Top 1000 / 1.3 lista

Top 1000: 1.3 lista

Előző Következő

amount /əˈmaʊnt/ főnév: összeg; mennyiség ige: összeget elér

analysis /əˈnalɪsɪs/ főnév: elemzés; analízis; vegyi összetétel; felsőbb mennyiségtan

and /ənd/ kötőszó: és (kötőszó); és, egyre csak (szóismétlés között, hangsúlyozás); és (utána következően); és, meg (számok kifejezése és összeadás); és (megjegyzés hozzáfűzése/közbevetés/új téma felvetése); és (néhány ige után 'to' helyett) (szándék)

animal /ˈanɪm(ə)l/ főnév: állat; élőlény melléknév: állati; állat-

announce /əˈnaʊns/ ige: bejelent; kihirdet; közöl; bemond; meghirdet

another /əˈnʌðə/ determináns, névmás: egy további, még egy; egy másik; egy második, egy újabb

answer /ˈɑːnsə/ főnév: válasz; felelet; megoldás (feladaté); megoldás; válaszbeszéd; védekezés; visszavágás; riposzt ige: válaszol; felel; megválaszol; megfelel vminek; működik; reagál; reflektál; válaszol vkinek; felel vkinek; kifizetődik; érdemes

any /ˈɛni/ determináns, névmás: valami, valamelyik (tagadva semmi, semelyik); bárki; akármelyik, bármelyik határozószó: vmivel, valamennyire, egyáltalán (tagadva: semmivel sem); egyáltalán (nem)

anyone /ˈɛnɪwʌn/ névmás: valaki (kérdésekben, tagadó mondatokban); bárki, akárki

anything /ˈɛnɪθɪŋ/ névmás: valami (kérdés/tagadás) (tagadva: semmi); bármi, akármi

appeal /əˈpiːl/ ige: fellebbez; könyörög; folyamodik; fordul; felhívást intéz főnév: fellebbezés; vonzerő; varázs; kérés; felhívás; folyamodás; fellebbvitel; fordulás; esdeklés; könyörgés; csáb

appear /əˈpɪə/ ige: feltűnik; megjelenik; mutatkozik

application /aplɪˈkeɪʃ(ə)n/ főnév: alkalmazás; felhasználás; használat; kérvény; kérvényezés; folyamodvány; kérelem; pályázat; szorgalom, igyekezet

apply /əˈplʌɪ/ ige: alkalmaz; vonatkozik; használ; felhasznál; fordít; ráilleszt; ráerősít; ráhelyez; felrak; felhord; érvényes; felvisz

approach /əˈprəʊtʃ/ ige: megközelít; közeledik; közelít főnév: megközelítés; felfogás; szemléletmód; közeledés; beállítás; hozzáállás; bekötőút; közelítés; feljáró; odavezető út; szemlélet

area /ˈɛːrɪə/ főnév: terület; térség, övezet, körzet, sáv; telek; büntetőterület (röv.); felület, terület (méret); (tudományos, kutatási, stb.) terület, részterület; lejáró (pl. pincébe)

argue /ˈɑːɡjuː/ ige: megvitat; vitatkozik; érvel

argument /ˈɑːɡjʊm(ə)nt/ főnév: érvelés; okoskodás; szóváltás; érv; vita

arm főnév1: /ɑːm/ kar; ruhaujj; folyóág; elágazás; ág; ágazat; fegyvernem ige2: /ɑːm/ felfegyverez; fegyverkezik; felszerel; felszerelkezik; kiélesít, aktivál (gyújtószerkezetet)

around /əˈraʊnd/ határozószó: körülötte; körbe, körben (elhelyezkedve); körbe, vissza (az ellenkező irányba); körös-körül, mindenfelé; össze-vissza (céltalanul, rendszertelenül); itt-ott, helyenként; vmi környékén; jelen van (létezik/elérhető/megszerezhető/használatban van, stb.); körül, körülbelül elöljárószó: körös-körül, minden oldalon; (egy gócpont/központi elem) körül (átv.); vhol körös-körül, mindenfelé; körös-köré, mindenhova; vmi körül, körvonalban; vmi köré (körbefogva, átkarolva)

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü