Academic Word List / 5.2 lista

AWL: 5.2 lista

Előző Következő

evolve /ɪˈvɒlv/ ige: kifejt; kifejleszt; kibocsát; következtet; kialakul; kibontakozik; kifejlődik

expand /ɪkˈspand/ ige: kiterjeszt, megnövel (határokat); kifejleszt, kibővít, kitágít, kiszélesít (ismereteket, kapcsolatot); feloldva kiír (rövidítést); terjed, kiterjed; kibővül, kiszélesedik; feszül, kifeszül, dagad (vitorla); felenged, beszédes lesz

expose /ɪkˈspəʊz/ ige: megvilágít; exponál; leleplez; felfed; kiállít; közszemlére tesz; mutogat

external /ɪkˈstəːn(ə)l/ melléknév: külső, kinti; külsőleges; külszíni, felületi; külsőleg használható (gyógyszer); külföldi, külországi, kül-; külsős; külső (számítógép periféria); külső (tárolóegység) főnév: külsőség; külső megjelenés; külszín, külalak; nem lényeges/felszínes dolgok/jellemzők

facilitate /fəˈsɪlɪteɪt/ ige: megkönnyít; előmozdít; elősegít

fundamental /fʌndəˈmɛnt(ə)l/ melléknév: alapvető; alap-; sarkalatos főnév: alaphang

generate /ˈdʒɛnəreɪt/ ige: létrehoz; előállít; termel; okoz; előidéz; kivált

generation /dʒɛnəˈreɪʃ(ə)n/ főnév: nemzedék; generáció; generálás

image /ˈɪmɪdʒ/ főnév: kép; szobor; képmás; hasonmás; arcmás; tükörkép; összkép; elképzelés; képzet; hasonlat; szókép ige: lefest; ábrázol; képet fest; visszatükröz; szimbolizál; megtestesít

liberal /ˈlɪb(ə)r(ə)l/ melléknév: bőséges; bőkezű; nagylelkű; nagyvonalú; szabadelvű; liberális; megértő; őszinte; elfogulatlan; nem fukarkodó; szabad szellemű; előítéletektől mentes; szabad; kötetlen főnév: liberális párt tagja

licence /ˈlʌɪs(ə)ns/ főnév: engedély; felhatalmazás; jogosítvány; licenc; koncesszió; szabadosság; hatósági engedély

logic /ˈlɒdʒɪk/ főnév: logika; logikai; logikai hálózat

margin /ˈmɑːdʒɪn/ főnév: szegély, szél, lapszél, margó; perem; eltérés, különbözet; határ (teljesítőképességé); tűrés, tolerancia, mozgástér; árkülönbözet, árrés

medical /ˈmɛdɪk(ə)l/ melléknév: orvosi; orvostudományi; egészségügyi; belgyógyászati főnév: orvostanhallgató; medikus

mental /ˈmɛnt(ə)l/ melléknév: elmebeli

modify /ˈmɒdɪfʌɪ/ ige: módosít

monitor /ˈmɒnɪtə/ főnév: (felső osztályos) felügyelő (diák); folyami hadihajó, monitor; külföldi híranyag/adások lehallgatója; megfigyelő/vészjelző berendezés; monitor (tévében) ige: külföldi adást/híranyagot lehallgat

network /ˈnɛtwəːk/ főnév: hálózat (út-, telefon-, stb.); számítógépes hálózat; hálózat (baráti-, munkatársi-, stb.); hálózat (TV-, rádió-, cég-, stb.)

notion /ˈnəʊʃ(ə)n/ főnév: fogalom; eszme; elképzelés; vélemény; hajlandóság; szándék; kedv

objective /əbˈdʒɛktɪv/ melléknév: tárgyi; tárgyilagos; elfogulatlan főnév: cél; célpont; objektív; célkitűzés

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü