Top 1000 / 1.5 lista

Top 1000: 1.5 lista

Előző Következő

away /əˈweɪ/ határozószó: el; messzire; távolra; -ra, -re, vmilyen távol/messze vmitől; -ra, -re, vmilyen messze időben; lefelé; el, félre (a figyelem középpontjából); idegenben (sportmérkőzés); el (a helyére); el (eltűnve, elfogyva); folyamatosan; folytonosan; állhatatosan melléknév: idegenben történő (sportmérkőzés); vendég- (sport) (-csapat, -szurkoló, stb.) főnév: idegenben történő mérkőzés (sport); idegenben elért győzelem (sport)

back /bak/ főnév: hát (testrész); hátgerinc; törzs (hajóé, repülőé); ruha háta; hátoldal, hátlap; hátulsó rész, hátulja vminek; fonákja, visszája; háttámla; hátvéd (sport) határozószó: hátra, hátrafelé, visszafelé; hátra (hajolva); hátra, el (vmitől); mögött; (vmenyivel) mögött, lemaradva (sport); vissza (egy helyzetbe/állapotba); vissza (előző helyre); újra divatban; ezelőtt, régen; ezelőttre, régre; vissza (válasz, reagálás) ige: támogat, pártfogol; háttértámogatást nyújt; fogad vkire/vmire; hátfallal ellát; hátsó felet beburkol; hátrál, farol, visszafelé hajt; háttal van vminek (épület); mögötte/a hátsó részénél fekszik; kísér (énekest, zenészt) melléknév: hátsó, hátulsó, hátul levő; távol eső, mellék (pl. út); régi; hátralékos; hátramenő, visszafelé irányuló; hátul képzett (hang)

bad /bad/ melléknév: rossz; gonosz; hibás; kellemetlen; beteg; beteges; erkölcsileg rossz; minőségileg rossz; helytelen; alkalmatlan; nem megfelelő; behajthatatlan; súlyos; szerencsétlen; csúnya

ball főnév1: /bɔːl/ labda; golyó; gömb; gombolyag; herék, tök ige1: /bɔːl/ felgombolyít; összecsomósodik

band főnév1: /band/ szalag; pánt; kötés; gyűrű, jegygyűrű; lábgyűrű (madáron); hajtószalag, hajtószíj, heveder; paszomány, (papi) gallér; csík; sáv; zárvány, vékony kőzetréteg; értéksáv; hullámsáv; képesség sáv (tanulóké); kötelék, béklyó ige1: /band/ összeköt; szalagot köt (vmire); összegyűrűz; meggyűrűz (madarat); színes csíkokkal/szalagokkal megjelöl; sávokba sorol; képesség alapján sávokba sorol (tanulókat) főnév2: /band/ csapat, csoport, banda; zenekar; tánczenekar; fúvós zenekar; nyáj, horda ige2: /band/ csoportosul, összeáll; összefog, szövetkezik

bank főnév1: /baŋk/ part, folyópart, tópart; töltés, torlasz, (föld-, hó-, stb.) -hányás; töltésoldal; zátony, homokzátony, sziklazátony; homokpadka; dőlés, döntés (megdöntött pályaív) (úton, versenypályán, stb.); oldalra dőlés, bedőlés (repülőé forduláskor); sor, blokk (hasonló dolgoké, pl. elektromos eszközöké); evezősor; biliárdasztal párnázott része ige1: /baŋk/ felhalmoz, feltornyoz; felpúpoz; felhalmozódik, feltornyosul; felpúpozódik; felpúpoz, jól megrak (tüzet); körberak, szegélyez vmivel; körülgátol, (töltéssel) körülfog; (fordulóban) bedől, bedönt (repülőt, járművet); megdönt, bedönt (utat, versenypályát); emelkedőhöz többleterőt nyújt (mozdony) (vasúton); kifog, partra fog (horgász halat); mandinerre játszik (pl. billiárdban) főnév2: /baŋk/ bank, pénzintézet; tartalékkészlet, -bank; gyűjtőhely, begyűjtőhely (újrahasznosítandó dolgoknak); bank (kártyában, társasjátékban); a bankos (kártyában, társasjátékban) ige2: /baŋk/ bankba tesz, letétbe tesz (pénzt); bankban tart (pénzt); számlája van, számlát vezettet (egy banknál); pénzt nyer, pénzhez jut; készletez, tartalékol (vért, szövetet, stb.)

bar /bɑː/ főnév: korlát; keresztfa; rúd, fémrúd; sorompó; akadály, gát; vádlottak padja, törvényszék; csík, sáv (rangjelzés); italmérés, ivó, söntés; (italmérő) pult; bár; zátony; ütem, taktus ige: elzár, lezár; gátol, akadályoz, megakadályoz; helytelenít; tiltakozik (vmi ellen); vonalaz, megvonalaz

base főnév1: /beɪs/ alap; alapzat; alaplap; támpont; támaszpont; kiindulópont; bázis; lúg; szótő; alapszó ige1: /beɪs/ alapoz; alapít melléknév2: /beɪs/ alap-; közönséges; aljas; hitvány; hamis; hamisított

basis /ˈbeɪsɪs/ főnév: alap

battle /ˈbat(ə)l/ főnév: csata; harc; ütközet ige: harcol vkivel; megharcol vmivel; megküzd vmivel; küzd; harcol; viaskodik; hadakozik; verseng

be /biː/ ige: van, létezik; valaki/valami valahol van; vmikor sorra kerül, történik; vmilyen állapotban/helyen marad; eljár vhova, vhova jár; járt/volt vki vhol (perfect igeidőkben); (minőség, állapot, szerep, stb. kifejezése) (kötőigeként); vmennyibe kerül; vmennyit kitesz; vmit jelent/jelez; vmiből áll, vmit alkot; mond segédige: (segédige a folyamatos igeidők képzéséhez) (continuous); (segédige a passzív képzéséhez) (a múlt idejű melléknévi igenévvel együtt); (esedékes, be fog következni); (kötelesség/szükségszerűség kifejezése); (lehetőség, eshetőség kifejezése); (feltevés kifejezése); (befejezett igeidők képzése a tárgyatlan igék múlt idejű melléknévi igenevével együtt)

beat /biːt/ ige: üt, megüt; ver, megver; porrá tör; megver, legyőz; dobog (szív); kopogtat főnév: ütés; verés, szívverés, dobbanás; ütem, ritmus; őrjárat, körjárat

because /bɪˈkɒz/ kötőszó: mert, mivel

become /bɪˈkʌm/ ige: válik vmivé; lesz vmivé; történik vkivel vmi (kérdésben); jól áll vkinek, illik vkihez (ruha); megfelelő vkinek; kedvére van vkinek

before /bɪˈfɔː/ elöljárószó, kötőszó, határozószó: előtt, megelőzően (időben); vmi/vki előtt (hely); előtt (hallgatóság, közönség, stb. előtt); vmi előtt (preferencia); inkább minthogy/semhogy

begin /bɪˈɡɪn/ ige: kezd, elkezd, megkezd vmit; kezdődik, elkezdődik, megkezdődik; kezd vmiként; kezdődik vmivel; hozzáfog vminek; kezd (beszédet); kezdődik vminél (ár, költség); lehetetlen, képtelenség (vmit megtenni) (tagadásban)

behaviour /bɪˈheɪvjə/ főnév: viselkedés; magatartás; viselkedésmód; magaviselet

behind /bɪˈhʌɪnd/ elöljárószó: mögött; mögé; hátul határozószó: hátul, hátra; elmaradva, lemaradva főnév: hátulsó rész; ülep

believe /bɪˈliːv/ ige: hisz, elhisz (vmit); hisz vkinek; hisz (vallásosan); hisz vkiről vmit (hogy képes vmire); hisz, gondol, vél, feltételez (vmit vhogy)

benefit /ˈbɛnɪfɪt/ főnév: előny; haszon; juttatás; segély; jótékonysági rendezvény ige: hasznát látja, hasznot húz vmiből; javára szolgál; hasznára van, kedvez; jót tesz, használ

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü