Academic Word List / 9.3 lista

AWL: 9.3 lista

Előző Következő

preliminary /prɪˈlɪmɪn(ə)ri/ melléknév: előzetes; bevezető; előkészítő főnév: bevezetés; felvételi; felvételi vizsga

protocol /ˈprəʊtəkɒl/ főnév: protokoll

qualitative /ˈkwɒlɪtətɪv/ melléknév: minőségi

refine /rɪˈfʌɪn/ ige: finomít; tisztít; csiszol; palléroz

relax /rɪˈlaks/ ige: pihen; lazít; kikapcsolódik; megereszt; meglazít; elernyeszt; enyhít; pihentet; gyengül; elernyed; ellankad; alábbhagy; kipiheni magát

restrain /rɪˈstreɪn/ ige: visszatart; féken tart; fogva tart; korlátoz; megfékez

revolution /rɛvəˈluːʃ(ə)n/ főnév: forradalom; forgás; körforgás; keringés; fordulat; szabályos ismétlődés; gyökeres átalakulás

rigid /ˈrɪdʒɪd/ melléknév: merev; rideg; szigorú; hajthatatlan; szilárd; kimért

route /ruːt/ főnév: útvonal; útirány; járat; menetparancs ige: irányít; telepít

scenario /sɪˈnɑːrɪəʊ/ főnév: forgatókönyv; szcenárium; szövegkönyv

sphere /sfɪə/ főnév: gömb; golyó; szféra; kör; terület

subordinate ige: /səˈbɔːdɪneɪt/ alárendel

supplement főnév: /ˈsʌplɪm(ə)nt/ pótlás; kiegészítés; újságmelléklet; pótkötet; kiegészítő szög ige: /ˈsʌplɪmɛnt/ kiegészít; pótol

suspend /səˈspɛnd/ ige: felfüggeszt vkit (eltilt vmitől egy időre); felfüggeszt vmit (félbeszakít, megszakít vmit egy időre)

team /tiːm/ főnév: csapat; fogat; csoport; munkaközösség; brigád; legénység; sportcsapat ige: befog

temporary /ˈtɛmp(ə)rəri/ melléknév: ideiglenes; átmeneti

trigger /ˈtrɪɡə/ főnév: ravasz (lőfegyveré); kioldó, kioldógomb; indítóok, kiváltóok ige: beindít, elindít, megindít (készüléket); kivált, előidéz (eseményt, folyamatot)

unify /ˈjuːnɪfʌɪ/ ige: egyesít; egységesít

violate /ˈvʌɪəleɪt/ ige: megsért; áthág; megszeg; megszentségtelenít; erőszakot követ el (nőn); meggyaláz; megbecstelenít; megront; megerőszakol

vision /ˈvɪʒ(ə)n/ főnév: látomás; vízió; látás; látóképesség; látvány; előrelátás; éleslátás

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü