Academic Word List / 7.1 lista

AWL: 7.1 lista

Előző Következő

adapt /əˈdapt/ ige: alkalmazkodik; hozzá alkalmaz; hozzá illeszt; alkalmassá tesz; átalakít; átdolgoz

adult /ˈadʌlt/ főnév: felnőtt melléknév: felnőtt, felnőtteknek való/szóló; felnőtt (befejezte a növekedést)

advocate főnév: /ˈadvəkət/ szószóló; védelmező; közbenjáró; védőügyvéd ige: /ˈadvəkeɪt/ pártol; támogat; javasol

aid /eɪd/ főnév: segítség; segély; segédeszköz; segéderő; segítőtárs; segédlet ige: segít; megsegít; támogat; segédkezik; elősegít; előmozdít

channel /ˈtʃan(ə)l/ főnév: csatorna; meder; tengerszoros; út; tv csatorna ige: csatornáz; csatornán elvezet; rovátkol; barázdál; vájatot készít; hornyol; kivés; kiváj; vízmosásossá tesz

chemical /ˈkɛmɪk(ə)l/ melléknév: vegyi; kémiai; vegyészeti főnév: vegyszer

classic /ˈklasɪk/ melléknév: klasszikus; elsőrangú; kitűnő főnév: remekíró; remekmű; klasszikus mű

comprehensive /kɒmprɪˈhɛnsɪv/ melléknév: átfogó; széleskörű; minden részletre kiterjedő

comprise /kəmˈprʌɪz/ ige: tartalmaz; magába foglal; beszámít

confirm /kənˈfəːm/ ige: igazol; bizonyít; alátámaszt; megerősít; megszilárdít

contrary /ˈkɒntrəri/ melléknév: ellenkező; ellentétes; makacs; nyakas; akaratos főnév: ellentét

convert ige: /kənˈvəːt/ megtérít; átalakít; átváltoztat; átvált; konvertál főnév: /ˈkɒnvəːt/ megtért személy

couple /ˈkʌp(ə)l/ főnév: pár; két darab; egy pár szarufa; egy pár keresztgerenda; két darab szarufa; erőpár; forgatónyomaték; elempár; elemek közötti kapcsolat; fűzőszíj; csatlószíj; csatlópóráz ige: összekapcsol; párosít; párosul

decade /ˈdɛkeɪd/ főnév: évtized

definite /ˈdɛfɪnət/ melléknév: határozott; bizonyos; világos; végleges

deny /dɪˈnʌɪ/ ige: tagad; megtagad; visszautasít

differentiate /ˌdɪfəˈrɛnʃɪeɪt/ ige: megkülönböztet; elválik; elkülönül

dispose /dɪˈspəʊz/ ige: elrendez; elintéz; elrendel; rendelkezik; berendez; elhelyez; rendbe hoz; rendbe tesz; elvégez; kijelöl; szabályoz; hajlandóvá tesz; hajlamossá tesz; késztet

dynamic /dʌɪˈnamɪk/ melléknév: dinamikus; dinamikai; erőteljes; tetterős

eliminate /ɪˈlɪmɪneɪt/ ige: kiküszöböl; kirekeszt; kihagy; eltávolít; megsemmisít; felszámol

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü