Academic Word List / 3.1 lista

AWL: 3.1 lista

Előző Következő

alternative /ɔːlˈtəːnətɪv/ melléknév: vagylagos; alternatív főnév: választás; alternatíva

circumstance /ˈsəːkəmst(ə)ns/ főnév: körülmény

comment /ˈkɒmɛnt/ főnév: megjegyzés; észrevétel; kommentár; magyarázat ige: megjegyzést fűz vmihez; kommentál

compensate /ˈkɒmpɛnseɪt/ ige: pótol; kiegyenlít; ellensúlyoz; kompenzál; kártalanít; kárpótol

component /kəmˈpəʊnənt/ főnév: alkatrész; alkotóelem; komponens

consent /kənˈsɛnt/ főnév: beleegyezés; hozzájárulás; jóváhagyás ige: beleegyezik; hozzájárul; jóváhagy

considerable /kənˈsɪd(ə)rəb(ə)l/ melléknév: tetemes; tekintélyes; jelentékeny; számottevő

constant /ˈkɒnst(ə)nt/ melléknév: állandó; változatlan; kitartó; szilárd; konstans főnév: konstans; állandó

constrain /kənˈstreɪn/ ige: kényszerít; szorít; korlátoz; erőltet

contribute /kənˈtrɪbjuːt/ ige: fizet; adakozik; hozzájárul; ad; közreműködik

convene /kənˈviːn/ ige: összehív; megidéz; gyülekezik

coordinate ige: /kəʊˈɔːdɪneɪt/ koordinál; összhangba hoz

core /kɔː/ főnév: magtok; mag; belseje vminek; magja vminek; veleje vminek; legjava vminek; kábelér; magház; vminek a belseje; vminek a magja; vminek a veleje; vminek a legjava ige: kimagoz

corporate /ˈkɔːp(ə)rət/ melléknév: társasági (vállalati); testületi; közösségi; egyesített; közös főnév: társaság (vállalat); testület

correspond /kɒrɪˈspɒnd/ ige: levelez

criterion /krʌɪˈtɪərɪən/ főnév: ismérv; jellegzetesség; ismertetőjel; próbakő; kritérium

deduce /dɪˈdjuːs/ ige: leszármaztat; levezet; következtet

demonstrate /ˈdɛmənstreɪt/ ige: bemutat; kimutat; bizonyít; bebizonyít; szemléltet; tüntet; felvonul

document főnév: /ˈdɒkjʊm(ə)nt/ okmány, dokumentum; vádirat; dokumentum (számítógépen levő adatállomány) ige: /ˈdɒkjʊmɛnt/ dokumentál; okmányokkal igazol; okmányokkal bizonyít; okmányokkal alátámaszt; okadatol; adatokkal alátámaszt; megalapoz; adatol; okmányokkal felszerel; okmányokkal ellát

dominate /ˈdɒmɪneɪt/ ige: uralkodóban van; túlsúlyban van; uralkodik

*Academic Word List. Az alapszó szócikkéből a szócsalád többi tagja is áttekinthető (hasonló szavak).

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.

Menü