Top 1000 / 2.2 lista

Top 1000: 2.2 lista

Előző Következő

by /bʌɪ/ elöljárószó: vki/vmi által (a cselekvő kifejezése) (passzív szerkezet); vki/vmi által (szerző/előadó megadása); -val, -vel (a cselekvés eszközének/módjának kifejezése); -nál, -nél, vminél fogva/érintve; -val, -vel, -ként (mérték/mennyiség/összeg kifejezése); -szor, -szer (szorzás, dimenziók kifejezése); -ra, -re (időpontra) (nem később; akkorra v. előtte); -nál, -nél, mellett, közelében; vki/vmi mellett el/tova; (időszak) közben, alatt (nappal, éjjel, stb.); vki/vmi szerint, vki/vmi alapján; vki/vmi nevében/vmire (eskü/szitok kifejezése) határozószó: vki/vmi mellett el/tova; el, félre (későbbi használatra); el (vkihez rövid látogatásra)

call /kɔːl/ ige: hív, nevez, elnevez; hívják vhogy; hív/tekint vminek; kiált, kiabál; hív, odahív; egybehív, összehív; vijjog, fütyül (madár); bemond, licitál; elsőbbséget nyilvánít (vmire); felhív, keres (telefonon); hív, rendel vmit/vkit (telefonon); odaszólít, odarendel vkit; (tanúként) berendel (bíróság); hivatottságot kelt/ébreszt; hirdet, meghirdet vmit (választást, sztrájkot, stb.); (rövid) látogatást tesz vhol; megáll vhol (busz/vonat egy megállónál); vminek ítél (játékvezető); esélyt megítél (választáskor, stb.); szubrutint hív főnév: hívás, kiáltás, kiabálás; vijjogás, madárfütty; kürtjel, hívójel; bemondás, licit (kártya); hívás, telefonhívás; (rövid) látogatás; sürgősségi hívás (orvos, mentő, stb.); felhívás; szükség, igény, ok/indok vmire; hívás, odaszólítás; hivatás, hivatottság; csábítás; (játékvezetői) ítélet; döntés; megítélés; szubrutinhívás; fizetési felhívás; vételi opció; márkás italok

campaign /kamˈpeɪn/ főnév: kampány; mozgalom; hadjárat ige: hadjáratban részt vesz

can módbeli segédige1: /kan/ képes vmire; tud vmit (csinálni); -hat, -het (megvan a lehetősége/alkalma vmire); -hat, -het (meglepetés/kétség kifejezése egy lehetőséggel kapcsolatban) (tagadó/kérdő mondatban); -hat, -het (tipikusan, a szokásos esetben); -hat, -het (meg van engedve); (kérés kifejezése); (javaslat, ajánlat kifejezése) főnév2: /kan/ kanna, bödön; konzerv, konzervdoboz; egy kanna/konrevdoboz (mennyiség); börtön; toalett, WC; fejhallgató ige2: /kan/ konzervál; elbocsát, kitesz; elutasít, félretesz, talonba tesz

candidate /ˈkandɪdeɪt/ főnév: jelölt; pályázó; kandidátus

cannot /ˈkanɒt/ összevonás: (can not)

capital /ˈkapɪt(ə)l/ főnév: főváros; nagybetű, nagy kezdőbetű; tőke; oszlopfő melléknév: fő-; fontos; legfőbb; főbenjáró; remek; kitűnő; lényeges; kapitális

car /kɑː/ főnév: autó, személyautó; gépkocsi; vagon; vasúti kocsi; villamoskocsi; liftszekrény; utasfülke (felvonóé); gondola, kosár (léggömbbé); harci szekér

card /kɑːd/ főnév: kártya; kartotéklap; kártya, játékkártya; lap, levelezőlap; fickó ige: kartotékol; katalogizál; állományba vesz; kicéduláz; cédulára ír; cédulára kiír; kartonra ír; céduláz; kártol

care /kɛː/ főnév: gond; gondosság; gondoskodás; aggodalom; igyekezet; törődés; gondozás ige: törődik; szeretne vmit megtenni; hajlandó vmit megtenni

career /kəˈrɪə/ főnév: karrier; előmenetel; életpálya; hivatás; pályafutás; rohanás ige: vágtat; szalad

carry /ˈkari/ ige: hordoz; szállít; hord; visz; cipel; elvisz; elszállít; visel; megnyer; elfoglal; von; vezet; beszállít főnév: hordtávolság; röppálya; repülőtávolság, röptávolság, röptáv

case főnév1: /keɪs/ eset; ügy; rendőrségi ügy, bűnügy; (orvosi) eset, megbetegedés; (sajnálatos/reménytelen) eset; különc, lehetetlen alak; ügy, per (jog); kereset; eset főnév2: /keɪs/ tartó, tok; táska; -ház, védőburkolat; csomag, bőrönd; karton (ital); kisbetű/nagybetű ige2: /keɪs/ becsomagol; bevon, behúz, burkol, beburkol; ládába/tokba tesz/rak, ládáz; felderít, kikémlel (helyet rablás előtt)

catch /katʃ/ ige: fog; megragad; beleakad; megakad; elkap; rajtakap; felfog; megért; megkap; rászed; kap (betegséget) főnév: elfogás; elkapás; fogás; zsákmány; csapda; csel; fogas kérdés; kánon; csappantyú; retesz

cause /kɔːz/ főnév: ok; ügy; per; indítóok; indíték; alap; alapos ok; indok; peres ügy ige: okoz; előidéz

cell /sɛl/ főnév: cella, zárka; cella (akkuban); cella, adatcella (számolótáblában); sejt

central /ˈsɛntr(ə)l/ melléknév: központi; közép-; központ; telefonközpont

centre /ˈsɛntə/ főnév: központ; középpont; centrum; középpárt ige: központosít; összpontosít; középpontba állít; középre ad

century /ˈsɛntʃʊri/ főnév: évszázad

certain /ˈsəːt(ə)n/ melléknév: bizonyos; egyes

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü