Academic Word List / 4.2 lista

AWL: 4.2 lista

Előző Következő

error /ˈɛrə/ főnév: hiba; tévedés; eltévelyedés; erkölcsi botlás

ethnic /ˈɛθnɪk/ melléknév: etnikai; faji; néprajzi; etnológiai

goal /ɡəʊl/ főnév: cél; gól; kapu

grant /ɡrɑːnt/ ige: engedélyez; megenged; meghallgat; teljesít; eleget tesz; adományoz; elfogad; elismer; átruház; engedményez; folyósít; nyújt; kiutal főnév: adomány; segély; megadás; engedélyezés; adományozás; átruházás; átruházási okirat; engedményezési okirat; elindul; szubvenció

hence /hɛns/ határozószó: ezentúl; ezért; ennélfogva

hypothesis /hʌɪˈpɒθɪsɪs/ főnév: feltevés, vélelem, hipotézis

implement főnév: /ˈɪmplɪm(ə)nt/ eszköz; szerszám; kellék ige: /ˈɪmplɪmɛnt/ végrehajt; teljesít; keresztülvisz

implicate ige: /ˈɪmplɪkeɪt/ belebonyolít; belekever; magában foglal; összefon; összekever; maga után von

impose /ɪmˈpəʊz/ ige: kivet; kiró; nyakába varr; rárak; rátesz

integrate /ˈɪntɪɡreɪt/ ige: kiegészít; egységbe rendez; koordinál; integrál; egységesít

internal /ɪnˈtəːn(ə)l/ melléknév: belső; belföldi; bel-

investigate /ɪnˈvɛstɪɡeɪt/ ige: vizsgál; megvizsgál; kivizsgál; tanulmányoz; nyomoz; kutat

job /dʒɒb/ főnév: munka, dolog, tennivaló; állás, foglalkozás

label /ˈleɪb(ə)l/ főnév: felirat; címke; megjelölés; elnevezés ige: címkével ellát; címkéz; megjelöl; osztályoz; besorol; minősít; elnevez vminek; kikiált vminek; feliratoz; megcímez; címkét ragaszt; címkével megjelöl

mechanism /ˈmɛk(ə)nɪz(ə)m/ főnév: szerkezet; gépezet; mechanizmus

obvious /ˈɒbvɪəs/ melléknév: nyilvánvaló

occupy /ˈɒkjʊpʌɪ/ ige: elfoglal; birtokol; birtokában van vminek; lakik; ellát; betölt; birtokba vesz; birtokában tart; megszáll; elvesz (időt); foglalkoztat; alkalmaz; munkát ad vkinek; elfoglaltságot ad vkinek

option /ˈɒpʃ(ə)n/ főnév: választás; elővételi jog; opció

output /ˈaʊtpʊt/ főnév: termelés; termelési eredmény; teljesítmény; hozam; kimenő teljesítmény; kimenet

overall melléknév: /ˈəʊvərɔːl/ átfogó; teljes; általános határozószó: /əʊvərˈɔːl/ összességében, mindent összevetve főnév: /ˈəʊvərɔːl/ munkaköpeny; otthonka; iskolaköpeny; (szűk) katonai egyenruhanadrág; kezeslábas, overall

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü