozik; mutatkozik, jelentkezik; kitudódik

development /dɪˈvɛləpm(ə)nt/ főnév: fejlődés, kifejlődés; fejlesztés, kifejlesztés; fejlettség, fejlettségi állapot; (új) fejlesztés (termék, ötlet); fejlemény; kiaknázás, hasznosítás (területé); ingatlanfejlesztés; hasznosított terület; ingatlanfejlesztési terület; kifejlődés, kialakulás (betegségé, érzésé, stb.); előhívás (filmé); megnyitás, nyitójáték

die ige1: /dʌɪ/ meghal; elhalálozik, elhuny; megdöglik (állat) főnév2: /dʌɪ/ kocka, játékkocka; érmesajtoló szerszám; oszlopláb; kőkocka; dombornyomó szerszám

difference /ˈdɪf(ə)r(ə)ns/ főnév: különbség

different /ˈdɪf(ə)r(ə)nt/ melléknév: különböző, eltérő, más, másmilyen; különféle, többféle; nem mindennapi, eredeti, szokatlan; különböző, különálló, elkülönített

difficult /ˈdɪfɪk(ə)lt/ melléknév: bonyolult; nehéz; nehézkes; bajos

direct /dɪˈrɛkt/ melléknév: közvetlen; egyenes; nyílt; haladéktalan; őszinte; határozott; félreérthetetlen; azonnali; rögtöni; tiszta határozószó: egyenesen; közvetlenül; megállás nélkül; kitérés nélkül ige: irányít; visz; utasít; küld

director /dɪˈrɛktə/ főnév: igazgató; vállalatvezető; rendező; játékvezető; direktrix; vezérvonal; vezéregyenes; légvédelmi lőelemképző; sebészi késirányító

discover /dɪˈskʌvə/ ige: felfedez; felfed; tapasztal; vmilyennek tapasztal

discuss /dɪˈskʌs/ ige: megvitat; tárgyal; megbeszél; fejteget

discussion /dɪˈskʌʃ(ə)n/ főnév: vita; tárgyalás; megbeszélés

disease /dɪˈziːz/ főnév: betegség; kór; baj; rossz közérzet; kínos érzés; szorult érzés; rendellenesség

display /dɪˈspleɪ/ ige: bemutat, kiállít; (kijelzőn) megjelenít; mutat, kimutat, elárul (képességet, érzelmet, stb.); fitogtat, mutogat; mutogatja magát, hivalkodik, násztáncot jár (hím madár, hal, stb.) főnév: bemutató; kiállítás; kimutatás, megnyilatkozás; kérkedés, hivalkodás (vagyonnal), fitogtatás; hivalkodás, násztánc (hím madáré, halé, stb.); kiemelés, kiemelő betűvel szedett sor; kijelző, képenyő; (kijelzőn) megjelenítés; (kijelzőn) megjelenített adat/kép

do /duː/ ige: csinál, tesz vmit; vmilyen tevékenységet űz/folytat; megcsinál, teljesít, befejez vmit; kitakarít, megtisztít; elrendez; megold; megfőz, ételt elkészít; dolgozik; tanul, tanulmányt folytat; előad; utánoz; kiszolgál (vevőt); szexel vkivel; (kis/nagy) dolgát végzi; teljesít/véghezvisz vmit, végez vmivel; vmilyen utat/távolságot megtesz; vmilyen sebességet elér; leül (büntetést); végez; vége van; végez vmivel, nem foglalkozik többet vmivel; eljár vhogyan; vhogy van, vmilyen állapotban van (pl. jól van, egészséges, stb.); vhogyan megállja a helyét; vhogyan megy/sikerül vm; vmilyen hatást kivált; vmilyen eredményt ér el; megteszi, jó lesz (vmire); elbánik vkivel, összever vkit; megöl, meggyilkol; tönkremegy; kirabol (egy helyet); rászed, átver, becsap; vádat emel, elítél segédige: segédige kérdésekben/tagadásnál egy másik igével együtt használva; segédige az ige ismétlése helyett; segédige a főige hangsúlyozására főnév: összejövetel; parti, estély; frizura, hajviselet; ürülék; csalás, becsapás, szélhámosság

doctor /ˈdɒktə/ főnév: orvos; doktor ige: orvosol; gyógyít; hamisít; orvosi gyakorlatot folytat

document főnév: /ˈdɒkjʊm(ə)nt/ okmány, dokumentum; vádirat; dokumentum (számítógépen levő adatállomány) ige: /ˈdɒkjʊmɛnt/ dokumentál; okmányokkal igazol; okmányokkal bizonyít; okmányokkal alátámaszt; okadatol; adatokkal alátámaszt; megalapoz; adatol; okmányokkal felszerel; okmányokkal ellát

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü