set jelentése

Set jelentése. Set magyarul. Set jelentése magyarul, set magyar fordítás.

set1 jelentése

/sɛt/

set1 ige pt: set pp: set (sets, setting)

1set tesz, letesz
helyez, elhelyez
elhelyezkedik (be set)
elhelyez (korba, környezetbe) (történetet, filmet)
kirak (drágakővel), foglalatba tesz
kiszed (vmilyen betűformával) (nyomd.)
megterít (asztalt)
megzenésít (set sth to)
tyúkot ültet
vet (magot), elültet (növényt)
vitorlát bont/felvon (vitorl.)
2set vmilyen állapotba juttat
vmilyen helyzetet/állapotot okoz/előidéz
vmilyen cselekvést elindít, vmire késztet
utasít vkit
feladatot ad/kitűz
(példát) teremt
(rekordot) állít
(időpontot) kitűz
megszab (árat, korlátot, stb.)
3set beállít (berendezést, készüléket, órát/ébresztőt, stb.)
igazít, megigazít
4set megszilárdul, összeáll, megalvad
megkeményedik, megköt
berak, becsavar (hajat szárításhoz)
összeforr (törött csont)
megmerevedeik (arc)
5set lemegy, lenyugszik (égitest)
6set beáll (egy irányba/fázisba) (apály, dagály, áramlás)
7set (tüzet) okoz, felgyújt vmit (US)
8set kötődik, megköt (gyümölcs)
termést hoz
9set ül (nyelvj.)

Lásd még: sett

set1 jelentése – kifejezések:

set one's heart/hopes on

nagyon akar/szeretne vmit, nagyon vágyik vmire

set sail

vitorlát felhúz/bont

elhajózik, (hajóval) útnak indul

set one's teeth

összeszorítja a fogát

elszánttá, határozottá válik

set the wheels in motion

nekikezd vminek, hozzáfog vmihez

set1 jelentése – többszavas igék:

set about sb (GB) (informális, régies)

megtámad vkit

set about sth

nekikezd vminek, hozzáfog vmihez

set sb against sb

ellene hangol vkit, uszít vki ellen

set sth (off) against sth

1összehasonlít/szembeállít vmt vmvel
2költségként leír vmit (az adóból)

set sth ↔ apart (for sth)

(vmilyen célra) fenntart vmit

set sb/sth apart (from sb/sth)

megkülönböztet vkit/vmit (vkitől/vmitől)

set sth ↔ aside

1félretesz (maga mellé tesz)
2félretesz, tartalékol
3félretesz, figyelmen kívül hagy
4elutasít, hatályon kívül helyez (jog)

set sth back (from sth)

vmilyen távolságra elhelyez (vmitől) (épületet)

set sb back sth (informális)

kerül vkinek vmibe (vmennyi pénzbe)

set sth/sb ↔ back

késleltet, hátráltat vkit/vmit

set sb ↔ down (GB)

letesz vkit (busz, vonat, stb.)

set sth ↔ down

1leír, lejegyez, feljegyez, írásba foglal
2meghatároz, megszab vmit (szabályt, elvet, stb.)

set forth (irodalmi)

elindul, elutazik, útnak indul

set sth ↔ forth (formális)

kijelent

kifejt

előad, előterjeszt

set in

kezdődik, beáll (eső, rossz idő, stb.)

set sth in/into sth

besüllyeszt, beilleszt, odarögzít (falhoz, stb.)

set sb off (doing sth)

vmit kivált vkiből (nevetést, sírást, stb.)

set off

elindul, útnak indul (utazásra)

set sth ↔ off

1felrobbant vmit, elsüt vmit
2működésbe hoz (riasztót)
3elindít, előidéz, kivált vmit
4kiemel vmit, észrevehetőbbé/vonzóbbá tesz vmit

set on/upon sb

rátámad vkire

set sb/sth ↔ on sb

ráuszít vkire

set out

1elindul, útnak indul
2nekilát, nekikezd vminek
belekezd, belevág vmibe
hozzáfog vmihez
elhatározza magát vmire

set sth ↔ out

1(szépen) elrendez, bemutat (vmit)
2kidolgoz, rendszerbe foglal, részletez vmit

set (yourself) up (as sb)

vmilyen vállalkozást indít

set sb ↔ up

1pénzt ad/biztosít vkinek vmire, pénzzel ellát vkit
2erőt ad, feltölt vkit (erővel, energiával), helyrehoz
3kelepcébe csal

set sth ↔ up

1felépít, felállít vmit
tesz, állít, emel vmit vhova (szobrot, gépet, sátrat, stb.)
2beállít, felállít, beszerel (gépet, berendezést)
3megszervez vmit
4alapít, létrehoz, létesít
5elindít, előidéz, kivált vmit

set to

belevág vmibe, nekikezd vminek (régies, informális)

set – szócsalád:

* Set magyarul, set jelentése az angol webszótárban. Set jelentés gyakoriság.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü