Top 1000 / 3.1 lista

Top 1000: 3.1 lista

Előző Következő

cut /kʌt/ ige: vág, megvág; elvág, levág; metsz; nyír, lenyír; kiszab (ruhát); emel (kártyát); mellőz (vmit); csökkent, leszállít (árat, bért); meghúz (cikket, színdarabot); szöveget kivág (szövegszerkesztőben) főnév: vágás, metszés; metszet; szabás; szelet; csökkentés; árok; kihagyás, kihúzás (cikkből, színdarabból)

damage /ˈdamɪdʒ/ főnév: kár, sérülés, rongálódás; hátrány, sérelem; megkárosítás; kártérítés; kárösszeg ige: megkárosít; kárt okoz/tesz; megrongál; sérülést okoz; elront, tönkretesz

data /ˈdeɪtə/ főnév: statisztikai adatok

date /deɪt/ főnév: datolya; időpont; kelet; dátum; találka; randevú; randi ige: ered; keltez

day /deɪ/ főnév: nap; nappal; munkanap; napvilág; (régmúlt) napok, idők; (jó/sikeres/hátralevő) napjai vkinek; napjaink, a jelen

deal /diːl/ ige: ad (ütést); oszt (kártyát) főnév: mennyiség; osztás, kártyaosztás; bánásmód, eljárás; alku, üzlet; fenyőfa deszka

death /dɛθ/ főnév: halál; haláleset; elhalálozás

debate /dɪˈbeɪt/ főnév: vita ige: vitatkozik; vitat; megvitat

decade /ˈdɛkeɪd/ főnév: évtized

decide /dɪˈsʌɪd/ ige: eldönt; elhatároz; dönt; határoz; elintéz; igazságot tesz; rendelkezik; megérleli vkiben a döntést

decision /dɪˈsɪʒ(ə)n/ főnév: döntés; elhatározás

deep /diːp/ melléknév: mély (átv. is); alapos; álnok; ravasz főnév: mélység; tenger, óceán határozószó: mélyen; távol

defence /dɪˈfɛns/ főnév: védelem

define /dɪˈfʌɪn/ ige: meghatároz; definiál; körülír; értelmez; pontosan meghatároz; határt szab; korlátoz

degree /dɪˈɡriː/ főnév: mérték; fok; fokozat; diploma; oklevél

deliver /dɪˈlɪvə/ ige: szállít, kiszállít; megszabadít; kiszolgáltat; átad; kiad; kézbesít; hoz (ítéletet); mond (beszédet); tart (előadást); beszállít; előad

demand /dɪˈmɑːnd/ főnév: követelés; kereslet; kívánság; kérés; igény ige: kér; követel; megkövetel; igényel

demonstrate /ˈdɛmənstreɪt/ ige: bemutat; kimutat; bizonyít; bebizonyít; szemléltet; tüntet; felvonul

depend /dɪˈpɛnd/ ige: függ; alá van rendelve; múlik vmin; elintézetlen; tárgyalás alatt áll; függőben van; fel van akasztva

describe /dɪˈskrʌɪb/ ige: leír

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü