Academic Word List / 3.2 lista

AWL: 3.2 lista

Előző Következő

emphasis /ˈɛmfəsɪs/ főnév: hangsúly; nyomaték

ensure /ɪnˈʃɔː/ ige: biztosít; gondoskodik

exclude /ɪkˈskluːd/ ige: kizár; kirekeszt

framework /ˈfreɪmwəːk/ főnév: szerkezet; váz

fund /fʌnd/ főnév: alap; forrás; tőke ige: tőkésít; befektet

illustrate /ˈɪləstreɪt/ ige: szemléltet; illusztrál; ábrázol

immigrate /ˈɪmɪɡreɪt/ ige: bevándorol

imply /ɪmˈplʌɪ/ ige: beleért; magába foglal; utal; maga után von; értelmileg tartalmaz; jelent; sejtet; burkoltan céloz

initial /ɪˈnɪʃ(ə)l/ melléknév: kezdő; kezdeti, első (reakció, érzés, stb.) főnév: kezdőbetű (név kezdőbetűje, monogram) ige: kézjegyével ellát (kezdőbetűk); szignál; jóváhagy, ratifikál

instance /ˈɪnst(ə)ns/ főnév: kérelem; folyamodás; eset; példa; szorgalmazás; javaslat; bírói fokozat ige: példaként felhoz; hivatkozik; utal

interact /ɪntərˈakt/ ige: egymásra hat; kölcsönösen hat

justify /ˈdʒʌstɪfʌɪ/ ige: igazol; megokol; feloldoz; megvéd; indokol; véd; felold; felment; kizár (sort nyomdában); egyenget (betűket); tisztáz (személyt)

layer /ˈleɪə/ főnév: réteg; csőfektető munkás; sínfektető munkás; tojó; bujtás; bujtvány; fogadó

link főnév1: /lɪŋk/ kapcsolat (emberek, dolgok, stb. között); összefüggés; (kommunikációs) kapcsolat, összeköttetés; (közlekedési) kapcsolat, összeköttetés; kapcsoló utasítás/kód; hiperlink (a weben); láncszem, lánctag; hosszmérték (7.92 inch) ige1: /lɪŋk/ összeköt, kapcsolatba hoz; összecsatol, összeköt (fizikailag); összeláncol, összefűz; összelinkel (weben); egybefon; összekapcsol főnév2: /lɪŋk/ fáklya

locate /lə(ʊ)ˈkeɪt/ ige: elhelyez, telepít; helyét megállapítja/meghatározza vminek

maximize /ˈmaksɪmʌɪz/ ige: maximalizál; maximálisan kihasznál; végsőkig felfokoz

minor /ˈmʌɪnə/ melléknév: kicsi; jelentéktelen; kisebb; csekélyebb; alárendelt; kiskorú; fiatalabbik; moll főnév: kiskorú gyermek; moll hangnem; melléktantárgy; moll-hangsor; aldetermináns; könnyű

negate /nɪˈɡeɪt/ ige: tagad

outcome /ˈaʊtkʌm/ főnév: eredmény; követelmény; kimenetel; folyomány

partner /ˈpɑːtnə/ főnév: társ; partner; részes; üzlettárs; táncpartner ige: partnerként szerepel; társul

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü