Top 1000 / 1.1 lista

Top 1000: 1.1 lista

Előző Következő

a /ə/ determináns: egy (határozatlan névelő); egy (egy egység, főleg étel és ital esetén); egy (bármelyik, mind); egy (mennyiségek megadásakor, pl. egypár, egy darab, stb.); egy vmi (csoport, típus, osztály, stb. megadása); egy (megadott időszakonként); egy (a tört rész, hányad és a mértékegységet jelentő szó között)

ability /əˈbɪlɪti/ főnév: képesség; tehetség

able /ˈeɪb(ə)l/ melléknév: képes; alkalmas; ügyes; tehetséges; rátermett

about /əˈbaʊt/ elöljárószó: -ról, -ről (vkivel/vmivel kapcsolatban, vkit/vmit érintően); körül (vhol); mindenfelé, körös-körül határozószó: körül vhol; mindenfelé, körös-körül; körülbelül

above /əˈbʌv/ elöljárószó: felett, felül, fent; fölé; (egyik oldalán) fölé magasodva; magasabb szinten; rangban/fokban felette; státuszban/értékben felette; fölé, vmi mást előnyben részesítve; magasabb hangon/hangerővel; több mint határozószó: felett, felül, fent; rangban/fokban felette; több mint; fentebb, fentiekben (említve/az oldalon)

accept /əkˈsɛpt/ ige: elfogad

access /ˈaksɛs/ főnév: hozzáférés; bemenet, megközelítés; megközelíthetőség (egy helyre eljutás/bejutás módja); hozzáférési lehetőség; hozzáférhetőség (jog); láthatás (gyereké); érzelemkitörés, rátörés ige: hozzáfér; elér (pl. információt az interneten)

account /əˈkaʊnt/ főnév: számla, elszámolás; elszámolási kötelezettség; beszámolás; beszámoló, jelentés; haszon; előny; fontosság ige: tart vminek; tekint vminek; gondol vminek

achieve /əˈtʃiːv/ ige: elér; véghezvisz; teljesít; megvalósít; kivív

across /əˈkrɒs/ elöljárószó, határozószó: a túloldalán vminek, a túlsó/szemközti oldalán vminek; odaát

act /akt/ ige: cselekszik; vminek megfelelően cselekszik; vmi érdekében cselekszik; képvisel vkit/vmit; vmilyen indíttatásból cselekszik; viselkedik vhogy, (úgy) tesz/csinál (mint); vmire/vmiként szolgál; hat vmire; vmilyen hatása van; szerepel (filmben, színdarabban, stb.); játszik, alakít (szerepet); megjátszik vmit; színlel, tettet vmit; eljátszik (történetet) főnév: tett; cselekedet; színlelés, tettetés; megjátszás; törvény; igazolás, igazoló dokumentum; határozat; felvonás (színház); előadás; előadócsoport

action /ˈakʃ(ə)n/ főnév: tett, cselekedet; eljárás; cselekvés, ténykedés; működés; hatás; cselekmény (színdarabé); mozgás, járás (lóé); kereset, per; csata, ütközet; mechanika (zongoráé); szerkezet, óramű ige: perel vkit; beperel vkit; perbe fog vkit; peres eljárást indít vki ellen

activity /akˈtɪvɪti/ főnév: tevékenység; ténykedés; aktivitás; elfoglaltság

actually /ˈaktʃʊəli/ határozószó: valójában

add /ad/ ige: összead; hozzáad; hozzátesz; hozzájárul; összeköt; egybevet; emel; hozzátold; szaporodik; hozzájön

address /əˈdrɛs/ főnév: cím; címzés; előadás; beszéd; ügyesség; viselkedés; modor ige: megszólít; címez; ír; küld; irányít; beszédet intéz; beszél; beszédet mond; üdvözöl; szólít

administration /ədmɪnɪˈstreɪʃ(ə)n/ főnév: igazgatás; közigazgatás; ügyintézés; adminisztráció; kormányzás; kormány; kormányzat; államapparátus; kabinet; nyújtás; adás; beadás

admit /ədˈmɪt/ ige: megenged; befogad; bevall; bebocsát; felvesz; elismer; beismer

adult /ˈadʌlt/ főnév: felnőtt melléknév: felnőtt, felnőtteknek való/szóló; felnőtt (befejezte a növekedést)

affect /əˈfɛkt/ ige: befolyásol; színlel; tettet; érint; hat; hatással van vmire

*Az 1000 leggyakoribb angol szó.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü