Academic Word List / 3.3 lista

AWL: 3.3 lista

Előző Következő

philosophy /fɪˈlɒsəfi/ főnév: filozófia, bölcsészet (tudomány); filozófia, életfilozófia (életfelfogás)

physical /ˈfɪzɪk(ə)l/ melléknév: fizikai; testi; természeti; természettani; gyógyító; gyógyhatású; orvoslásra szoruló

proportion /prəˈpɔːʃ(ə)n/ főnév: arányosság; viszony; arány; rész; hányad; arányviszony; aránypár; méretarány; összhang; hármas szabály ige: arányosít; arányba állít; méretez; kioszt

publish /ˈpʌblɪʃ/ ige: közzétesz; kiad; megjelentet

react /rɪˈakt/ ige: visszahat; hatással van; reagál

register /ˈrɛdʒɪstə/ főnév: jegyzék; nyilvántartás; nyilvántartó könyv/napló; névjegyzék; anyakönyv; katalógus; regiszter (orgonán); jelzőkészülék; számláló; hangterjedelem ige: beiktat; jegyzékbe/nyilvántartásba vesz; bejegyez; mutat, jelez (műszer); kifejez (érzelmet, stb.); ajánlva ad fel (levelet); felad (poggyászt); regisztrál; bejelenti magát; feliratkozik

rely /rɪˈlʌɪ/ ige: megbízik; számít vkire

remove /rɪˈmuːv/ ige: eltávolít; levesz, levet (ruhát); elköltözik (vhova), kiköltözik; lakást/lakhelyet változtat; megszüntet, eltüntet, eloszlat; elbocsát (munkahelyről); távol esik vmitől; távoll áll vmitől, nagyon különbözik vmitől; vmilyen fokon leszármazott (rokon) főnév: távolság, távolsági fokozat; rokonsági fok; közbülső osztály (iskola)

scheme /skiːm/ főnév: terv, tervezet; vázlat; táblázat; összeállítás, elrendezés; cselszövés, cselszövény ige: vázol; tervez, tervbe vesz; rosszban sántikál; intrikál, mesterkedik

sequence /ˈsiːkw(ə)ns/ főnév: következés; folytatás; sorrend; sorozat; számsor; filmjelenet; képsor; szekvencia

sex /sɛks/ főnév: szex; nemi aktus, közösülés; szexuális élet; nemi élet; nemi szervek; nem; nemiség; (vmelyik) nemhez tartozás/tartozók ige: nemiséget megállapít; nemi hovatartozást megállapít/tisztáz

shift /ʃɪft/ ige: áthelyez, átrak; eltol, elmozdít; változtat, vált, cserél; elmozdul, eltolódik; változik, megváltozik; sebességet vált, kapcsol főnév: változtatás (helyé); elmozdulás; eltolódás; váltás, felváltás; változás, váltakozás; műszak, turnus, váltás; kisegítő eszköz, félmegoldás; ürügy, kibúvó; fortély; sebváltó, sebességváltó; (női) ingruha

specify /ˈspɛsɪfʌɪ/ ige: pontosabban meghatároz; közelebbről meghatároz; részletez; kiköt; előír; szabványosít

sufficient /səˈfɪʃ(ə)nt/ melléknév, determináns: megfelelő; elégséges; elegendő; elég

task /tɑːsk/ főnév: feladat; lecke; munka; vállalkozás ige: feladattal megbíz; megterhel

technical /ˈtɛknɪk(ə)l/ melléknév: műszaki; technikai; technológiai; iparműtani; ipari; szak; szakmai; szakmabeli; kezelési; műtani; gyakorlati; alaki; jogilag vmilyen

technique /tɛkˈniːk/ főnév: eljárás, módszer, technika; jártasság/készség, technika (pl. művészé, sportolóé)

technology /tɛkˈnɒlədʒi/ főnév: technológia; technika; műszaki tudományok

valid /ˈvalɪd/ melléknév: érvényes; alapos; megalapozott; indokolt

volume /ˈvɒljuːm/ főnév: kötet; könyv; tömeg; nagy mennyiség; térfogat; űrtartalom; hangerő

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü