Top 1000 / 2.5 lista

Top 1000: 2.5 lista

Előző Következő

contain /kənˈteɪn/ ige: tartalmaz; magába foglal; fékez; visszatart; feltartóztat; türtőztet

content /kənˈtɛnt/ melléknév: elégedett; hajlandó ige: kielégít; eleget tesz főnév: tartalom; befogadóképesség; űrtartalom; terjedelem; összetétel; igen szavazat; elégedettség; megelégedés

continue /kənˈtɪnjuː/ ige: folytatódik

contract főnév: /ˈkɒntrakt/ szerződés; eljegyzés; megegyezés ige: /kənˈtrakt/ összehúz; összevon; vállal; megkap; felvesz; összehúzódik; szerződik; szerződést köt; megállapodást köt; kap (betegséget)

control /kənˈtrəʊl/ főnév: hatalom, uralom; fennhatóság; irányítás; irányítás, kormányzás, vezérlés (gépé, járműé, stb.); felügyelet; ellenőrzés; korlátozás (tevékenységé, stb.); önuralom; szabály, szabályozás (rendelkezés, törvény); vezérlőberendezés (gomb, kapcsoló, pult, stb.); ellenőrzési pont (pl. útlevél ellenőrzés); kontrollbillentyű (számítógép); kontrollminta, kontrollcsoport (kiértékeléshez); felügyelőtiszt (hírszerzésben, titkosszolgálatban) ige: irányít, felügyel vkit/vmit; irányít (hatalma/fennhatósága alatt tart); korlátoz (szintet, intenzitást, stb.); szabályoz, ellenőriz (mértéket, növekedést); megőrzi nyugalmát; fékez, megfékez (indulatot, érzelmet); vezérel, szabályoz (folyamatot); ellenőrzött, korlátozott (használat/birtoklás) (kábítószeré); ellenőrzés alatt tart, figyelembe vesz (külső tényezőt)

cost /kɒst/ ige: kerül vmennyibe (pénzbe); kerül vmibe (átv.) (veszteséget okoz/következménnyel jár); sokba kerül (vkinek); költségelőirányzatot készít főnév: ár, költség; vminek az ára (átv.); perköltségek

could /kəd/ módbeli segédige: képes volt vmire (a 'can' múlt ideje); -hat, -het (vmi lehetséges/megtörténhet); -na, -ne (javaslat, tanács kifejezése); -na, -ne (udvarias kérés kifejezése); -hat, -het (udvarias engedélykérés); (bosszankodás kifejezése vmi elmaradt dolog miatt); ... tudnék (erős hajlamosság kifejezése vmi megtételére)

council /ˈkaʊns(ə)l/ főnév: tanács, tanácskozó testület; tanács, önkormányzat (városi, területi, stb.); tanácsi, önkormányzati (lakás); (egyházi) zsinat; tanácskozás, tanácsülés

country /ˈkʌntri/ főnév: ország; haza; nép, az ország népe; vidék, falu; táj, terület, vidék; vkinek/vminek a területe; countryzene (röv.)

couple /ˈkʌp(ə)l/ főnév: pár; két darab; egy pár szarufa; egy pár keresztgerenda; két darab szarufa; erőpár; forgatónyomaték; elempár; elemek közötti kapcsolat; fűzőszíj; csatlószíj; csatlópóráz ige: összekapcsol; párosít; párosul

course /kɔːs/ főnév: menet, folyamat, folyás, lefolyás; fogás (étkezésnél); irány, útirány; pálya, versenypálya, versenytér; tanfolyam, kurzus; kezelés, kúra; fogás (étel); téglasor; havibaj (tsz.) ige: üldöz; futtat (lovat); fut, szalad; folyik; kering

court /kɔːt/ főnév: bíróság; törvényszék; sportpálya, ütőlabda-pálya, teniszpálya; udvar, házudvar; -udvarház (nagyobb házak nevében); uralkodói udvar/háztartás; udvari tanács; (uralkodói) udvarház; vállalati tanács; vállalati tanácsülés ige: udvarol vkinek; párt keres (madár, állat); keresi vki kegyeit/jóindulatát; próbál elnyerni/megszerezni (népszerűséget, figyelmet, stb.); keres/kihív/kivált (veszélyt/bajt); kiteszi magát (veszélynek/bajnak)

cover /ˈkʌvə/ ige: fed, befed; takar, betakar; borít, beborít; véd, védelmez; fedez; megtesz (utat, távolságot); magában foglal, felölel (vmit); tudósít, beszámolót ír; fedez (költséget), biztosít; befedez (kancát) főnév: fedő (fazéké, stb.); takaró; terítő; huzat; fedél, tábla (könyvé); boríték, levélboríték; fedél, menedék; védelem; rejtekhely; bozót; fedezet, pénzfedezet, biztosíték; biztosítás; teríték

create /kriːˈeɪt/ ige: teremt, létrehoz; létrehoz (számítógépen adatállományt); alkot; előidéz; kelt; kivált; vmilyen rangra emel; jelenetet rendez; hisztizik; létesít

credit /ˈkrɛdɪt/ főnév: hitel; bizalom; erkölcsi hitel; becsület; jó hírnév; jó pont; jó érdemjegy; tanulmányi pontszám; jóváírás; követelés ige: elhisz; bízik; hitelt ad; hitelt nyújt; javára ír

crime /krʌɪm/ főnév: bűncselekmény; bűntett

culture /ˈkʌltʃə/ főnév: kultúra; társadalom; baktériumtenyészet

current /ˈkʌr(ə)nt/ melléknév: időszerű; forgalomban levő, érvényes (pénz); közhasználatú (szó); elterjedt, általános, általánosan elfogadott; divatos (nézet, stb.); folyó (hó); bevett; általánosan elfogadott főnév: ár, áram, áramlat; villamos áram

currently /ˈkʌrəntli/ határozószó: jelenleg

customer /ˈkʌstəmə/ főnév: ügyfél; vevő; vásárló; fogyasztó

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü