Top 1000 / 10.1 lista

Top 1000: 10.1 lista

Előző Következő

to /tə/ elöljárószó: -ba, -be, -hoz, -hez, -höz, -ra, -re (egy helyre/eseményre); -hoz, -hez, -höz (relatív helyzet megadása); -ig (időpontig, állapotig, szintig); -ig (intervallum megadása); múlva (óra kifejezésekor); -nak, -nek, vki számára; valakinek a valakije (kapcsolat kifejezése); -hoz, -hez (vmihez rögzített, kapcsolt); -val, -vel, -nak, -nek (vkire/vmire vonatkozóan/hatóan); vmihez képest (összehasonlítva vmivel) főnévi igenév: -ni (az igével együtt főnévi igenevet képez); -ni (ok, rendeltetés kifejezése); vmit tenni (egy tagmondat ismétlése helyett) határozószó: be (csukóra)

today /təˈdeɪ/ határozószó: ma főnév: a ma, a jelen

together /təˈɡɛðə/ határozószó: együtt; közösen; egyidejűleg; egyszerre; egymás után; szakadatlanul; szüntelenül; megszakítás nélkül; összesen

too /tuː/ határozószó: túl; túlságosan; nagyon; is, szintén; amellett, azonkívül, azonfelül; ráadásul

top /tɒp/ főnév: tető, vmi felső része; vmi teteje/felső lapja; tető, kupak, fedő; legmagasabb rang/hely; a csúcsa vminek (átv.); felső, felsőrész, top (ruhadarab); növény föld feletti része melléknév: felső, legfelső; első, legelső, legjobb, legkülönb; legnagyobb mértékű/fokú, maximális; a másik végén levő (UK) (pl. úton) ige: meghalad, felülmúl, túlszárnyal (vmit/vkit); élen jár; vmit vmi tetejére tesz, rátesz; magasabb vkinél; felér a tetejére/csúcsára vminek; letetejez (zöldséget, gyümölcsöt); megöl határozószó: az élen (a legjobb, legfontosabb, stb. helyen)

total /ˈtəʊt(ə)l/ melléknév: összes; teljes; egész; abszolút; totális főnév: végösszeg; összeg ige: összegez; összead; rapityára tör; megver; összever; kikészít; hazavág; laposra ver; karambolozik; totálkárosra tör (autót)

towards /təˈwɔːdz/ elöljárószó: felé; irányában; közel; körül; tájban; tájt; vminek érdekében

town /taʊn/ főnév: város

track /trak/ főnév: nyom, lábnyom; keréknyom; nyomdok; csapás, ösvény; út, útsáv; út, útvonal, útirány; pálya, versenypálya; (vasúti) vágány/pálya/pályatest; sín, sínpár; hernyótalp; futófelület (abroncsé); nyomtáv, keréktávolság; szám, zeneszám (CD-n, stb.) ige: nyomon követ; kinyomoz; kikövetkeztet; vontat (partról hajót); nyomokat hagy (US); követőfelvételt készít (kamerával)

trade /treɪd/ főnév: mesterség; kereskedelem; ipar; foglalkozás; szakma; forgalom ige: kereskedik; üzletet köt; rendszeresen vásárol

traditional /trəˈdɪʃ(ə)n(ə)l/ melléknév: hagyományos

train /treɪn/ ige: tanít, oktat; edz, treníroz; gyakorlatoztat, kiképez (katonát); felfuttat (növényt); nevel (bokrot); irányít (vmire fegyvert, stb.); gyakorlatozik, tréningezik, edz főnév: vonat; uszály (női ruhán, stb.); kíséret; vonatosztály; sor, sorozat

training /ˈtreɪnɪŋ/ főnév: képzés; kiképzés; nevelés; oktatás; begyakoroltatás; trenírozás; gyakorlat; edzés; idomítás; alakra nevelés; felfuttatás; oldalirányú célzás; löveg megfordítása

travel /ˈtrav(ə)l/ ige: utazik; jár; megy; terjed; beutazik; bejár; megtesz főnév: utazás; járás; menet

treat /triːt/ ige: kezel; bánik vkivel; feldolgoz (témát) főnév: élvezet; vendégség; mulatság; ritka élvezet

treatment /ˈtriːtm(ə)nt/ főnév: kezelés; bánásmód; eljárás

tree /triː/ főnév: (élő) fa; (magas) bokor, cserje; fa tartó/gerenda, támfa; keresztfa; akasztófa, bitófa; fa/elágazó szerkezet; fa diagram ige: fára felzavar/kerget (vadat); sarokba szorít, kínos/nehéz helyzetbe hoz; fás, fával borított (terület)

trial /ˈtrʌɪəl/ főnév: próba-; megpróbáltatás; vizsgálat; kihallgatás; bírósági tárgyalás

true /truː/ melléknév: igaz; igazságnak/valóságnak megfelelő; valódi, eredeti; igazi, valóságos; pontos, helyes; tiszta (énekhang); jól beállított, szintben levő; hű, hűséges, állhatatos, lojális; hiteles, szabályos, szabályszerű; becsületes, őszinte határozószó: igazán, valóban; őszintén; helyesen; szabályosan ige: beállít, beszabályoz

try /trʌɪ/ ige: megpróbál; kipróbál; próbálkozik vmivel, megkísérel vmit, kísérletet tesz vmire; versenyez vmiért/bekerülésért (pl. csapatba); próbára tesz (türelmet, stb.); bíróság elé állít; kihallgat; bűnvádi eljárást lefolytat; simára gyalul; rektifikál (zsírt, olajat, stb.) főnév: próba, próbálkozás; kísérlet; kipróbálás; hárompontos gól/kísérlet (rögbiben)

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü