Academic Word List / 7.2 lista

AWL: 7.2 lista

Előző Következő

empirical /ɛmˈpɪrɪk(ə)l/ melléknév: tapasztalati; empirikus

equip /ɪˈkwɪp/ ige: felszerel; fegyverrel ellát; berendez

extract ige: /ɪkˈstrakt/ kitép; kihúz; eltávolít; kicsikar; kivon; lepárol; extrahál; kivonatol főnév: /ˈɛkstrakt/ kivonat; párlat; eszencia; szemelvény; extraktum; extrakt

file /fʌɪl/ főnév: reszelő; ráspoly; akta; iratcsomó; kartoték; iratgyűjtő; sor; oszlop; állomány, fájl, adatállomány (számítógépen); iratrendező ige: reszel; ráspolyoz; iktat; irattároz; irattárba helyez; menetel

finite /ˈfʌɪnʌɪt/ melléknév: befejezett; elhatárolt; véges

foundation /faʊnˈdeɪʃ(ə)n/ főnév: alap

globe /ɡləʊb/ főnév: glóbusz; földgolyó; földgömb

grade /ɡreɪd/ főnév: osztály; osztályzat; fokozat; rang; kategória; minőség; lejtő; emelkedő ige: osztályoz; minősít; sorba rendez; kiválogat; különválaszt; fokonként nehezebbé tesz; planíroz; elegyenget; rangsorol

guarantee /ɡar(ə)nˈtiː/ főnév: garancia ige: garantál; biztosít

hierarchy /ˈhʌɪərɑːki/ főnév: hierarchia; rangsor; rangszervezet; papi kormányszervezet

identical /ʌɪˈdɛntɪk(ə)l/ melléknév: megegyező; azonos

ideology /ˌʌɪdɪˈɒlədʒi/ főnév: világnézet; ideológia

infer /ɪnˈfəː/ ige: következtet; bizonyít; magával von

innovate /ˈɪnəveɪt/ ige: új dolgokat/ötleteket/eljárásokat vezet be; újít, megújít, reformál

insert ige: /ɪnˈsəːt/ behelyez; beilleszt; közzétesz; újsághirdetést közzétesz; közbeiktat; betesz; bedug; bever; áramkörbe iktat; áramkörbe kapcsol főnév: /ˈɪnsəːt/ beillesztés; melléklet; beszúrás; reklámmelléklet; külön melléklet; betoldott darab; beillesztett darab; betét; szövegfilmezés

intervene /ɪntəˈviːn/ ige: közbejön; közbeesik; közbenjár; közbelép

isolate ige: /ˈʌɪsəleɪt/ elszigetel; izolál; elkülönít

media /ˈmiːdɪə/ főnév: média (újság, tévé, internet, stb.)

mode /məʊd/ főnév: mód; divat; szokás; igemód; eljárás; hangnem; alaprezgésmód; mérvadó rezgésmód; domináns rezgésmód; csipke-alapkitöltés

paradigm /ˈparədʌɪm/ főnév: (tipikus) példa/minta/modell

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü