Top 1000 / 10.4 lista

Top 1000: 10.4 lista

Előző Következő

what /wɒt/ névmás: mi? mit?; ami, amit; annyi, amennyi; mi ..., mit ... (rendkívüli/meglepő dolog hangsúlyozása) determináns: milyen, micsoda, mennyi ... (információ kérése vmiről); az egész ... (vminek az egészére vonatkoztatva); micsoda/milyen ... (nagy/jelentős) (felkiáltó módban) határozószó: mennyire?; (becslés, közelítés kifejezése); ..., ugye?

whatever /wɒtˈɛvə/ névmás, determináns: akármi, akármit (mindent amit); bármi, bármit (mindegy mit); mi? mi a csuda? (what helyett) határozószó: egyáltalán (semmi); bármilyen, akármilyen; akárhogy legyen is indulatszó: akár! (vonakodás, érdektelenség)

when /wɛn/ határozószó: mikor?; milyen hamar?; milyen alkalommal/körülmények között?; amikor (időpont/körülmény) kötőszó: amikor; mialatt, miközben; miután; valahányszor, mindig amikor; amikor (hirtelen); amikor, figyelembe véve hogy; amikor, noha, bár, annak ellenére hogy

where /wɛː/ határozószó: hol?; hová? merre?; honnan? merről?; ahol; ahova, amerre; ahonnan, amerről

whether /ˈwɛðə/ kötőszó: vajon

which /wɪtʃ/ névmás, determináns: melyik?; amely, amelyik, ami, amelyek; amelyet, amelyiket, amit, amelyeket

while /wʌɪl/ főnév: rövid időtartam; egy kis/rövid időre/ideig; ugyanakkor; közben, időközben, ezalatt; mialatt, miközben kötőszó: mialatt, miközben; míg, az alatt míg; amíg, amíg csak ..., mindaddig; míg ellenben; bár, habár, noha, jóllehet; annak ellenére hogy határozószó: mialatt, miközben ige: időzik, elidőzik; időt eltölt elöljárószó: -ig (egy időpontig)

white /wʌɪt/ melléknév: fehér; sápadt, halvány; ősz (hajú); tiszta, ártatlan főnév: fehér (szín); fehér bőrű ember ige: fehérít; kifehérít; fehérré tesz; meszel; kimeszel; tisztára mos; üresen hagy sort; fehérré válik; megfehéredik; megőszül

who /huː/ névmás: ki? kik? kit? kiket?; aki, akik (kiegészítés); akit, akiket (utalás)

whole /həʊl/ melléknév: egész, teljes; ép, sértetlen; egészséges főnév: az egész; vminek az egésze; egység határozószó: egészben, egyben

whom /huːm/ névmás: akit; akiket; akinek; akiknek

whose /huːz/ determináns, névmás: kinek a ...? kié?; kiknek a ...? kiké?; akinek/aminek az ...; akiknek/amiknek az ...

why /wʌɪ/ határozószó: miért; mi okból; minek?; miért ne/nem (tagadó értelmű mondatban) (javaslat, egyetértés); (az) amiért (utalás okra); ezért, emiatt, ezokból indulatszó: no de, nahát (meglepetés, méltatlankodás kifejezése); nocsak; nini, nézd csak; no, nos (válasz nyomatékosítása); hát, jó főnév: a miértje vminek

wide /wʌɪd/ melléknév: széles; nagy kiterjedésű; tág; bő; széleskörű határozószó: messze; messzire; távol; szélesen; szélesre

wife /wʌɪf/ főnév: feleség; hitves; asszony

will módbeli segédige1: /wɪl/ fog (segédige a jövő idő képzéséhez); fog (szándék, elhatározás kifejezése); (elkerülhetetlen dolgok kifejezése); lesz szíves ...? (kérés kifejezése); óhajt, kíván (kívánság, beleegyezés, hajlandóság kifejezése); (képesség, kapacitás kifejezése); (tagadó alakban nem akarás/vmire képtelenség kifejezése); (szokásos viselkedés kifejezése); (hangsúlyosan egy szokáson bosszankodás kifejezése); (jelenre vonatkozó valószínűség/várakozás kifejezése) főnév2: /wɪl/ akarat; akaraterő, tetterő; akarás; szándék, kívánság; végrendelet ige2: /wɪl/ akar, kíván óhajt vmit; akar vmit vkitől; örökül hagy vmit vkire; végrendelkezik vhogy

win /wɪn/ ige: nyer; megnyer; szerez; elnyer; győz főnév: győzelem; nyeremény

winner /ˈwɪnə/ főnév: nyerő; nyertes; győztes; elsőnek befutott ló; ütőkártya; nagy siker; bombasiker; kasszadarab; szerző; kenyérkereső; jó dolog; remek dolog; remek személy; nagy szám; menő manó

wish /wɪʃ/ ige: vágyik vmire, áhít, szeretne vmit; kíván (vkinek szerencsét/boldogságot); akar, óhajt (tenni vmit); szeretné hogy megtörténjen vmi/tegyenek vmit; akar/szeretne vkitől vmit (hogy megtegyen vmit); (nem) kíván vkinek vmit (kellemetlen dolgot) főnév: kívánság, óhaj, vágy; kívánás, óhajtás, vágyás; jókívánság (vkinek); kívánalom, kívánt/óhajtott dolog

with /wɪð/ elöljárószó: -val, -vel (vkinek/vminek a társaságában); -val, -vel (hozzá tartozik/tartalmaz); -nál, -nél (visel/hordoz); -val, -vel (vmilyen eszközzel); -val, -vel (vmilyen anyaggal) (megtölt, beborít, stb.); ellen, ellenére (szembenállás/küzdelem); (vmilyen módon/hozzáállással); (vkire tartózóan) (kötelesség/felelősség); vkivel/vmivel kapcsolatban; vminek a hatása alatt; -tól, -től, vminek okán, vmitől; vkinél/vminél alkalmazásban; vminek a szolgáltatásait használva; vmivel egyező irányban; vmitől elválasztva/eltávolítva

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü