Academic Word List / 8.3 lista

AWL: 8.3 lista

Előző Következő

plus /plʌs/ elöljárószó: plusz (összeadás) melléknév: vagy vmivel több; fölé (érdemjegynél) főnév: összeadásjel; pluszjel; előny kötőszó: valamint, és még

practitioner /prakˈtɪʃ(ə)nə/ főnév: gyakorló orvos; gyakorló ügyvéd

predominant /prɪˈdɒmɪnənt/ melléknév: túlnyomó; túlsúlyban levő; uralkodó

prospect főnév: /ˈprɒspɛkt/ kilátás, lehetőség; távlat; kilátás, remény, jövő; lehetséges/várható vevő/üzletfél; lehetséges érclelőhely; kilátás, látvány ige: /prəˈspɛkt/ ásvány után kutat; kutat, keres

radical /ˈradɪk(ə)l/ melléknév: gyökeres; radikális; mélyreható; alapvető főnév: gyök; gyökjel

random /ˈrandəm/ melléknév: találomra tett; vaktában mondott; véletlen; vaktában tett; találomra történő; vaktában történő; rendszertelen; módszertelen

reinforce /riːɪnˈfɔːs/ ige: megerősít

restore /rɪˈstɔː/ ige: visszaállít (helyzetet, jogot, gyakorlatot, stb.); helyreállít (átv.) (rendet, békét, bizalmat, stb.); visszatesz, visszavesz (vkit/vmit) (eredeti állásába, helyére, stb.); felújít, restaurál, helyreállít (épületet, képet, bútort, stb.); visszaad (elveszett/ellopott dolgot)

revise /rɪˈvʌɪz/ ige: átnéz; átvizsgál; kijavít; korrigál; módosít; megváltoztat; javít; átjavít; felülvizsgál; átdolgoz; revízió alá von; revideál főnév: második levonat; második kefelevonat; átnézés; átvizsgálás

schedule /ˈʃɛdjuːl/ főnév: táblázat; jegyzék; ütemterv; menetrend ige: táblázatba foglal; jegyzékbe foglal

tense melléknév1: /tɛns/ feszült; feszes; szoros; merev; megfeszített; mesterkélt ige1: /tɛns/ megfeszít; kifeszít; feszül; megfeszül; kifeszül főnév2: /tɛns/ igeidő

terminate /ˈtəːmɪneɪt/ ige: elhatárol; befejeződik; elkerít; határol; kerít; lezár; végén áll; megszüntet; véget vet; befejez; végződik; bevégződik; elvégződik; vége lesz; lezárul

theme /θiːm/ főnév: téma; tárgy; anyag; irodalmi dolgozat; tétel; motívum; szótő

thereby /ðɛːˈbʌɪ/ határozószó: azáltal

uniform /ˈjuːnɪfɔːm/ melléknév: egyforma; egynemű; egységes; egyenletes; állandó; változatlan főnév: egyenruha

vehicle /ˈviːɪk(ə)l/ főnév: jármű; hordozó közeg; közvetítő közeg; eszköz; vivőanyag

via /ˈvʌɪə/ elöljárószó: át; keresztül

virtual /ˈvəːtʃʊ(ə)l/ melléknév: tényleges; tulajdonképpeni; lényegbeni; látszólagos; benne rejlő

visual /ˈvɪʒ(j)ʊəl/ melléknév: látási; látó-; vizuális

widespread /ˈwʌɪdsprɛd/ melléknév: széleskörű

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü