Top 1000 / 1.4 lista

Top 1000: 1.4 lista

Előző Következő

arrive /əˈrʌɪv/ ige: megérkezik

art /ɑːt/ főnév: művészet; rajzóra; művészeti; művészi; mű-; furfang; mesterkedés; csel; ügyesség; tudomány; tehetség; készség; rajz; illusztráció

article /ˈɑːtɪk(ə)l/ főnév: cikk; újságcikk; ágazat (hité)

artist /ˈɑːtɪst/ főnév: művész; festőművész

as határozószó1: /az/ olyan ... mint, annyira ... mint (hasonlítás); mennyiség hangsúlyozása; mint mindig kötőszó1: /az/ ahogy, amint (éppen), mialatt, miközben; úgy ahogy, ahogyan, mint ahogy (azon a módon); mivel, mert, minthogy, mivelhogy (ok megadása); bár, habár, noha; annak ellenére(,) hogy ...; még ha ... is; amint ..., mint ahogy ... (információ/megjegyzés hozzáfűzése) elöljárószó1: /az/ vmiként, mint vmi (állás, munka); vmiként, mint vmi (használ, tekint, stb.); valamiként, valakiként (látszik, viselkedik, stb.); valamiként, vminek az ideje alatt (gyerekként, felnőttként, stb.) főnév2: /as/ római rézpénz

ask /ɑːsk/ ige: kérdez; megkérdez; kérdezősködik; érdeklődik vki hogyléte felől; kér vmit; megkér, felkér vmire; engedélyt kér vmire; beszélgetni akar vkivel; vmilyen árat kér; elvár, igényel, követel vkitől; szükséges, szükségeltetik; meghív vkit; hív vkit (csatlakozni vkihez/vmihez); randevúra hív főnév: kínálati ár (értékpapíroké); igénybevétel, követelmény, kívánalom

associate ige: /əˈsəʊʃɪeɪt/ társít; összekapcsol; asszociál; társul; szövetkezik; egyesül; érintkezik; barátkozik vkivel főnév: /əˈsəʊʃɪət/ társ; tag; munkatárs melléknév: /əˈsəʊʃɪət/ társ-; tag-; kisegítő-

assume /əˈsjuːm/ ige: elfogad; feltételez, feltesz; magára vállal/vesz; vállal; átvesz (vezetést, stb.); felvesz, felölt (magatartást, nevet, stb.); tettet; színlel

at /at/ elöljárószó: -on, -en, -ön, -ban, -ben, -nál, -nél (hely, helyzet); (az @ jel kiejtése az e-mail címekben); -kor (időpont); (egy időtartam megjejölése); (egy iskolában/munkában töltött időszak megjelölése); -on, -en, -ön (vmilyen áron/sebességen/hőmérsékleten, stb.); (életkor megjelölése); -ban, -ben (vmilyen állapot kifejezése); (vmiben való jártasság/képesség kifejezése); -ra, -re (gondolat/cselekvés tárgyának kifejezése); -ra, -re (cél, irány megjelölése)

attack /əˈtak/ ige: megtámad; támad főnév: támadás; roham; megtámadás; maratás; kimarás; korrózió; vegyi támadás; fogás; elhasználódás

attempt /əˈtɛm(p)t/ ige: megkísérel; megpróbál főnév: kísérlet; merénylet

attend /əˈtɛnd/ ige: látogat; hallgat, meghallgat; megnéz (előadást); részt vesz vmin; jelen van vhol; ápol, gondoz, kezel, ellát (beteget); vigyáz vkire; figyel

attention /əˈtɛnʃ(ə)n/ főnév: figyelem; vigyázat; gond; figyelmesség; udvariasság; gondozás; kezelés; karbantartás

audience /ˈɔːdɪəns/ főnév: hallgatóság; közönség

author /ˈɔːθə/ főnév: szerző, író; könyvíró; egy szerző könyvei; megalkotó, megteremtő; ötletgazda ige: (írásművet) ír, szerez; kezdeményez, alkot vmit, értelmi szerzője vminek

authority /ɔːˈθɒrɪti/ főnév: hatóság; hatalom; tekintély; fennhatóság; szaktekintély; szakértő; forrásmű; meghatalmazás; felhatalmazás; engedély

available /əˈveɪləb(ə)l/ melléknév: elérhető; rendelkezésre álló; kapható; megszerezhető; beszerezhető; felhasználható; igénybe vehető; érvényes

average /ˈav(ə)rɪdʒ/ főnév: átlagérték; számtani közép; számtani középarányos; számtani középérték melléknév: átlagos; közepes ige: átlagol

avoid /əˈvɔɪd/ ige: elkerül; kitér vmi elől

award /əˈwɔːd/ ige: ítél; odaítél; megítél; adományoz főnév: ítélet; döntés; díj; pályadíj; jutalom; diploma; oklevél

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü