Top 1000 / 2.3 lista

Top 1000: 2.3 lista

Előző Következő

certainly /ˈsəːt(ə)nli/ határozószó: persze; hogyne; szívesen; feltétlenül; bizonyára; bizonyosan; biztosan; bizonnyal

challenge /ˈtʃalɪn(d)ʒ/ főnév: kihívás; feladat; érdeklődéskeltés; alkalom az erőpróbára ige: kihív (párbajra, küzdelemre); ellenállásra késztet; ellentmondásra késztet; kérdőre von; felelősségre von; dacol vmivel; ellenszegül vminek; felszólít; kétségbe von; kifogásol (esküdtek személyét)

chance /tʃɑːns/ főnév: véletlen; eshetőség, lehetőség; esély, valószínűség; (kedvező) alkalom, kilátás; szerencse; kockázat ige: megkockáztat

change /tʃeɪn(d)ʒ/ ige: változtat, megváltoztat; változik, megváltozik; módosít, módosul; cserél; kicserél; vált (vmi újra/másra) (munkahelyet, stb.); átszáll (másik járatra); lecserél vmit vmi másra; kicserél (hibás/elkoszolódott vmit); pelenkát cserél; sebességet vált; ruhát vált, átöltözik főnév: csere; váltás; változás, módosulás; változatosság; váltás ruha; klimax; holdváltozás, újhold; pénzérme, aprópénz; felváltott pénz (nagyobb címletből); visszajáró pénz; harangjáték-változat; tőzsde

character /ˈkarəktə/ főnév: jelleg; sajátság; jellem; személy; személyiség; betű

charge /tʃɑːdʒ/ ige: vádol, megvádol; támad, megtámad; megrohamoz; felszámít (költséget); kér (árat); megterhel (számlát); számlájára ír vmit; tölt, megtölt (puskát); tölt, feltölt (akkut); megbíz (vmivel); gondjaira bíz (vkit); ráparancsol (vmit vkire); felszólít (vkit vminek a megtételére) főnév: vád; roham, támadás; ár, díj, költség; költségek, kiadások (tsz.); töltés (lövedékben, akkuban); megbízás, megbízatás; felügyelet, gondoskodás; kötelesség; feladat; teher

check /tʃɛk/ ige: ellenőriz, átvizsgál; megjelöl, kipipál (listán); meggyőződik (vmiről); (hirtelen) megakaszt; féken tart; sakkban tart; visszafojt (haragot, stb.); mérsékel; megdorgál; sakkot ad; ruhatárba tesz, bead (megőrzésre); felad (poggyászt); megáll, megtorpan főnév: akadály, gátló körülmény; hirtelen megállás/megtorpanás; (katonai) kudarc; ellenőrzés, felülvizsgálat; elismervény; ruhatári jegy; feladóvevény; zseton; számla (étteremben); pipa, kipipálás (listán); sakk (sakkjátékban)

chief /tʃiːf/ főnév: főnök; vezető; vezér; vezérlő; parancsnokló; fővezető; pajzsfej melléknév: fő; legfőbb; első; legfontosabb

child /tʃʌɪld/ főnév: gyerek, gyermek

choice /tʃɔɪs/ főnév: választás; választék; legjava vminek; vminek a legjava; kiválasztás; alternatíva melléknév: válogatott; finom; legjobb minőségű; kiváló; kitűnő; elsőrangú

choose /tʃuːz/ ige: választ; kiválaszt; kiválogat; elhatározza magát; dönt

church /tʃəːtʃ/ főnév: templom; egyház; istentisztelet

city /ˈsɪti/ főnév: város

claim /kleɪm/ ige: igényel; követel; állít; jogot formál; igényt tart; igényt emel; igényt támaszt; érdemel; követeléssel lép fel; igénnyel lép fel; joggal bír; jogosultsággal bír főnév: igény; követelés; kereset; igénybejelentés; felszólalás; jog; jogcím; jogalap; alap; államtól igényelt terület; bányaengedély kérése; bányajogosítvány kérése; állítás

class /klɑːs/ főnév: (társadalmi) osztály; (rendszertani) osztály; osztály (iskolában); (tanítási) óra; tanfolyam; évfolyam, osztály (tanulóké); osztály (minőségi kategória) ige: osztályoz, beoszt, besorol

clear /klɪə/ melléknév: tiszta; hibátlan, makulátlan; szabad, akadálymentes (út); teljes, egész (nap, stb.) határozószó: teljesen, egészen; tisztán, világosan, érthetően; el, félre ige: tisztít; felment, tisztáz (vád alól, stb.); kiürít; szabaddá tesz (utat); leszed (asztalt); átugrik (árkot, akadályt); kiegyenlít, kifizet (adósságot); lezár (számadást); vámkezeltet; bevált (csekket); kiderül, megtisztul

clearly /ˈklɪəli/ határozószó: világosan

close melléknév1: /kləʊs/ zárt, csukott; bekerített; fülledt, levegőtlen; (egész) közeli; alapos; sűrű, tömött; tömör, szoros; szűk; zárkózott, hallgatag, tartózkodó; titkolózó, titoktartó; szűkmarkú, zsugori, takarékos; tilos; zárt (magánhangzó) határozószó1: /kləʊs/ szorosan; szűken; közel főnév1: /kləʊs/ elhatárol földterület; zárt füves térség; befejezés, vminek a vége; sikátor, köz ige2: /kləʊz/ bezár; becsuk; lezár; lezár, befejez; zárul, bezárul; záródik, becsukódik; végződik, befejeződik; bezár, becsuk (számítógépen adatállományt)

club /klʌb/ főnév: bunkósbot; golfütő; treff, makk (kártyában); klub, társaság, zárt kör; egyesület, sportegyesület ige: bunkósbottal üt/megüt; egyesít

coach /kəʊtʃ/ főnév: kocsi; autóbusz; edző; távolsági busz (UK); vagon; oktató ige: magánórákat ad; vizsgára előkészít; versenyre előkészít; korrepetál; repülőgép pilótáját irányítja; hintón megy; hintón jár; kocsin megy; kocsin jár; kocsizik; postakocsin utazik; oktat; edz; treníroz

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü