Top 1000 / 2.4 lista

Top 1000: 2.4 lista

Előző Következő

collection /kəˈlɛkʃ(ə)n/ főnév: gyűjtemény; gyűjtés

college /ˈkɒlɪdʒ/ főnév: egyetem

colour /ˈkʌlə/ főnév: szín; szín, színesség (érdekesség, változatosság); színezet (érdekes/izgalmas jellemző/vonás/rész); pír, arcpír; bőrszín (faj, rassz) ige: színez, kiszínez; befolyásol (gondolatot, véleményt)

come /kʌm/ ige: jön; megérkezik; ér, elnyúlik vmeddig; közeleg, közeledik; eljön (vkihez/vmiért/egy eseményre); jön, csatlakozik (egy tevékenységhez); halad, fejlődik; ugyan, ugyan!; történik, adódik; jön (érzékelhető lesz), ér vkit (vhogy); érvényre jut; hallatszik/tűnik vmilyennek, vmilyen benyomást kelt; jön, felmerül (gondolat, emlék); jön, következik (helyben, sorrendben); vmilyen helyezést ér el (versenyben); lesz, válik vmilyenné; vmilyen helyzetbe kerül/hozzák; vmire jut (gondolatban); árulják/elérhető/található vmilyen formában; orgazmusa van elöljárószó: -ra, re, mire eljön (a megadott időpont) főnév: ejakulátum, sperma

comment /ˈkɒmɛnt/ főnév: megjegyzés; észrevétel; kommentár; magyarázat ige: megjegyzést fűz vmihez; kommentál

committee főnév: bizottság

common /ˈkɒmən/ melléknév: közönséges, egyszerű, átlagos; mindennapos, megszokott, gyakori; közös, együttes; általános, köz-; közönséges, ordenáré főnév: az általános, a közös; közlegelő

community /kəˈmjuːnɪti/ főnév: közösség

company /ˈkʌmp(ə)ni/ főnév: társaság, vállalat; társaság (vkié/akivel együtt van); vendég(ek), látogatók; (összegyűlt) társaság, csoport, csapat; század (katonai); színtársulat, (színházi) társulat ige: összejár, érintkezik, barátkozik vkivel; együtt van vkivel, szórakoztat vkit; elkísér vkit

compare /kəmˈpɛː/ ige: összehasonlít

competition /kɒmpɪˈtɪʃ(ə)n/ főnév: verseny

complete /kəmˈpliːt/ melléknév: teljes; egész; összes; befejezett; elkészült; tökéletes ige: kiegészít; befejez; betetőz; kitölt

completely /kəmˈpliːtli/ határozószó: teljesen

complex /ˈkɒmplɛks/ melléknév: összetett; komplex; bonyolult; komplikált főnév: összesség; egész; lelki gátlás; komplexus

computer /kəmˈpjuːtə/ főnév: számítógép

concern /kənˈsəːn/ ige: tartozik; érint; illet; vonatkozik; érdekel főnév: gond; törődés; aggodalom; nyugtalanság

condition /kənˈdɪʃ(ə)n/ főnév: feltétel; körülmény ige: megszab; kondicionál; pihentet; feltételhez köt; kiköt; kikötéseket szab; függővé tesz; szabályoz; nedvességtartalmat megállapít; javítóvizsgára utasít

conduct főnév: /ˈkɒndʌkt/ vezetés; igazgatás; magaviselet; magatartás; viselkedés; életvitel ige: /kənˈdʌkt/ vezet; lefolytat; irányít; igazgat; vezényel; levezet; vezet vhova; viselkedik

consider /kənˈsɪdə/ ige: tekint; tart; megfontol; figyelembe vesz; tekintetbe vesz; fontolóra vesz

contact főnév: /ˈkɒntakt/ kapcsolat; érintkezés; kapcsolás; kapcsoló; villanykapcsoló ige: /ˈkɒntakt/ kapcsolatba lép; érintkezésbe lép

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü