Academic Word List / 5.3 lista

AWL: 5.3 lista

Előző Következő

orient ige: /ˈɔːrɪɛnt/ kelet felé tájol; betájol; igazodik

perspective /pəˈspɛktɪv/ főnév: perspektíva; távlat; kilátás; látvány; távlati

precise /prɪˈsʌɪs/ melléknév: precíz; pontos

prime melléknév1: /prʌɪm/ első, elsőrendű; fő, fő-; legjobb, kiváló, elsőrendű minőségű; eredeti, ős-, elsődleges főnév1: /prʌɪm/ kezdet, tavasz; vminek színe-java; tökéletesség, vminek tetőfoka ige2: /prʌɪm/ tölt, megtölt (üzemanyaggal, stb.); itat; etet; kitanít, kioktat; alapoz (festés alá)

psychology /sʌɪˈkɒlədʒi/ főnév: pszichológia

pursue /pəˈsjuː/ ige: üldöz; űz; követ; folytat

ratio /ˈreɪʃɪəʊ/ főnév: arány

reject ige: /rɪˈdʒɛkt/ elutasít; elvet; elhajít; visszautasít; nem fogad el; kiselejtez; felöklendez; kihány; kivet (átültetett szervet) főnév: /ˈriːdʒɛkt/ visszautasított személy; visszautasított dolog; elutasított személy; elutasított dolog; selejt; szervezetből kivetett szerv; szervezetből kilökődött szerv; átültetett szerv

revenue /ˈrɛvənjuː/ főnév: állami jövedelem; állami bevétel; árbevétel

stable melléknév1: /ˈsteɪb(ə)l/ stabil; szilárd; tartós; állandó főnév2: /ˈsteɪb(ə)l/ lóistálló; lóállomány

style /stʌɪl/ főnév: stílus, írásmód; mód; ízlés; divat; elegancia, sikk; modor; fajta, típus, jelleg; modell (autóé, stb.); karcolótű; cégnév; megszólítás (cím); bibeszál; szövegstílus (szövegszerkesztőben) ige: címez, nevez

substitute /ˈsʌbstɪtjuːt/ főnév: helyettes; pótszer ige: helyettesít; behelyettesít; pótol

sustain /səˈsteɪn/ ige: tart; fenntart; kibír; elvisel; elszenved; eltűr; életben tart; erőt ad; igazol; eljátszik

symbol /ˈsɪmb(ə)l/ főnév: jelkép; szimbólum; jel

target /ˈtɑːɡɪt/ főnév: cél; céltábla; célpont (átv. is); célkitűzés ige: céloz, megcéloz (átv. is) (piacot, közönséget, stb.)

transit /ˈtransɪt/ főnév: átjárás; átmenés; áthaladás; átutazás; átmenő; átutazó; tranzit-; áruszállítás; tranzit

trend /trɛnd/ főnév: irányzat; irányvonal; irány; áramlat; tendencia; trend

version /ˈvəːʃ(ə)n/ főnév: változat; verzió

welfare /ˈwɛlfɛː/ főnév: jólét; boldogulás

whereas /wɛːrˈaz/ kötőszó: míg ellenben; habár, holott, jóllehet, noha; tekintettel arra hogy ...; minthogy, mivel, miután

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü