Top 1000 / 1.2 lista

Top 1000: 1.2 lista

Előző Következő

after /ˈɑːftə/ elöljárószó: után, utána, azután; azt követően; vki/vmi után/mögött; vki/vmi után (keresés/üldözés); után (sorrendben, fontosságban); vki/vmi után (elnevezve); vki/vmi után (vkit utánozva) kötőszó, határozószó: miután; azután hogy; azt követően melléknév: későbbi; a tathoz/hajó farához közelebbi

again /əˈɡɛn/ határozószó: újra, újból, ismét; újfent, megint; vissza-; ezenkívül, ezenfelül; egyébként, továbbá, ezután

against /əˈɡɛnst/ elöljárószó: ellen, szemben; ellen (versenyben, perben, stb.); vmi ellen, vmire felkészülve, készülődve, készenlétben; vmi ellenében, fejében, valamiért; ellen, szemben, ellentétben, vmihez hasonlítva; (vmi háttér) ellenében, előtt; neki- (támasztva) (pl. falnak)

age /eɪdʒ/ főnév: kor; életkor ige: öregszik; öregít; érlel

ago /əˈɡəʊ/ határozószó: előtt; ezelőtt

agree /əˈɡriː/ ige: egyetért; megegyezik; megállapodik; egyezséget köt; egyezik; összhangban áll; megfelel; kijön vkivel; egyeztet

agreement /əˈɡriːm(ə)nt/ főnév: megállapodás; megegyezés; egyezmény; egyeztetés

aim /eɪm/ ige: céloz; megcéloz; célba vesz; ráirányít; irányoz; célpontra irányít; törekszik; igyekszik főnév: cél; célzás; szándék; célkitűzés

air /ɛː/ főnév: levegő, lég; lég-; arckifejezés; viselkedés; dal, dallam, ária ige: szellőztet; szárít; kimond; fitogtat

album /ˈalbəm/ főnév: album; nagylemez

all /ɔːl/ determináns, névmás: mind, minden, mindannyian; az összes, mind, az egész; egész (időtartam); bármiféle; minden lehetséges; az egyetlen dolog, mindössze (hangsúlyozás); minden (általánosságban) határozószó: teljesen; mind (játékban egyenlő pont)

allow /əˈlaʊ/ ige: enged, megenged, hagy vmit; beenged vhova; enged vhova/vmerre; engedélyez; engedélyt ad vmire, hozzájárul vmihez; időt/lehetőséget ad vmire; lehetővé tesz vmit; teret ad vminek; gondoskodik vmiről; figyelembe/számításba vesz vmit, tekintettel van vmire; nyújt, biztosít vmit; hagy, szán vmit/vmennyit vmire/vkire; elismer, elfogad; vmilyen véleményen van; állít vmit

almost /ˈɔːlməʊst/ határozószó: majdnem

alone /əˈləʊn/ melléknév, határozószó: egyedül; csak; csakis; kizárólag

along /əˈlɒŋ/ elöljárószó, határozószó: végig vmin (hosszában haladva); vmi mentén (sorban elhelyezkedve); vmi mellett (egy adott helyen egy útnál, folyónál, stb.)

already /ɔːlˈrɛdi/ határozószó: már (vmikor ezelőtt); már, máris (meglepően hamar/korán); már (türelmetlenség kifejezése)

also /ˈɔːlsəʊ/ határozószó: is; szintén; nemkülönben; ugyancsak; szintúgy; ezenfelül

although /ɔːlˈðəʊ/ kötőszó: de, bár, habár; noha, jóllehet

always /ˈɔːlweɪz/ határozószó: mindig; folyton; folytonosan; állandóan; örökké, mindörökké; örökösen; (még) mindig (végső megoldásként)

among /əˈmʌŋ/ elöljárószó: között; közé

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü