Academic Word List / 4.3 lista

AWL: 4.3 lista

Előző Következő

parallel /ˈparəlɛl/ melléknév: párhuzamos; megfelelő; hasonló főnév: párhuzamos vonal; hasonlóság; párja vminek; szélességi kör; párhuzam; vminek a párja ige: párhuzamba állít; egybevet; megfelel vminek; megegyezik vmivel; párhuzamos vmivel; vminek megfelel; vmivel megegyezik; vmivel párhuzamos

parameter /pəˈramɪtə/ főnév: paraméter; segédváltozó; jellemző; kristályparaméter

phase /feɪz/ főnév: fázis; mozzanat; fok; szakasz; állapot; időpont; periódus ige: szakaszait meghatározza vminek; fázisba hoz; sorrendjét megállapítja vminek; fázisokra bont; fázisokra oszt

predict /prɪˈdɪkt/ ige: megjósol

principal /ˈprɪnsɪp(ə)l/ melléknév: legelső; legfontosabb főnév: igazgató; főnök; megbízó; elöljáró; felettes; tőke; tettes; elkövető; párbajozó fél; szarufa; mestergerenda

prior /ˈprʌɪə/ melléknév: előzetes; előző; megelőző; előtti; vmi előtti; előbbi; korábbi; régebbi főnév: házfőnök; perjel; prior

professional /prəˈfɛʃ(ə)n(ə)l/ melléknév: profi; szakmai; szakmabeli; szakértői; szakszerű; hivatásos; diplomás; szabad foglalkozású főnév: szakember; szakértő

project főnév: /ˈprɒdʒɛkt/ terv, tervezet; tervrajz; (nagy) beruházás; (kutatási) téma, feladat ige: /prəˈdʒɛkt/ tervez, kigondol, vázol; dob, vet, hajít; kirepít; kilő (lövedéket, stb.); vetít (fényt, képet); vetít, kivetít, vetületet készít (rajzban); átél (lélekben); beleképzeli magát (jövőbe, stb.); kiáll, kinyúlik

promote /prəˈməʊt/ ige: előléptet; előmozdít, segít, elősegít; támogat

regime /reɪˈʒiːm/ főnév: uralom; rendszer; rezsim

resolve /rɪˈzɒlv/ ige: elhatároz; eldönt; felold; megold; megfejt; bomlik; oldódik; megfogad főnév: határozat; döntés; szándék; elhatározás; eltökéltség; elszántság; határozottság

retain /rɪˈteɪn/ ige: megtart; visszatart; megőriz

series /ˈsɪəriːz/ főnév: sor; sorozat

statistic /stəˈtɪstɪk/ főnév: statisztikai

status /ˈsteɪtəs/ főnév: helyzet; beosztás; állapot; státus

stress /strɛs/ főnév: nyomás; feszültség; erő; igénybevétel; nyomaték; hangsúly; fontosság; erőfeszítés; megpróbáltatás; stressz ige: hangoztat; hangsúlyoz; kiemel; feszít; nyom; szorít

subsequent /ˈsʌbsɪkw(ə)nt/ melléknév: következő; azutáni; későbbi; újabb

sum /sʌm/ főnév: összeg ige: összegez; összead

summary /ˈsʌm(ə)ri/ főnév: összefoglalás; foglalat; áttekintés melléknév: összefoglalt; rövidre fogott; sommás

undertake /ʌndəˈteɪk/ ige: magára vállal; vállal; elvállal; vállalkozik; belekezd; belefog; nekilát

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü