Academic Word List / 9.1 lista

AWL: 9.1 lista

Előző Következő

accommodate /əˈkɒmədeɪt/ ige: hozzáalkalmaz; elszállásol, elhelyez, szállást ad; kiegyenlít, egybehangol

analogy /əˈnalədʒi/ főnév: hasonlóság; megfelelés; analógia

anticipate /anˈtɪsɪpeɪt/ ige: előre meglát; megérez; idő előtt megtesz; megelőz; előrebocsát; siettet; előbbre hoz

assure /əˈʃʊə/ ige: biztosít; meggyőz

attain /əˈteɪn/ ige: elér; megvalósít; elnyer; megszerez; valóra vált; felvisz

behalf /bɪˈhɑːf/ főnév: helyett, nevében (kifejezésben)

bulk /bʌlk/ főnév: tömeg; terjedelem; nagy mennyiség; rakomány; nagyság; vastagság; teher; szállítmány; térfogat; köbtartalom; űrtartalom; fajlagos térfogat; papírvastagság; salakképző anyag ige: kiemelkedik

cease /siːs/ ige: abbahagy; megszüntet; abbamarad; megszűnik

coherent /kə(ʊ)ˈhɪər(ə)nt/ melléknév: összefüggő; összetartozó; következetes; logikus gondolkodású; koherens

coincide /ˌkəʊɪnˈsʌɪd/ ige: egybeesik (időben); egybeesik, egybevág (megegyezik) (elképzelés, vélemény, stb.)

commence /kəˈmɛns/ ige: elkezd; elkezdődik; kezd; kezdődik; indít; indul; folyamatba tesz

compatible /kəmˈpatɪb(ə)l/ melléknév: összeegyeztethető; összeférő vkivel (kijönnek egymással); összeillő; kompatibilis, együtt használható, csereszabatos főnév: kompatibilis számítógép

concurrent /kənˈkʌr(ə)nt/ melléknév: egyező, megegyező; egyidejű

confine ige: /kənˈfʌɪn/ zár, bezár; bebörtönöz, becsuk; korlátoz főnév: /ˈkɒnfʌɪn/ határ, határmezsgye, választóvonal (átv.); határvidék, peremvidék; szél, vég

controversy /ˈkɒntrəvəːsi/ főnév: vita; probléma

converse ige1: társalog; beszélget főnév1: beszélgetés melléknév2: /ˈkɒnvəːs/ ellentétes; fordított; megfordított

device /dɪˈvʌɪs/ főnév: berendezés

devote /dɪˈvəʊt/ ige: szentel; szán

diminish /dɪˈmɪnɪʃ/ ige: csökkent; fogy; csökken

distort /dɪˈstɔːt/ ige: eltorzít; elferdít; kiforgat; torzít

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü