Top 1000 / 10.2 lista

Top 1000: 10.2 lista

Előző Következő

turn /təːn/ ige: forgat, megforgat; fordul, forog; (bukfencet, cigánykereket) vet; kificamít, kifordít; fordít, megfordít; megfordul; elfordít; fordít vmerre (irányt változtat); fordul vmerre; kanyarodik; fordít, lapoz; hajt, felhajt, hajtogat (gallért, stb); eltompít (élet); válik, lesz vmilyenné; változik, alakul vmivé; változtat, alakít vmivé; alkalmaz vmit vmire; tesz vmit vmivé; vmilyen helyre/állapotba juttat/hoz; (vmilyen kort/időt) elkerül; (levél ősszel) színt vált; szédül, émelyeg, forog (gyomor); megsavanyodik (tej); vmi felé fordul, belekezd vmibe; rátér/tovább lép vmire (témára); fordul vmihez (információért, segítségért, stb.); folyamodik vmihez; esztergál, esztergályoz; alakít, megformál, kimunkál; (profitot/nyereséget) hoz főnév: forgás; forgatás; kanyar, forduló; tekercsmenet; fordulás; kanyarodás; fordulat, fejlemény, változás; forduló (év-, század-, stb.); elágazás, kereszteződés; (apály-dagály) fordulás; sorra kerülés, a sora vkinek; (rövid) szám, műsorszám; fellépés, szereplés; fellépő , szereplő; rövid séta/út; ijedség, sokk; (rövid) rosszullét, szédülés, émelygés; (értékpapír vételi és eladási) árkülönbség; árfolyamnyereség; cifrázat, ékesítés

two /tuː/ számnév: kettő; két; kettes

type /tʌɪp/ főnév: típus ige: gépel; tipizál

under /ˈʌndə/ elöljárószó: alatt, alá (hely); alatta (vmi takarja); (szintben) alatta, alá; (felület) alatt, alá; vmi alatt (rejtve); alatta (rangban); alatt (mennyiségben, fokban, korban, stb.); (irányítás, ellenőrzés, stb.) alatt; vkinek az uralkodása alatt; (nyomás, súly, stb.) alatt; vmi alapján, szerint, értelmében (törvény, előírás, stb.); (vmilyen besorolás/címszó/név) alatt; (egy operációs rendszer) alatt; (egy folyamat) alatt, közben; vmilyen állapotban/helyzetben/körülmények között; vmivel beültetve, bevetve (föld) határozószó: alatt, alá vminek; a víz alatt/alá; altatásban; öntudatlan állapotban

understand /ʌndəˈstand/ ige: ért; megért; felfog; értesül; hozzáért; hozzágondol

union /ˈjuːnjən/ főnév: szakszervezet; egyesítés; egyesülés; egybeolvadás; szövetség; unió; egybekelés; házasság; egyetértés; összhang; szegényház; összeforradás; összehegedés; összeillesztés; csőkötés

unit /ˈjuːnɪt/ főnév: egység; mértékegység; egyes szám; gépegység; egységnyi

until /ənˈtɪl/ elöljárószó, kötőszó: -ig, míg, amíg (idő); -ig (egy helyig); míg, amíg ... (nem)

up /ʌp/ határozószó: fel, felfelé (helyre); fenn, fent (helyen); fel, fenn (északon); fel (növelés/növekedés) (szint, intenzitás, hangerő, stb.); oda vkihez/vmihez; egy városba/városban; egy egyetemre/egyetemen; a megfelelő/befejezett állapotba; részekre, darabokra; teljesen; vége, befejezve; fel (jókedvre, jó hangulatra); fel, fenn, fent (ki/kint az ágyból) elöljárószó: fel vhova; fent/fenn vhol; vmi mentén; vmi mentén feljebb/tovább (út, folyó, stb.); egy helyen; el egy helyre melléknév: felfelé irányuló; felfelé menő/haladó; befejeződött, vége; felbontott, javítás alatt levő (út); (megfelelően) működő (számítástechnikai rendszer); jókedvű; lelkes, izgatott főnév: szerencsés/jó időszak/korszak ige: nekiindul, felkerekedik; emel, fokoz (szintet, mennyiséget); felemel vmit

upon /əˈpɒn/ elöljárószó: -on, -en, -ön; -ra, -re; -nál, -nél; -ról, -ről; -hoz, -hez, -höz (ld. 'on')

us /ʌs/ névmás: minket, bennünket; nekünk; magunkat, magunknak; engem, nekem

use ige: /juːz/ használ; igénybe vesz; alkalmaz; bánik vkivel vhogy; kihasznál vkit; felhasznál vkit vmire; nevet használ; használ, felhasznál/elhasznál vmennyit vmiből; használ, fogyaszt (kábítószert); szokott csinálni vmit, szokott lenni vmi; hozzászokott/hozzászokik vmihez; szeretne vmit, hasznát látná vminek főnév: /juːs/ használat; használás; felhasználás, alkalmazás; használati képesség (testrészeké/értelemé); használhatóság; haszon; hasznosság; haszonélvezet (földé); kábítószer-fogyasztás; egyházi szertartásrend, rítus

user /ˈjuːzə/ főnév: használó, felhasználó (terméké, gépé, szolgáltatásé, stb.)

usually /ˈjuːʒʊəli/ határozószó: általában

value /ˈvaljuː/ főnév: érték ige: értékel, becsül, felbecsül vmit (az árát megállapítja); értékel, megbecsül, tisztel

various /ˈvɛːrɪəs/ melléknév: különböző; különféle

vehicle /ˈviːɪk(ə)l/ főnév: jármű; hordozó közeg; közvetítő közeg; eszköz; vivőanyag

version /ˈvəːʃ(ə)n/ főnév: változat; verzió

very /ˈvɛri/ határozószó: nagyon; igen; egyértelműen, feltétel nélkül (felsőfokkal/own-al) melléknév: (pontosan/éppen) ugyanaz, ugyanez; igazi, valódi, valóságos; teljes(en), egész(en) (hangsúlyozás); maga a; maguk a

victory /ˈvɪkt(ə)ri/ főnév: győzelem; diadal

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü