Academic Word List / 9.2 lista

AWL: 9.2 lista

Előző Következő

duration /djʊˈreɪʃ(ə)n/ főnév: tartam; időtartam

erode /ɪˈrəʊd/ ige: kimar; szétrág; kimos; elhord; erodál; megesz; koptat; szétmállaszt; kiváj; alámos; lemos; széthord; lepusztít; elkoptat

ethic /ˈɛθɪk/ főnév: etika

format /ˈfɔːmat/ főnév: alak; ívnagyság; formátum

found /faʊnd/ ige: alapít; létesít; alapoz; olvaszt; önt; életre hív; lerakja az alapját; támaszt; megolvaszt; felolvaszt; elolvaszt; kiönt; formába önt

inherent /ɪnˈhɪər(ə)nt/ melléknév: benne rejlő; vele járó

insight /ˈɪnsʌɪt/ főnév: bepillantás; éleselméjűség; éleslátás; ösztönös megérzés; intuíció

integral melléknév: /ˈɪntɪɡr(ə)l/ ép; egész; lényeges; nélkülözhetetlen; egész számú; integrál; szervesen hozzátartozó; egybeépített; összeépített; egységet alkotó; teljes

intermediate /ˌɪntəˈmiːdɪət/ melléknév: közbeeső; közbenső; közvetítő; középfokú; közbülső

manual /ˈmanjʊ(ə)l/ melléknév: kézi (fizikai/nem szellemi) (munka); kézi (kézzel végzett) főnév: kézikönyv

mature /məˈtʃʊə/ melléknév: felnőtt, érett; teljesen kifejlődött; érett, éretten viselkedő; megfontolt, meggondolt, átgondolt; középkorú (szépítve/finoman kifejezve); érett, leghaladóbb szakaszban levő; megérlelődött, fogyasztásra érett (sajt, bor, stb.); érett, tovább nem fejlődő (gazdaság, iparág, stb.); esedékes, lejárt (számla, kötvény, stb.) ige: felnő; teljesen kifejlődik; éretté válik (érzelmileg/gondolkodásban); (fogyasztásra) megérlelődik (bor, sajt, stb.); esedékessé/kifizethetővé válik, lejár (életbiztosítás, stb.)

mediate ige: /ˈmiːdɪeɪt/ közvetít; közbelép; közbenjár; összekapcsol; összekötő kapocsként szolgál; középső helyzetet foglal el

medium /ˈmiːdɪəm/ főnév: közeg; közvetítőeszköz melléknév: közepes (méret, mennyiség, minőség, stb.); közepesen átsütött (hússzelet)

military /ˈmɪlɪt(ə)ri/ melléknév: katonai; hadi főnév: hadsereg; katonaság

minimal /ˈmɪnɪm(ə)l/ melléknév: minimális

mutual /ˈmjuːtʃʊəl/ melléknév: közös; kölcsönös

norm /nɔːm/ főnév: normatíva; norma

overlap ige: /əʊvəˈlap/ átfed; részben fed; egybevág; egybeesik főnév: /ˈəʊvəlap/ átfedés

passive /ˈpasɪv/ melléknév: tétlen; passzív; szenvedő főnév: szenvedő alak

portion /ˈpɔːʃ(ə)n/ főnév: adag; rész; porció; részlet; darab; osztályrész; sors ige: kelengyével ellát; kiházasít

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü