Top 1000 / 10.5 lista

Top 1000: 10.5 lista

Előző Következő

within /wɪðˈɪn/ elöljárószó: belül (vhol); belsejében (vminek); (távolságon) belül; (egy határon/limiten) belül; (időn) belül határozószó: benn, bent, belül; házon belül; belülről; befelé

without /wɪðˈaʊt/ elöljárószó: vmi/vki nélkül; vmi híján; anélkül hogy (vmit csinálna); vmi használata/előnye nélkül; kívül határozószó: kívül; kinn, kint kötőszó: kivéve ha; ha nem; hacsak nem; hogyha nem

woman /ˈwʊmən/ főnév: nő; asszony; -asszony; női alaklamazott/munkás; házvezetőnő; feleség, barátnő, szerető

wonder /ˈwʌndə/ főnév: csoda; csodálkozás; csodálat ige: csodálkozik; meglepődik; szeretné tudni; azon tűnődik; csodál; bámul; ámul; meg van lepődve; meglepetést érez

word /wəːd/ főnév: szó; öszeszólalkozás, szóváltás; parancs, utasítás, jel; üzenet, hír; a szava vkinek (átv.); ígéret, adott szó; szöveg (dalé, szerepé, stb.); szó (adategység) (számítástechnika) ige: megfogalmaz; megszövegez; szavakba foglal, kifejez, kifejt indulatszó: szó szerint! (egyetértés, helyeslés kifejezése)

work /wəːk/ főnév: munka; munka, állás, foglalkozás; munka, munkahely; munka, munkaidő; (elvégzendő) munka, dolog, feladat, teendő; munkálatok; plasztikázás, plasztikai műtét; (jó)tett, (jó) cselekedet; mű, alkotás; művészi alkotás; vkinek a művei/alkotásai; kézimunka, hímzés; üzem, művek; gyár, gyártelep; szerkezet, óraszerkezet; védőmű, erődítmény; munka; minden (szükséges/kívánt/várt) dolog ige: dolgozik; dolgozik vmilyen területen; dolgozik vhol; működik, dolgozik, jár (gép); működik, hat, beválik; művel, produkál, előidéz, létrehoz; dolgozik, fáradozik vmin/vmiért; hatást gyakorol, hat vkire/vmire; befolyásol, indít vmire; mozgósít (érzéseket); megmunkál, formál, feldolgoz; gyúr, kidolgoz (tésztát); kézimunkát készít; művet alkot; művel, megművel; megmozgat, meglazít; rángat, rángatózik, vonaglik; beleloval vmibe; vmilyen hangulatba hoz

worker /ˈwəːkə/ főnév: munkás

world /wəːld/ főnév: a világ; földkerekség; világ-; vkinek a világa/élete; vmilyen világrész; (történelmi) világ, kor; (élő-, állat-, növény-, stb.) világ; világ, vminek a világa (divat, sport, politika, stb.); világ, a világ dolgai; világi dolgok (nem lelki/szellemi); (halandó) világ; világ (földhöz hasonló bolygó)

worth /wəːθ/ főnév: érték

would /wʊd/ módbeli segédige: (a 'will' múlt ideje, múlt idejű függő beszédben a jövő idő kifejezése); (a 'will' múlt ideje, mások múltbeli szándékának/hajlandóságának/képességének kifejezése); -na, -ne, -ná, -né (segédige a feltételes mód képzéséhez); (tanács adása); (kívánság, kedv, hajlamosság kifejezése); (udvarias kérés kifejezése); (beleegyezés, hajlandóság kifejezése); (feltevés, sejtés, vélemény, bizakodás kifejezése); (tipikus viselkedésre tett megjegyzés); (óhaj, megbánás kifejezése)

write /rʌɪt/ ige: ír; leír; megír (csekket, stb.); folyóírással ír; megír, írásban közöl; (levelet) ír; beír (újságnak, stb.); ír, alkot (írásművet, zeneművet); szerez, komponál (zenét); beleír/kiír (szereplőt történetből); leír, lefest (írásban ábrázol); ír (adathordozóra); biztosítást köt

writer /ˈrʌɪtə/ főnév: író; szerző; írnok

wrong /rɒŋ/ melléknév: rossz; helytelen; hibás; nem a jó, téves határozószó: helytelenül; nem jól; hibásan; tévesen; rosszul főnév: igazságtalanság; méltatlanság; jogsértő cselekedet; sérelem; hiba, tévedés ige: igazságtalanul bánik (vkivel); megkárosít, megrövidít (vkit); árt (vkinek); megsért, megbánt

year /jɪə/ /jəː/ főnév: év; esztendő; év, naptári év; év, egy éves időtartam; vkinek az évei/kora; évek, hosszú idő; (iskolai) évfolyam

yes /jɛs/ indulatszó: igen; de igen; igen? főnév: igen (válasz/döntés/szavazat)

yesterday /ˈjɛstədeɪ/ határozószó: tegnap; a tegnapokban, a közelmúltban főnév: tegnap; a tegnapi nap; a tegnapok, a közelmúlt

yet /jɛt/ határozószó: még nem (tagadó mondatban); már (kérdő mondatban); még (a jövőben); egyszer még (a jövőben); eddig, mindeddig, mostanáig (felsőfokú melléknévvel); és mégis, és még annál is vmilyenebb (középfokú melléknévvel) kötőszó: mégis, de (ennek ellenére)

you /juː/ névmás: ön, maga; te; önt, magát; téged; önök, maguk; ti; önöket, magukat; titeket; az ember (általános alany)

young /jʌŋ/ melléknév: fiatal; ifjú; éretlen, tapasztalatlan; fiatalos; a fiatalabb (az azonos nevűek közül) főnév: kölyök, fióka (állaté)

your /jɔː/ determináns: az ön vmije(i), a te vmi(jei)d; az önök vmije(i), a ti vmi(jei)tek; az ember vmije (általánosságban az emberekre értve); egy tipikus vki/vmi; (vmilyen címmel/ranggal rendelkező megszólítása)

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü